Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Càng Long
Huyện Càng Long đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Càng Long, cụ thể như sau:

         Giai đoạn 2020 - 2025, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và đạt kết quả quan trọng. Huyện tập trung chỉ đạo phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, phát huy thế mạnh các ngành, nghề truyền thống, đặc sản của địa phương; từng bước hình thành, nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; tích cực quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Lĩnh vực trồng trọt có những chuyển biến mạnh về cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất.

         1. Lĩnh vực trồng trọt

         Diện tích gieo trồng năm 2022 là 47.621,56 ha đạt 88,73% kế hoạch, giảm 14,22% so năm 2020; ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 diện tích gieo trồng là 39.539,79 ha.

      Trong sản xuất đã từng bước hình thành một số vùng sản xuất tập trung các loại cây trồng có quy mô lớn như: Cây cam sành diện tích trên 600 ha; bưởi da xanh 150ha, thanh long trên 260 ha, cây lác 650 ha, dừa hữu cơ 3.739ha/ 8.338 ha, chiến 44% tổng diện tích dừa của huyện, có trên 80% hộ dân sử dụng lúa chất lượng cao để sản xuất.

         Một số mô hình nổi bật như: Mô hình trồng bưởi da xanh của tổ hợp tác trồng Bưởi da xanh ấp số 7, xã Mỹ Cẩm với quy mô 10ha/28 tổ viên tổ hợp tác, sử sụng phân thuốc vi sinh không gây ảnh hưởng môi trường, đã đem lại thu nhập cao cho tổ hợp tác với năng suất thu hoạch 128 tấn, doanh thu 3,2 tỷ đồng, lợi nhuận 2,42 tỷ đồng/năm, tạo điều kiện cho tổ viên phát triển kinh tế; mô hình trồng chanh không hạt của Hợp tác xã Thành Chí ấp Giồng Bèn, xã Huyền Hội với quy mô 20 ha/40 thành viên Hợp tác xã, đem lại thu nhập cao cho người nông dân với năng suất 20 tấn, doanh thu 450 triệu đồng, lợi nhuận 240 triệu đồng/năm, mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây thanh long diện tích là 260 ha tập trung ở các xã Phương Thạnh, Huyền Hội, Bình Phú, Nhị Long Phú,...sản lượng hàng năm trên 2.000 tấn cho lợi nhuận khoảng trên 400 triệu đồng/năm; mô hình trồng cây lát diện tích khoảng 650 ha tập trung ở xã Đức Mỹ, Đại Phúc, Nhị Long Phú,...năng suất bình quân 10 tấn/ha, sản lượng trên 6.500 tấn, lợi nhuận trung bình là 130 triệu đồng/ha.

         Tổng giá trị ngành trồng trọt là 2.775 tỷ đồng chiếm 75% giá trị ngành nông nghiệp của huyện.

         2. Lĩnh vực chăn nuôi

         - Tổng số đàn heo năm 2022 là 80.487 con, đạt 101,88% kế hoạch, tăng 38,18 % so năm 2020. Ước đàn heo 6 tháng đầu năm 2023 là 46.300 con đạt 57,52% kế hoạch.

         - Tổng số đàn bò, trâu ước năm 2022 là 35.821 con đạt 100,06% kế hoạch, tăng 7,94 % so năm 2020. Ước đàn trâu, bò 6 tháng đầu năm 2023 là 32.650 con đạt 93,2% kế hoạch.

         - Đàn gia cầm năm 2022 là 2.600.000 con, đạt 100% kế hoạch, tăng 5,86% so năm 2020. Ước đàn gia cầm 6 tháng đầu năm 2023 là 1.280.000 con đạt 51,2% kế hoạch.

         Điển hình trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình nuôi bò, dê và heo rừng của hộ Nguyễn Văn Nguyên Ấp Nguyệt Trường, xã Phương Thạnh nuôi 25 con bò, 15 con dê, 15 con heo rừng, góp phần giải quyết việc làm cho 3 lao động của gia đình, lợi nhuận cho hộ 346 triệu đồng/năm; mô hình nuôi vịt của hộ ông Nguyễn Văn Nhanh ấp Trung Thiên, xã An Trường A đã  mang lại lợi nhuận 209 triệu đồng/năm; mô hình nuôi nhữ Ong mật (nhữ ngoài tự nhiên) của hộ Võ Văn Đơ ấp Sơn Trắng, xã Nhị Long Phú với quy mô 100 thùng đã cho sản lượng 100 lít/năm, mang lại lợi nhuận 80 triệu đồng/năm, mô hình nuôi heo rừng của ông Nguyễn Ngọc Na  Anh ấp Số 4, xã Mỹ Cẩm  vơi quy mô nuôi 100 con heo rừng mang lại lợi nhuận 400 triệu đồng/năm.....

         Tổng giá trị ngành chăn nuôi là 927 tỷ đồng chiếm 25% giá trị ngành nông nghiệp của huyện.

         3. Lĩnh vực thủy sản

          Thủy sản từng bước phát triển, nguồn lợi thủy sản được quan tâm bảo vệ. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo nhiều hình thức, đa dạng hóa chủng loại. Tận dụng diện tích mặt nước ao, hồ, ruộng lúa, mương vườn, các vùng đất ven các sông, kênh, rạch chính,… để nuôi thủy sản. Xây dựng mô hình nuôi thủy sản như: mô hình nuôi ba ba, cua đinh, lươn, ếch, mô hình nuôi chuyên tôm càng xanh trong ao đất.... Nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao như: mô hình nuôi lươn không bùn kết hợp nuôi trùn quế của  ông: Lưu Văn Huân ấp Thanh Bình, xã Tân Bình  có 26 bể, hiện đang thả nuôi 18 bể  với diện tích 0,2 ha tỷ lệ nuôi sống đạt 90%, cho lợi nhuận 550 triệu đồng/vụ (11 tháng), bên cạnh bán trùn quế thương phẩm và phân trùn quế trên 100 triệu đồng; mô hình ươn ếch giống và nuôi ếch của hộ Nguyễn Thị Bạch Tuyết, ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh với quy mô 0,1 ha mô hình đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, với giá ếch thịt như hiện nay 57.000 - 58.000 đồng/kg, thị trường ếch thịt chủ yếu cung cấp cho xuất khẩu, đây là mô hình Nuôi ếch thịt, có sử dụng ao lắng, lọc trước khi thải ra môi trường, lợi nhuận 780 triệu đồng/năm; mô hình nuôi cá chạch lấu trong bể xi măng...,

         Tổng giá trị thủy sản là 556 tỷ đồng đạt 99,29% so kế hoạch.

         4. Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm

     Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) triển khai có hiệu quả, đến nay huyện đã có 28 sản phẩm đạt OCOP hạng 3 sao, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao, các sản phẩm OCOP của huyện được tổ chức xúc tiến thương mại ở các tỉnh thành phía nam, hiện được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, hiện nay huyện có 01 cửa hàng giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản của tỉnh tại ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, ngoài ra cũng còn được bài bán tại các của hàng bán sản phẩm OCOP trong tỉnh, từ đó giá trị sản phẩm OCOP làm ra của hộ sản xuất kinh doanh tăng từ 2 đến 3 lần so với sản xuất hàng hóa thông thường.

         5. Xây dựng nông thôn mới

Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, kinh tế hợp tác được phát huy, sản phẩm OCOP ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm sử dụng, cùng với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được tăng cường đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, kết hợp Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng lên. Đến nay toàn huyện có 30.001 hộ đạt 8/8 tiêu chuẩn hộ gia đình văn hóa, nông thôn mới chiếm tỷ lệ 92,64% so với tổng số hộ phát động; có 108/111 ấp nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 97,29%; có 13/13 xã đạt chuẩn xã nông thôn, chiếm tỷ lệ 100%. Trong đó có 5/13 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao lại. Hiện đã chờ tỉnh đánh giá công nhận 02 xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

         Huyện giữ vững 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

         Trên cơ sở những kết quả đạt được của nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Càng Long lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong nửa nhiệm kỳ còn lại để thực hiện đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội về lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là đưa huyện Càng Long đạt tiêu chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao trước năm 2025. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong công tác định hướng chỉ đạo sản xuất, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương và các ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

         - Một là, Triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; nghiên cứu đề xuất xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

         - Hai là, Phát triển sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao, hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung: Đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến và kết nối với thị trường tiêu thụ; xây dựng vùng nguyên liệu,  nông sản tập trung gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng (VietGAP, GlobalGAP) và truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Từng bước phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung gắn với các cơ sở giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tận dụng tối đa mặt nước hiện có để mở rộng diện tích nuôi các loài cá truyền thống;  Chủ động ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

         - Ba là, Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân có điều kiện về vốn, kỹ thuật có thể liên kết với người dân tập hợp ruộng đất để sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tập trung phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt, dẫn dắt. Tăng cường xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào nông nghiệp, tạo sự yên tâm cho người sản xuất.

         - Bốn là, Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã để đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, phát triển kinh tế theo hướng tổ chức liên kết giữa nông dân, tổ chức hợp tác của nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

         - Năm là: Tăng cường nghiên cứu, đề xuất chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản trong chuỗi sản xuất; khuyến khích nông dân chọn các cây giống, con giống có năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao đưa vào sản xuất, đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm.

         - Sáu là, Đẩy mạnh thực hiện toàn diện nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở tất cả các ấp, xã trên địa bàn huyện, tập trung cũng cố nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất. Thúc đẩy triển khai tích cực, hiệu quả Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện, nhằm phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương, phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đưa huyện Càng Long về đích huyện Nông thôn mới nâng cao trước năm 2025./.

Nguyễn Văn Á

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Càng Long

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 829
  • Tất cả: 442424