Phát huy thành tựu và những bài học qua 94 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Trà Vinh quyết tâm vươn lên tầm cao mới

Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, mọi người Việt Nam lại nhớ về Đảng, Bác Hồ kính yêu - Người đã đem lại cho dân tộc Việt Nam một mùa Xuân bất tận. Vì vậy, mùa Xuân đến, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Trà Vinh phấn khởi, tự hào, nô nức chào năm mới mà còn cùng nhau tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2, nhớ ơn Bác Hồ kính yêu, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Vào mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 03/02/1930), với Cương lĩnh cứu nước vừa hợp quy luật, vừa hợp lòng người đã được toàn dân thừa nhận và kiên quyết theo Đảng tiến hành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.

94 năm đã trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập nên những chiến công chói lọi. Từ cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh; phong trào 1936 - 1939, 1941 - 1945 Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; 9 năm kháng chiến trường kỳ kết thúc bằng thắng lợi Điện Biên Phủ; 21 kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống Nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay([1]).

Tại Trà Vinh mùa xuân năm 1930, ba chi bộ đầu tiên được thành lập, gồm: Chi bộ Mỹ Long (huyện Cầu Ngang), Chi bộ An Trường (huyện Càng Long), chi bộ tỉnh lị Trà Vinh. Ngay sau khi thành lập, những đảng viên cộng sản ở Trà Vinh đã triển khai nhiều hoạt động cách mạng nhằm tuyên truyền vận động. Đến mùa Thu năm 1930, Tỉnh ủy Trà Vinh được thành lập.

anh tin bai

Trà Vinh tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày được phong tặng danh hiệu “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”

Sự kiện các chi bộ cộng sản và Tỉnh ủy Trà Vinh được thành lập năm 1930 là nguồn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và ý chí quật khởi của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Trà Vinh; là một mốc lịch sử đặc biệt quan trọng. Nó đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào đấu tranh chống thực dân - phong kiến của Nhân dân tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng.

94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ mà trực tiếp là Tỉnh ủy Trà Vinh, đồng bào các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa nêu cao chủ nghĩa yêu nước, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, hy sinh, gian khổ chống đế quốc xâm lược, giành thắng lợi to lớn trong các cao trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1941 - 1945, tiến hành Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi vào ngày 25/8/1945, lập nên bộ máy chính quyền cách mạng các cấp của tỉnh; Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Trà Vinh kiên cường, bất khuất đánh bại các kế hoạch chiếm đóng Trà Vinh, làm nên những chiến công vang dội như: trận Ô Đùng (25/4/1947); trận La Bang (16/12/1948); chiến dịch Cầu Kè (ngày 07/12/1949 - 16/01/1950); chiến dịch Trà Vinh (từ 25/3 - 08/5/1950)…cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneve, rút quân về nước. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh tiếp tục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh xây dựng và củng cố lực lượng…vượt qua khó khăn gian khổ, giương cao khẩu hiệu “Đảng bám dân, dân bám đất, du kích tiến công địch”, cùng cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng Trà Vinh, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của Nhân dân Trà Vinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường, không ngại hy sinh, gian khổ, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường và khát vọng độc lập, tự do, hòa bình của Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiến tranh kết thúc,  các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa ở Trà Vinh lại đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Tỉnh ủy, đã tập trung lực lượng, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển, Trà Vinh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào. Đặc biệt là sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, quy mô GRDP ngày càng được mở rộng; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 11,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 86 lần; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 38 lần; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 190 lần; thương mại - dịch vụ, du lịch tăng 45 lần; thu ngân sách nhà nước tăng 126 lần. Kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả ấn tượng, nổi bật. Nhiều công trình trọng điểm cấp quốc gia đầu tư trên địa bàn đã đưa vào vận hành, bước đầu phát huy hiệu quả như: Trung tâm Điện lực Duyên Hải; luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu; các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời,…Văn hoá  - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Riêng năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tăng trưởng GRDP đạt 8,25%; quy mô nền kinh tế đạt 83.375 tỷ đồng (theo giá hiện hành năm 2010). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ trọng 28,64% (năm 2022 là 30,78%), khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thuế sản phẩm từ  chiếm 71.36% (năm 2022 là 69,22); GRDP bình quân đầu người 81,75 triệu đồng/người, đạt 107,6% nghị quyết. Tổng thu ngân sách (nội địa) 5.710 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán, tăng 3,5% so cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất  toàn ngành nông nghiệp đạt 31.188 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010) tăng 3,15% so cùng kỳ. Xây dựng nông thôn mới (NTM), đạt nhiều kết quả([2]). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 35.367,748 tỷ đồng, tăng 12,06% so cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 56.180,77 tỷ đồng, tăng 15,05%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp. Đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 32.011 tỷ đồng, tăng 17,07%. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm; tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; các chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt.

Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức, bộ máy tiếp tục được củng cố, sắp xếp kiện toàn. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tập trung, ổn định. Hoạt động đối ngoại được tăng cường; chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện nghiêm túc; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá trong chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; chất lượng tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, phát triển mới 1.279 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh có 17.022 đảng viên, chiếm 4,63% dân số. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được tăng cường.

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau, mãi mãi khắc ghi nhiều bài học lớn, vô cùng sâu sắc, luôn phải tâm niệm và phát huy; đó là :

Thứ nhất, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Luôn giữ vững và nêu cao tinh thần độc lập dân tộc vốn được hun đúc qua bao chặng đường lịch sử hào hùng của đất nước, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân luôn có ý chí quyết tâm, quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt không tách rời. Mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thứ hai, sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Chính Nhân dân là người làm nên lịch sử; toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Muốn giành được thắng lợi trước đây cũng như trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, điều tiên quyết là cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, từ từ tỉnh đến cơ sở phải gắn bó mật thiết, máu thịt với Nhân dân, tin dân, biết lắng nghe dân, biết dựa vào dân để kết hợp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân tỉnh nhà với trí sáng tạo, niềm khát vọng vươn lên, tạo ra sức mạnh to lớn, làm nên những chiến công hiển hách trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và những thành tựu to lớn trong xây dựng và vảo vệ Tổ quốc. Những tệ nạn quan liêu, tham nhũng, vô cảm trước những bức xúc của Nhân dân, xa rời Nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa, của Đảng ta và sự phát triển của tỉnh nhà.([1]) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập I); Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật; Hà Nội năm 2021; trang 103 - 104.

([2]) Toàn tỉnh có 85/85 xã NTM, 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã đạt NTM kiểu mẫu, huyện Trà Cú đạt chuẩn NTM, huyện Cầu Kè, Tiểu Cần đạt huyện NTM nâng cao, 09/09 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hoàn thành 05/08 tiêu chí tỉnh NTM

Thứ ba, trong kháng chiến chống Pháp, Trà Vinh tự hào được Bác Hồ khen tặng: “Chính phủ dân chủ cộng hoà rất khen ngợi các chiến sĩ ở các mặt trận miền Nam, đặc biệt là các chiến sĩ ở Nha Trang và Trà Vinh đã làm gương anh dũng cho toàn quốc. Tổ quốc biết ơn các bạn, toàn thể đồng bào noi gương các bạn” và trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt tăng danh hiệu “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”. Truyền thống quý báu này của Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh, cần phải được giữ gìn và phát huy; phải thường xuyên tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết; khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, ý chí cách mạng; tôn vinh lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần tương thân, tương ái, hướng tới xây dựng từng cá nhân có nhân cách, lối sống tốt đẹp; mọi gia đình ấm no, hạnh phúc; cộng đồng văn minh, tạo nền tảng thiết thực hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh nhà phồn vinh, hạnh phúc.. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đồng thời, đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm. Phải xem đây là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta, của tỉnh ta; như lời Bác Hồ dạy: “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết, Thành công, Thành công, Đại thành công”.

Thứ tư, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh. Nâng cao hiệu quả liên kết vùng đặc biệt là với các thành phố lớn  (Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ,..); tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, ngoài nước, và người dân Trà Vinh đang định cư ở nước ngoài đầu tư vào Trà Vinh.

Thứ năm, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, các tổ chức Đảng phải được xây dựng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, vận dụng một cách sáng tạo phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo...Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ làm cơ sở cho sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh. Thực hành và phát huy dân chủ; thực hiện chế dộ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền định kỳ tiếp xúc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, những vấn đề mà nhân dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, chúng ta nghiêng mình trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; nghiêng mình tưởng nhớ đế các anh hùng, liệt sĩ, thương, bệnh binh, quý mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với nước với lòng tự hào và biết ơn sâu sắc. Đồng thời quyết tâm giữ vững, phát huy bài học và truyền thống của Đảng và Nhân dân tỉnh, tạo thêm động lực mới, nguồn năng lượng mới, tiếp tục làm cho mảnh đất Trà Vinh anh hùng ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Trần Bình Trọng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 748
  • Tất cả: 439368