Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về kinh tế tập thể
Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về kinh tế tập thể, tỉnh đã thành lập mới 51 hợp tác xã, đạt 51% so Nghị quyết; đến nay có 165 hợp tác xã và 01 Liên hiệp hợp tác xã lúa gạo đang hoạt động. Trong đó có 120 hợp tác xã nông nghiệp, 29 hợp tác xã phi nông nghiệp, 16 Quỹ tín dụng với vốn điều lệ 157,081 tỷ đồng với 28.536 thành viên; 01 Liên hiệp hợp tác xã với vốn điều lệ 100 triệu đồng, 09 thành viên tham gia. 

         Theo kết quả rà soát hợp tác xã, trong tổng số 165 hợp tác xã trên toàn tỉnh trong đó có 120 hợp tác xã nông nghiệp chiếm 72% số hợp tác xã, nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo lòng tin, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động. Nhiều hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đã tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua việc liên kết với doanh nghiệp và hộ nông dân, tạo ra các liên kết bền vững giữa các đối tượng tham gia chuỗi. Đồng thời, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc, chế biến, bảo quản sau thu hoạch, sản xuất an toàn, tạo ra sản phẩm sạch, đạt năng suất, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ nông sản.

         Công tác tuyên truyền được chú trọng đã góp phần làm thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân về tầm quan trọng và vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tiếp tục được triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực cho tổ hợp tác, hợp tác xã và thành viên. Công tác chỉ đạo xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả, thực hiện chuỗi giá trị, bước đầu đã được các hợp tác xã triển khai thực hiện; giúp thành viên vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

         Về hạn chế, thời gian qua việc chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp còn ít; doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể còn nhiều. Chất lượng hoạt động của hợp tác xã có nâng lên, nhưng vẫn còn một số hợp tác xã hoạt động yếu kém, cầm chừng. Có 32 hợp tác xã ngưng hoạt động (đang trong giai đoạn củng cố/giải thể). Còn 19 hợp tác xã chưa giải thể được do giám đốc các hợp tác xã rời khỏi địa phương; một số hợp tác xã ngưng hoạt động nhưng còn nợ thuế nên không thể giải thể bắt buộc vì không còn tài sản để thu hồi nợ thuế

         Để phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần chú trọng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và sắp xếp lại hợp tác xã trong đó tư vấn hướng dẫn tổ hợp tác, hợp tác xã xây dựng đề án tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. Hướng dẫn, giới thiệu các tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia vào các dự án chuyển giao khoa học công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới vào trong sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,... Tạo điều kiện để các tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm, nghiên cứu thị trường, tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm có thương hiệu, tìm đối tác để liên kết, liên doanh trong sản xuất kinh doanh.

         Rà soát, sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.

         Hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trong đó đa dạng hóa các khâu dịch vụ, chú trọng sản xuất hàng hóa, đưa giống mới có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Hỗ trợ, vận động các hợp tác xã, tổ hợp tác trong ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh, chủ động chuyển đổi hình thức bán hàng trực tiếp sang trực tuyến; đẩy mạnh xúc tiến thương mại nước ngoài, để tìm đầu ra xuất khẩu, tạo thị trường ổn định phát triển kinh tế tập thể và các hợp tác xã trong tỉnh./.

Nguyễn Dũ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 739
  • Tất cả: 439282