Những tâm huyết từ công tác tư vấn đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh
Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh rất chú trọng tập hợp và phát huy vai trò, uy tín của các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo trong việc phối hợp, đồng hành cùng với các hoạt động của Mặt trận, nhất là thành lập và phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn (HĐTV) trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tham gia giám sát và phản biện xã hội (PBXH), đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

·                Ông Hoàng Thanh Tâm, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế phát biểu trong cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại UBND huyện Tiểu Cần

         Đến nay, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã thành lập 04 HĐTV về các lĩnh vực: kinh tế, dân tộc và tôn giáo, dân chủ và pháp luật, văn hóa và xã hội với 27 thành viên. Đây là những người đã và đang là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong một số cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù và chức sắc của một số tôn giáo; các vị đều là những người có uy tín, kinh nghiệm, am hiểu về những vấn đề, nội dung thuộc từng lĩnh vực tư vấn. Trong năm 2022, thành viên các HĐTV tham gia đóng góp vào nhiều dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản hành chính do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh gửi lấy ý kiến (thông qua Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh); tham gia và có nhiều ý kiến quan trọng trong các cuộc giám sát chuyên đề, hoạt động PBXH do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; phản biện đối với dự thảo quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh...

         Ban Chủ nhiệm các HĐTV chủ động nghiên cứu, tư vấn cho Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh những vấn đề cần thiết qua việc khảo sát một số cơ sở tôn giáo trong tỉnh được công nhận di tích cấp quốc gia; về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận sau giám sát, PBXH và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 5628-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng với đó là theo dõi, nắm bắt và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó giúp Mặt trận tỉnh kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp xem xét giải quyết, tháo gỡ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội.

         Theo ông Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, tuy một số thành viên của các HĐTV tuổi đã cao nhưng rất tâm huyết với công tác Mặt trận; dành tâm lực, trí lực cho việc nghiên cứu, tư vấn giúp Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Ý kiến đóng góp, tư vấn của các vị có chất lượng, đảm bảo cả về lý luận và thực tiễn, vừa phù hợp ở hiện tại vừa hướng tới tương lai, góp phần thiết thực vào công tác hoạch định, xây dựng thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến quốc kế, dân sinh, được các cơ quan chức năng đánh giá cao và tiếp thu, ghi nhận.

         Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư vấn, đồng thời thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ - Pháp luật (nguyên là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy): Mặt trận cần có sự định hướng, gợi mở những vấn đề cần thiết để các HĐTV chú trọng nghiên cứu và tư vấn; đồng thời làm rõ vai trò của các Hội đồng trong bộ máy của Mặt trận và trong hoạt động khảo sát tại các ngành, các địa phương để có sự phối hợp nhịp nhàng, bởi hoạt động của các HĐTV cũng là hoạt động của Mặt trận và không nằm ngoài chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Ông Hoàng Thanh Tâm, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế (nguyên là Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) chia sẻ: Chúng tôi rất tâm huyết với công tác Mặt trận nhưng như thế là chưa đủ, mà các cấp, các ngành, trước hết là Mặt trận cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và coi trọng hơn nữa công tác PBXH của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; đa dạng hóa hình thức phản biện và lựa chọn thành phần tham gia phản biện phù hợp, có trách nhiệm; chuẩn bị chặt chẽ cả về nội dung và hình thức tổ chức, mạnh dạn phản biện và theo dõi việc tiếp thu, phản hồi của các cơ quan soạn thảo văn bản để công tác PBXH đi vào thực chất, tiếng nói của Mặt trận ngày càng được đề cao hơn.

         Đối với ông Huỳnh Phước Long, Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc – Tôn giáo (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội) thì Mặt trận các cấp cần chú trọng hơn nữa việc phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở; lựa chọn những vấn đề mà cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, bức xúc, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng để giám sát, qua đó vừa góp phần đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và Nhân dân, vừa theo dõi việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu dân cử, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Mặt trận với Thường trực HĐND cùng cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội.

         Về trách nhiệm của mình, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết sẽ phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các HĐTV thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; chủ động gợi ý (đặt hàng) một số vấn đề trọng tâm để các HĐTV có kế hoạch khảo sát và tư vấn; thường xuyên cung cấp tài liệu, thông tin có liên quan phục vụ cho công tác nghiên cứu của các thành viên Hội đồng; tổ chức làm việc với các Hội đồng theo định kỳ để trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của các thành viên, qua đó kịp thời chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư vấn của các Hội đồng đối với hoạt động của Mặt trận, nhất là công tác giám sát, PBXH, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới./.

Dương Văn Phương

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 826
  • Tất cả: 442421