Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung tay xây dựng tỉnh Trà Vinh phát triển toàn diện và bền vững
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vừa diễn ra vào cuối tháng 5/2019 vừa qua đã nêu cao quyết tâm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng tỉnh Trà Vinh phát triển toàn diện và bền vững.

Quang cảnh Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2029-2024

Thực hiện Chương trình hành động Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền và hiệp thương cùng các tổ chức thành viên triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực. MTTQ Việt Nam đã phối hợp cùng cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, kịp thời tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những kiến nghị chính đáng và hợp lý, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó góp phần thiết thực vào phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, vận động, chăm lo, hỗ trợ người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội, vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ở các địa phương. Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ Việt Nam cũng triển khai thực hiện nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; hiệp thương thống nhất với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát huy dân chủ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư kịp thời được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp được chú trọng. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam có sự đổi mới, công tác chuyên môn gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư...
Ông Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII cho biết, nguyên nhân đạt được những kết quả thiết thực nêu trên là do được sự hướng dẫn kịp thời của Mặt trận Trung ương về công tác chuyên môn; sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy; sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, các Sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên; sự đoàn kết, nhất trí và tính chủ động trong công việc của đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động. Và một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng được đúc kết, theo ông Nguyễn Trung Dũng là “nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp được đổi mới theo hướng tăng cường về cơ sở; hoạt động của MTTQ Việt Nam xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân, đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực; lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi chính đáng của người dân, qua đó tạo được niềm tin của nhân dân, là yếu tố quan trọng để xây dựng và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được vào thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh khóa IX đề ra 05 Chương trình hành động trọng tâm gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Với mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp có bản lĩnh, uy tín, kỹ năng, tâm huyết và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện dân chủ; chung tay xây dựng tỉnh Trà Vinh phát triển toàn diện và bền vững.

                                                                                            Bài, ảnh: Dương Văn Phương, UBMTTQVN tỉnh


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 810
  • Tất cả: 439025