Tự hào về Đảng cộng sản quang vinh, tiếp tục quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm 2023
Chúng ta đón chào Xuân Kỷ Mão 2023 và chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và Đảng bộ tỉnh Trà Vinh.

         Cách đây 93 năm, vào mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Thắng lợi của Cách mạnh tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: “Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống Nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay([1]).

         Đặc biệt trong năm 2022, trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước vượt 14,3% dự toán; xuất khẩu tăng 9,5%; phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu, cả 3 khu vực của nền kinh tế phục hồi và phát triển mạnh; tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 8%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; an sinh xã hội, đời sống của Nhân dân được bảo đảm; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1%; phát triển nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số được đẩy mạnh. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

         Hòa cùng sự phát triển của phong trào cách mạng cả nước, mùa Xuân năm 1930, các chi bộ đầu tiên của tỉnh Trà Vinh được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân, dân Kinh - Khmer - Hoa tỉnh nhà đã đoàn kết chiến đấu dũng cảm, kiên cường, góp phần cùng cả nước đánh thắng các thế lực xâm lược, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Qua 30 năm chiến tranh, Đảng bộ, quân, dân Kinh – Khmer - Hoa Trà Vinh đã đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành thắng lợi vẻ vang vào ngày 30/4/1975. Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, tỉnh Trà Vinh được khen tặng nhiều danh hiệu cao quí: “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Trà Vinh”;Tỉnh dẫn đầu phong trào nhân dân du kích chiến tranh toàn miền”; Huân chương Thành đồng hạng Nhất, với lá cờ mang 8 chữ vàng “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”; được Nhà nước tuyên dương 84 đơn vị tập thể và 61 cá nhân anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; 3.346 bà mẹ được tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những chiến tích anh hùng, những tên đất, tên người của Trà Vinh, đã được ghi tạc vào trang sử hào hùng của dân tộc trong thế kỷ 20; đồng thời tạo nên sức mạnh, niềm tin và lòng tự hào vô hạn của thế hệ chúng ta hôm nay và con cháu mai sau.

         Năm 2022 đối với tỉnh Trà Vinh, kinh tế tuy phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid - 19 nhưng vẫn còn những khó khăn, thách thức: Nền kinh tế của tỉnh vẫn còn phụ thuộc lớn vào các yếu tố bên ngoài, dịch bệnh trên một số cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nhưng với tinh thần chủ động, đoàn kết, quyết tâm. Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, phù hợp với tình hình; hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2022 đạt được những kết quả quan trọng: Tăng trưởng GRDP đạt 3,45%, trong đó lĩnh vực nông lâm - ngư nghiệp tăng 2,29%; dịch vụ tăng 15,67%, riêng công nghiệp - xây dựng giảm 4,93 %. Quy mô nền kinh tế đạt 72.440 tỷ đồng, tăng 8.440 tỷ đồng so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 chiếm tỷ trọng 32,78% giảm còn 30,29% năm 2022; khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ từ 67,22% tăng lên 69,71%; GRDP bình quân đầu người đạt 71,07 triệu đồng/người (tăng 8,24 triệu đồng so với năm 2021). Tổng thu ngân sách đạt 16.036 tỷ đồng, vượt 55,2% kế hoạch, trong đó thu nội địa 5.513 tỷ đồng, đạt 106,3% kế hoạch, tăng 6,36% so năm 2021. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện đạt 29.044 tỷ đồng. Phát triển mới 518 doanh nghiệp và 23  hợp tác xã. Có thêm 04 xã đạt 19/19 tiêu chí, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Cầu Ngang, Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng tổng số toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 35 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 08/09 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các chính sách bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,97%; giải quyết việc làm mới cho 23.000 lao động, đưa 915 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân; chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quản quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng, phát triển mới 1.210 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 46.740 đảng viên, chiếm 4,63% dân số

         Những thành tựu của cả nước nói chung, của tỉnh Trà Vinh nói riêng trong năm 2022 khẳng định sự nỗ lực to lớn của Nhân dân cả nước, của Đảng bộ và  quân, dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều ngành, lĩnh vực còn khó khăn. Đặc biệt đối với tỉnh ta đó là: Kinh tế phục hồi nhưng chưa bền vững, còn chịu sự chi phối của công nghiệp sản xuất và phân phối điện; tiến độ triển khai một số dự án của nhà đầu tư, dự án đầu tư công còn chậm; doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể còn nhiều. Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tái cơ cấu sản xuất thực hiện còn chậm; ứng dụng khoa học - công nghệ chưa có nhiều đột phá. Một số vấn đề bức xúc về văn hoá - xã hội giải quyết chưa triệt để. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có mặt hạn chế, nhất là công tác tự kiểm tra, phát hiện sai phạm.

         Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025.  Tuy nhiên, ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; giá cả nguyên vật liệu sản xuất, lạm phát có nguy cơ gia tăng; tăng cường hợp tác của các quốc gia vừa là thời cơ, vừa là thách thức. Trong nước là những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục, các vấn đề về già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, áp lực lạm phát khi nhu cầu trong nước phục hồi,... Trong tỉnh, sự phục hồi của nền kinh tế tuy tăng trưởng, nhưng chưa ổn định, còn phụ thuộc nhiều yếu tố bên ngoài; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, khoảng cách với các tỉnh nhóm đầu còn khá lớn; giá vật tư đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh có xu hướng tăng; nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế; công tác giáo dục - đào tạo, lao động - việc làm còn gặp nhiều khó khăn; những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tại dịch bệnh. Tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. An ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có lúc, có nơi chưa được tập trung; chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

         Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Nghị quyết “Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023” của Tỉnh uỷ, trong đó mục tiêu là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, điều hành trên các lĩnh vực, thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo,, Đột phá, Phát triển”. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.  Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ và khả năng thích ứng của nền kinh tế. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng, nâng chất đô thị, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác đối ngoại và liên kết vùng.

         Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng GRDP đạt 7,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 75,96 triệu đồng trở lên; Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ chiếm 70,58%; thu ngân sách (nội địa) đạt 5.701 tỷ đồng); vốn đầu tư toàn  hội đạt 32.000 tỷ đồng. Có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Trà Cú đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỷ trọng lao động trong nông nghiệp còn 44%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,3% (có bằng cấp, chứng chỉ đạt 36,04%); tạo việc làm mới cho 23,000 lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn dưới 2%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học: Tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 98,6%; có 26,43 giường bệnh/vạn dân; 9,6 bác sĩ trên/vạn dân; giảm 055% hộ nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,8%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 99,6%; có 99,3% cư dân thành thị và 99,8 dân cư nông thôn được sử dụng  nước sạch, hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng đạt 4,1% diện tích tự nhiên. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 80% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 1.000 - 1.200 đảng viên; tập hợp 85% dân số trong độ tuổi và cáctoor chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp.

         Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu trên cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp:

          Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng và việc cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch sát hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI , XII), Kết luận số 21-KL/TW hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động của hệ thống chính trị trị từ tỉnh đến cơ sở. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ trình độ, tài đức; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát; đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy.

          Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

          Ba là, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa vào sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giá trị gia tăng cao. Đẩy manh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và các nhà đầu tư triển khai các dự án sản xuất kinh doanh, thành lập doanh nghiệp...Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế biển trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

          Bốn là, đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách; tập trung giải quyết việc làm; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, báo chí, văn hóa, nghệ thuật; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

          Năm là, củng cố, tăng cường, quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh liên kết vùng và các hoạt động đối ngoại.

          Với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2022, chúng ta tin tưởng  với truyền thống đáng tự hào qua 93 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Trà Vinh và với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh sẽ cùng với cả nước tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh uỷ đã đề ra cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa XI của Đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.


[1] Đảng Cộng sản Việt nam: Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội năm 2021, trang....

Trần Bình Trọng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 753
  • Tất cả: 439373