Giao ban chuyên đề về công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh

Chiều ngày 12/4, tại Huyện ủy Càng Long, diễn ra hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ năm (quý I/2024), trong đó đi sâu chủ đề về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh”.

Chủ tọa hội nghị

         Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

         Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023 vừa qua, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức 12 cuộc giám sát đối với 30 đơn vị và 04 cuộc hội nghị phản biện xã hội (PBXH) đối với 04 nội dung; UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 23 cuộc giám sát và 10 cuộc PBXH. Trong năm 2024, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đề ra kế hoạch tổ chức giám sát 07 cuộc và PBXH đối với 05 nội dung; đến nay, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức phản biện 03/05 nội dung.

         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát và PBXH của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nơi còn lúng túng; hiệu quả chưa cao; phương thức giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa được phát huy đúng mức; một số ít cơ quan chức năng chậm hoặc không thông báo kết quả thực hiện kiến nghị cho MTTQ Việt Nam theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 5628-QĐ/TU, ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

         Tại hội nghị, đại biểu được nghe 04 bài tham luận của Thường trực Huyện ủy Càng Long, lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải và lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam xã Đa Lộc (huyện Châu Thành) về thực trạng công tác giám sát và PBXH của ngành, địa phương; cùng với đó là 03 ý kiến phát biểu thảo luận, trao đổi của lãnh đạo Huyện ủy Châu Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bàn về những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát và PBXH trong thời gian tới.

         Theo đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Để nâng cao chất lượng công tác giám sát và PBXH trong tỉnh thì cần thực hiện tốt ngay từ cơ sở, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tượng được giám sát và cơ quan có văn bản được phản biện với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp theo trách nhiệm được quy định. Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất các cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 238/QĐ-TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; kịp thời tiếp nhận các thông tin từ dư luận xã hội thông qua các kênh và quan tâm giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân nhằm thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận của xã hội.

         Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng nhấn mạnh: “Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự thành công của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”, do đó cần tập trung quyết liệt để trong năm 2024 hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

         Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu, quy định về những điều đảng viên không được làm.

         Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trước hết là công tác chính trị tư tưởng và đạo đức; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai thật tốt sổ tay đảng viên điện tử; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử của tỉnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó chú trọng việc tự kiểm tra để ngăn ngừa từ sớm, từ xa những vi phạm, tránh để những vi phạm nhỏ tích tụ thành những vi phạm lớn; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể theo hướng gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân.

         MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, kế hoạch của ngành đề ra trong năm và nhiệm kỳ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để phấn đấu xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; nâng cao chất lượng công tác giám sát, PBXH và trách nhiệm giải trình của các cơ quan có liên quan theo quy định./.

Dương Văn Phương

UB MTTQVN tỉnh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 753
  • Tất cả: 439373