Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2021
Nhằm thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ quan từng bước đi vào nề nếp, nội dung thiết thực, đạt hiệu quả cao. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng cơ quan vững mạnh. 

Bà Lê Tuyết Hồng – Phó Chủ tịch Thường trực phát biểu tại Hội nghị

         Ngày 31/12/2020, Lãnh đạo đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

         Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Liên hiệp hội tỉnh, toàn thể cán bộ, viên chức Liên hiệp hội luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu và nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiều mặt công tác. Năm 2020, hoạt động của Liên hiệp hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội; thông tin phổ biến kiến thức; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, công tác tham mưu, đề xuất; hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai toàn diện và nâng cao về chất lượng.

 

          Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021; báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS Liên hiệp hội năm 2021 và công khai tài chính cơ quan năm 2020; báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020; thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành CĐCS và Thủ trưởng đơn vị; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2021. Năm 2020, có 100% tập thể cán bộ, viên chức đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Ban Chấp hành CĐCS Liên hiệp hội thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức; tổ chức các hoạt động tặng quà, vui chơi cho các cháu thiếu nhi con của cán bộ, viên chức nhân dịp các sự kiện liên quan đến thiếu nhi; thăm hỏi đoàn viên và người thân khi ốm đau, hữu sự. Đoàn viên CĐCS Liên hiệp hội tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ được phát động và tham gia tốt các hoạt động phong trào do Công đoàn Viên chức tỉnh và Khối thi đua Khối 18 tổ chức.

          Phối hợp với lãnh đạo cơ quan phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, vận động 100% viên chức, lao động tham gia thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Kết quả, có 01 cá nhân đạt thành tích “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 10 cá nhân đạt thành tích “Lao động tiên tiến”, 03 tập thể đạt thành tích “Tập thể lao động tiên tiến”, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 01 tập thể./.

Tin, ảnh: Hiền Hưng

Tin khác
1 2 3 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 743
  • Tất cả: 439286