Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, sát cánh cùng Đảng đoàn, cơ quan, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh được thành lập ngày 27/5/2020 theo Quyết định số 1668-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Mặc dù Chi bộ mới được thành lập nhưng đã lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với Đảng đoàn, cơ quan và Công đoàn cơ sở tạo được mối quan hệ gắn bó hữu cơ, sát cánh cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên 

         Chi bộ hiện nay có 08 đảng viên, trong đó về trình độ chuyên môn có 01 Thạc sĩ, 07 Đại học; 01 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đồng chí Bí thư Chi bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành viên Đảng đoàn Liên hiệp hội. Năm 2021 vừa qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và công đoàn cơ sở nên hoạt động của Chi bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Kết quả công tác xây dựng Đảng. Công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống được Bí thư Chi bộ coi đây là nhiệm vụ hàng đầu và thực hiện thường xuyên. Bí thư Chỉ đạo đảng viên nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện, cụ thể như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII; các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, chương trình, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Ngoài ra, còn triển khai, quán triệt các chương trình, kết luận, quy định của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng; chủ động ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; thực hiện chuyển đảng chính thức 03 đảng viên dự bị, lập thủ tục kết nạp 02 đảng viên mới; hài hòa trong sinh hoạt Đảng với hoạt động hội,…

         Chi bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Qua đó, đa số cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức về tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững quan điểm, lập trường và có ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao.

Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho

thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 9 năm 2021

          Phối hợp với Đảng đoàn trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Chi bộ phối hợp với Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan luôn có sự phân công nhiệm vụ, vị trí, vai trò rõ ràng, thống nhất trong thực hiện chủ trương, giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của đơn vị; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, khen thưởng, phê bình,… đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá phân loại Chi bộ và đảng viên cuối năm theo đúng nguyên tắc, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Kết quả năm 2021, Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong các kỳ sinh hoạt lệ Chi bộ, đều mời Bí thư, Phó Bí thư Đảng đoàn (không phải là đảng viên của Chi bộ) cùng tham gia sinh hoạt, góp ý kiến cho Chi bộ.

         Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn. Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ. Thực hiện tư vấn, phản biện Chương trình Phát triển kinh tế biển và Chương trình Phát triển kinh tế đô thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết HĐND tỉnh về vùng chăn nuôi và vùng nuôi chim yến, đóng góp dự thảo Luật Điện ảnh và Luật Sở hữu trí tuệ...  Ngoài công tác tư vấn, phản biện; công tác thông tin, phổ biến kiến thức cũng được tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần chuyển giao khoa học – kỹ thuật, thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phát hành Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” 4 số/năm, trong đó, có nhiều tin, bài ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống; Trang thông tin điện tử hoạt động tốt, đăng hơn 155 tin, bài, có trên 293.173 lượt truy cập. Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 9 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 6, với tổng số 165 giải pháp dự thi, kết quả có 03 giải nhì, 07 giải ba và 23 giải pháp khuyến khích.

          Công tác lãnh đạo hoạt động đoàn thể. Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo Công đoàn cơ sở thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn về vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đổi mới; phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức và lao động tại đơn vị. Từ đó, hoạt động của công đoàn đạt kết quả thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

         Trong thời gian tới, Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sức mạnh đoàn kết, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Chi bộ với Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và Công đoàn cơ sở; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhất là nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, công tác phổ biến kiến thức khoa học – công nghệ; tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, góp phần quan trọng trong thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục đổi mới và đa dạng các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Bài, ảnh: Trần Văn Vũ

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 736
  • Tất cả: 439279