Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
Ngày 05/02, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch đồng chủ trì.

Đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử

đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Trà Vinh.

         Cùng tham dự hội nghị có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

         Tại hội nghị, bà Dương Thị Ngọc Thơ thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về cơ cấu, thành phần, số lượng người ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

         Theo Công văn số 666/UBTVQH14-CTĐB ngày 26/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV “V/v dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu ĐBQH khóa XV”, số đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Trà Vinh được bầu là 06 đại biểu, trong đó: số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương 04 đại biểu, số đại biểu do trung ương giới thiệu 02 đại biểu.

         Về số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng 03 đại biểu (trong đó, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 01 đại biểu, đại biểu chuyên trách 01 đại biểu, đại biểu Hội LHPN 01 đại biểu); theo cơ cấu hướng dẫn là 01 đại biểu do địa phương hiệp thương, giới thiệu phù hợp với đặc thù địa phương, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử có khả năng đóng góp cho hoạt động của Quốc hội.

         Về cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu gồm: người dân tộc thiểu số 03 người (dân tộc Khmer), phụ nữ 05 người, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 01 người và tái cử 02 người.

         Qua nghiên cứu, thảo luận, tất cả đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thống nhất 100% về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Trà Vinh theo Công văn số 666/UBTVQH14-CTĐB ngày 26/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

         Đối với cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/02/2021 của HĐND tỉnh khóa IX do bà Dương Thị Ngọc Thơ trình bày, dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử từ 83-102 người và được cơ cấu: Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15%, nữ ít nhất 35%, dân tộc thiểu số 20% trở lên, tái cử 30% trở lên, ngoài Đảng không thấp hơn 10%, cơ cấu khác: theo quy định của Trung ương.

         Thành phần dự kiến ở từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương, cụ thể: Thường trực Tỉnh ủy từ 02 – 03 ứng cử viên; cơ quan HĐND tỉnh 11 ứng cử viên, trong đó lãnh đạo HĐND tỉnh từ 01 đến 02 ứng cử viên; lãnh đạo UBND tỉnh từ 02 đến 03 ứng cử viên; các Ban Đảng của Tỉnh ủy từ 04 đến 05 ứng cử viên; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh từ 04 đến 05 ứng cử viên; khối Nội chính từ 02 đến 03 ứng cử viên; lực lượng vũ trang từ 03 đến 04 ứng cử viên; cơ quan hành chính từ 07 đến 09 ứng cử viên; đơn vị sự nghiệp từ 07 đến 09 ứng cử viên; tổ chức xã hội từ 06 đến 08 ứng cử viên; tổ chức kinh tế từ 05 đến 07 ứng cử viên; các huyện, thị xã, thành phố từ 27 đến 29 ứng cử viên; Nhân sĩ, chức sắc tôn giáo từ 03 đến 06 ứng cử viên.

         Đại biểu hội nghị thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/02/2021 của HĐND tỉnh khóa IX.

         Sau kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV) và Thường trực HĐND tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CT-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Tin, ảnh: Dương Văn Phương

 UBMTTQVN tỉnh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 837
  • Tất cả: 439177