Kinh nghiệm rút ra từ kết quả kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hoạt động kiểm tra, giám sát (KTGS) việc thực hiện công tác bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp nhằm góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ và đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh (thứ ba, từ trái qua) kiểm tra,

giám sát một điểm niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử trên địa bàn huyện Trà Cú

         Theo ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, nhìn chung, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp về công tác bầu cử, qua đó cụ thể hóa và triển khai, hướng dẫn thực hiện tại địa phương theo vai trò, trách nhiệm, nhất là về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được phối hợp tổ chức rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức. Việc thực hiện các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo theo quy trình. Các địa phương thực hiện rà soát chặt chẽ việc lập, niêm yết danh sách cử tri theo quy định; danh sách được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và  những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đảm bảo thuận tiện cho cử tri đến kiểm tra, đối chiếu. Việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử được thực hiện đúng theo quy định của Luật bầu cử, đều thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết...

          Việc vận động bầu cử được thực hiện theo đúng nguyên tắc, hình thức; các ứng cử viên không vi phạm những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu; thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu; phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong tổ phụ trách nhiệm vụ cụ thể trong ngày bầu cử, nhất là thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu được tận dụng bố trí theo nhiều phương án khác nhau tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đáp ứng điều kiện về công tác tổ chức, đảm bảo phục vụ cho bà con cử tri đến bỏ phiếu bầu trong ngày bầu cử. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được quan tâm và kịp thời xử lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền, quy trình...

         Ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, qua các đợt KTGS, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

         Thứ nhất, văn bản hướng dẫn của trung ương chặt chẽ, cụ thể, chi tiết; bộ phận nghiệp vụ của trung ương trao đổi, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương; đội ngũ làm công tác Mặt trận các cấp chịu khó nghiên cứu kỹ các văn bản, am hiểu sâu về nghiệp vụ, chặt chẽ trong tham mưu, linh hoạt trong xử lý tình huống sẽ giúp cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác bầu cử diễn ra đúng quy trình, đạt hiệu quả cao.

         Thứ hai, phải nhận thức đúng và phát huy đúng vai trò của UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tham gia thực hiện công tác bầu cử thì công tác chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và tham gia thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong công tác bầu cử của UBMTTQ Việt Nam các cấp mới đảm bảo hiệu quả và đạt yêu cầu.

         Thứ ba, cần có sự phối hợp và giữ mối liên hệ thường xuyên giữa Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử cùng cấp trong triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến công tác bầu cử, nhất là trong việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục ứng cử. Đối với công tác KTGS về bầu cử, cần được phối hợp thực hiện đồng bộ để kịp thời trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chung, tránh việc thành lập nhiều đoàn, tổ chức KTGS đơn lẻ, hướng dẫn chồng chéo về chuyên môn, gây lúng túng cho địa phương trong cách làm, tạo áp lực cho cơ sở.

         Thứ tư, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần có sự chủ động trong việc trao đổi, phối hợp về những vấn đề có liên quan trong công tác bầu cử, nhất là trong việc thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, sẽ đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy trình và chất lượng của các bước.

         Thứ năm, công tác KTGS về bầu cử phải được chú trọng và thực hiện trong từng giai đoạn (từng đợt) nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, tồn tại, hạn chế, qua đó góp ý, uốn nắn, nhắc nhở, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác bầu cử được diễn ra đúng quy trình được hướng dẫn, đúng quy định của pháp luật. Đối với những sai sót, hạn chế được phát hiện qua KTGS cần phải được nhanh chóng khắc phục và khắc phục đúng với yêu cầu.

         Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong thành quả ấy có đóng góp không nhỏ của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; từ kết quả KTGS về công tác bầu cử đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn các địa phương khắc phục, điều chỉnh về những sai sót, bất cập có liên quan theo tiến độ và trước ngày bầu cử, góp phần cho cuộc bầu cử, cho ngày bầu cử được diễn ra đúng luật, an toàn, thiết thực và hiệu quả./.

Tin, ảnh: Dương Văn Phương

UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 743
  • Tất cả: 439601