Công đoàn tỉnh Trà Vinh phát huy truyền thống. đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá tỉnh nhà
Cũng như giai cấp công nhân Việt Nam, phong trào công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Trà Vinh đã hình thành sau 2 cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, là những lao động trong nhà máy phát điện, nhà máy xay xát, cơ sở cơ khí, chành lúa, lò bánh mì, nhà máy rượu, trại cưa, bến xe, hành vận tải đường sông, công nhân cầu đường,...các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp,… công nhân, lao động tỉnh Trà Vinh sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham gia tổ chức thanh niên đỏ (còn gọi là công nông hội đỏ), do đồng chí Dương Quang Đông tổ chức đầu tiên tại Cầu Ngang và tỉnh lỵ Trà Vinh. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công nhân và lao động Trà Vinh đã sớm được tập hợp trong các tổ chức Công hội đỏ, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tổ chức các cao trào cách mạng từ 1931 - 1935, 1936 - 1939, 1941 - 1945, đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa giành lấy chính quyền vào ngày 25 tháng 8 năm 1945.

Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hanyang Electronic Việt Nam tại huyện Càng Long

         Là một bộ phận của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh sớm có ý thức giác ngộ cách mạng. Trong 30 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, cùng với sự lớn mạnh dần lên của phong trào Công đoàn tổ chức dưới nhiều hình thức, công nhân lao động Trà Vinh đã tỏ rõ bản lĩnh kiên cường của giai cấp công nhân. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, vào tháng 3 năm 1976, Liên đoàn Lao động Cửu Long được thành lập; tháng 5 năm 1992, sau khi tái lập tỉnh, Liên đoàn Lao động Trà Vinh được thành lập.

         Kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Trà Vinh (từ năm 1976 đến 1992 là Công đoàn tỉnh Cửu Long) đã trải qua 10 kỳ Đại hội. Mục tiêu của 10 kỳ Đại hội đặt ra luôn phù hợp với từng giai đoạn của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua hơn 45 năm, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Trà Vinh có những chuyển biến tích cực về tổ chức hoạt động. Tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên.

         Tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Trà Vinh đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật an toàn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và nghĩa vụ giúp tỉnh bạn KomPôngSpư (Campuchia. Đặc biệt từ khi tái lập tỉnh, trong bộn bề khó khăn, đội ngũ CNVCLĐ Trà Vinh đã đồng cam cộng khổ, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, đồng lòng, đồng sức, xây dựng Trà Vinh ngày một phát triển.

         Hơn 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, nhìn lại mới thấy hết sự đổi thay vượt bậc với những thành tựu rất đỗi tự hào, Trà Vinh ngày càng đổi thay và vươn lên, đạt nhiều thành tựu nổi bật, tạo chuyển biến toàn diện trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Giá trị tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng trưởng ổn định: giai đoạn 1992 - 1993 tăng 3,1%; giai đoạn 1996 - 2000 tăng 8,87%; giai đoạn 2001 - 2005 tăng 11,64%; giai đoạn 2005 - 2010 tăng 10,9%; giai đoạn 2010 - 2015 tăng 11,53%; giai đoạn 2015 - 2020 tăng 11,95%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị nông - lâm nghiệp - thủy sản từ 60,29% năm 1991 giảm còn 28,98% năm 2020; công nghiệp - xây dựng từ 7,24% năm 1991 tăng lên 35,53%, dịch vụ từ 17,02% tăng lên 35,49%. GRDP bình quân đầu người năm 1992 khoảng 0,73 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2021 ước đạt 63,15 triệu đồng/người, gấp 86,5 lần so năm 1992.

         Trong thành tựu chung đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh.

         Với vai trò chủ thể, đại diện cho CNVCLĐ trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các cấp Công đoàn trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nghị quyết công đoàn các cấp, tập trung đổi mới nội dung hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy đoàn viên và người lao động làm đối tượng vận động; lấy việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động. Các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng với việc tiếp tục duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động, Công đoàn Trà Vinh đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động như “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy” hàng năm đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các phong trào thi đua: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được cụ thể hóa gắn với phong trào thi đua  "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn"; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"... được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Ngoài việc biểu dương khen thưởng các công nhân có nhiều thành tích xuất sắc, các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần công nhân lao động, đặc biệt là công nhân bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, công nhân làm việc ở những vùng sâu, vùng xa. Việc tương trợ, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn đã trở thành việc làm thường xuyên trong hoạt động của công đoàn các cấp.  Công nhân, viên chức, lao động luôn tích cực hưởng ứng các đợt vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; công nhân lao động làm việc ở những công trình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có điều kiện về quê đón Tết; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt trong thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, Công đoàn đã kịp thời động viên, thăm hỏi, và hỗ trợ đoàn viên, người lao động, tổ chức các “chuyến nghĩa tình - Kết nối yêu thương; hỗ trợ đoàn viên, gia đình người lao động từ vong và các trường hợp F0, F1,...hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động thực hiện việc cách ly tại nhà máy, xí nghiệp,...với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Các đơn vị nhận cờ cờ thi đua xuất sắc năm 2022 

         Từ thực tiễn các phong trào thi đua yêu nước, CNVCLĐ đã được rèn luyện, trưởng thành; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tạo động lực mới, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của cán bộ, CNVCLĐ, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

         Các cấp công đoàn tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều mô hình, điển hình của cá nhân và tập thể lao động,....Chủ động tham gia các hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào Đảng (nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã giới thiệu 4.614 đoàn viên ưu tú cho Đảng). Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát, đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.

         Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được cụ thể hóa theo từng giai đoạn, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên, từ khi tái lập tỉnh Liên đoàn lao động tỉnh chỉ có 3 công đoàn ngành, 8 công đoàn huyện, thị xã và 20 công đoàn cơ sở với khoảng 11.500 CNVC khu vực nhà nước, lao động bên ngoài khoảng 13.000 người, thì đến nay, trong khu vực hành chính sự nghiệp tỉnh có có 28.789 cán bộ, công chức, viên chức, lao động; khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 32.967 công nhân, lao động; tổng số đoàn viên công đoàn hiện có là 57.334 người; có 924 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn; 13 công đoàn cấp trên trên cơ sở (09 công đoàn huyện, thị xã, thành phố và 04 công đoàn ngành). Chỉ riêng trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành lập mới 52 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn (trong đó có 45 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước); phát triển mới 38.623 đoàn viên công đoàn.

         Những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn trong tỉnh góp phần làm cho CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn ngày càng tin tưởng, gắn bó hơn và coi tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc, là mái ấm của đoàn viên và người lao động, từ đó nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra.

         Quá trình hoạt động của tổ chức công đoàn từ sau ngày giải phóng đất nước đến nay, đặc biệt tà sau ngày tái lập tỉnh (5/1992), Liên đoàn Lao động tỉnh đã làm nổi bật được những truyền thống vẽ vang của mình. Đó là

         Một là, luôn tin tưởng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, là chỗ dựa tổ chức tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân. Liên đoàn lao động tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức cho công nhân, viên chức và lao động thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân tình trung thực và xây dựng. Quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, từ để lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng. Nắm những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động.

         Hai là, tổ chức Công đoàn làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thông qua hoạt động thực tiễn đã minh chứng lợi ích và tính ưu việt khi người lao động tham gia công đoàn. Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

         Ba là, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn kết gắn bó, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, tạo thành sức mạnh to lớn trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, xứng đáng là nền tảng chính trị - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

         Bốn là, đội ngũ CNVCLD và tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, truyền thống “toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công”; đổi mới, sáng tạo,  đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

          Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sắp diễn ra (vào ngày 09 và 10/10/2023). Đại hội thảo luận, đánh giá phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ X (2018 - 2023); quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XI (2023 - 2028). Báo cáo Chính trị của Đại hội có chủ đề: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh, góp phần xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”. Báo cáo Chính trị xác định mục tiêu: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy Đảng, chính quyền với đoàn viên, người lao động. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xứng đáng là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh”

         Với truyền thống vẻ vang của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn của tỉnh nhà; với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ CNVCLD, của cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là Ban Chấp Công đoàn nhiệm kỳ mới được Đại hội tín nhiệm bầu chọn. Chúng ta tin tưởng và kỳ vọng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Trà Vinh trong nhiệm kỳ mới với quyết tâm mới, khí thế mới, tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030./.

Trần Bình Trọng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 746
  • Tất cả: 439366