Đến năm 2025, Trà Vinh sẽ có 5.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đây là mục tiêu cụ thể của Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025[[i]].Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư[[ii]], năm 2020, toàn tỉnh có 2.900 doanh nghiệp, trong đó 2.870 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đóng góp vào GRDP của tỉnh 10,18% và khoảng trên 10,02% ngân sách của tỉnh, giải quyết việc làm cho khoảng trên 64.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 12%, tỷ lệ lao động doanh nghiệp đào tạo khoảng 55%. Về cơ cấu DNNVV theo địa phương, tập trung chủ yếu tại thành phố Trà Vinh (khoảng 40% toàn tỉnh), điều này được giải thích do các điều kiện thuận lợi của doanh nghiệp khi đầu tư.  

Doanh nghiệp tại Trà Vinh thu mua thanh long xuất khẩu

         Số liệu thống kê từ năm 2015-2020, toàn tỉnh có 1.564 DNNVV thành lập mới, bình quân trên 310 doanh nghiệp/năm. Theo tính toán, với số doanh nghiệp hiện tại (2.870 DNNVV), để đạt được mục tiêu 5.000 DNNVV vào năm 2025, thì mỗi năm tỉnh sẽ phải có bình quân khoảng 500 DNNVV thành lập mới. Tiêu chí xác định DNNVV quy định tại Điều 6 của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. Cụ thể (xem Bảng 1):

         Bảng 1: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

Doanh nghiệp(*)

 

Lĩnh vực

Tiêu chí

Lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá

(và) Tổng doanh thu của năm không quá

(hoặc) Tổng nguồn vốn không quá

Siêu nhỏ

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng

10 người

3 tỷ đồng

3 tỷ đồng

Thương mại, dịch vụ

10 người

10 tỷ đồng

3 tỷ đồng

Nhỏ

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng

100 người

50 tỷ đồng

20 tỷ đồng

Thương mại, dịch vụ

50 người

100 tỷ đồng

50 tỷ đồng

Vừa

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng

200 người

200 tỷ đồng

100 tỷ đồng

Thương mại, dịch vụ

100 người

300 tỷ đồng

100 tỷ đồng

(*) DNNVV được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa (Điều 6 của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP)

         Giai đoạn 2018-2020, kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển DNNVV có 13 chỉ tiêu[[iii]], nhưng chỉ có 02 chỉ tiêu “đạt” và “vượt” đó là chỉ tiêu “Doanh nghiệp đạt quy mô vừa” và chỉ tiêu “Vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp”. Mặc dù tỉnh đã có nhiều chính sách, hoạt động hỗ trợ, như: Hoàn thiện thể chế, chính sách và thủ tục hành chính, đặc biệt là những quy định thuộc thẩm quyền của tỉnh và các địa phương, để nâng cao hiệu quả của việc thu thuế kinh doanh, tạo môi trường lành mạnh hơn về thuế giữa các hộ kinh doanh và doanh nghiệp; hỗ trợ về tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; hoàn thiện cơ sở hạ tầng như mặt bằng, nhà xưởng, giao thông vận tải, cung cấp điện, cấp và thải nước, bảo vệ môi trường sinh thái; hỗ trợ về kỹ thuật cung cấp thông tin hữu ích, cơ sở dữ liệu, kết nối cung cầu, nâng cao năng lực quản trị; hỗ trợ cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh, hỗ trợ khởi sự, khởi nghiệp, quảng bá doanh nghiệp, đối thoại,… nhưng kết quả chưa đạt như mong đợi. Nguyên nhân, do chính sách cụ thể hóa chậm hoặc được cụ thể hóa nhưng nguồn lực chưa đồng bộ, doanh nghiệp khó tiếp cận; năng lực hoạt động của doanh nghiệp còn hạn chế; khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn chưa đủ nguồn nhân lực; sự phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan chưa thật sự thông suốt còn gây phiền hà cho doanh nghiệp.

         Cùng với mục tiêu đến năm 2025 Trà Vinh sẽ có 5.000 DNNVV, Kế hoạch phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 còn đặt ra các mục tiêu: Trong số doanh nghiệp thành lập mới, có 40% tăng thêm do (từ) hộ kinh doanh chuyển lên; 30% nữ và 10% người dân tộc làm chủ; 7% doanh nghiệp quy mô vừa. Tỷ lệ đóng góp vào GRDP hàng năm từ 13-15%, vào ngân sách 17-20%. Tạo việc làm mới cho 22.000-25.000 lao động, doanh thu bình quân 20 tỷ đồng/doanh nghiệp, lợi nhuận/doanh nghiệp 450 triệu đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Số lượt khách du lịch đạt 2,5 triệu lượt và doanh thu du lịch là 1.600 tỷ đồng.  

         Tại Hội nghị tổng kết Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2018-2020 và triển khai Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2021-2025[[iv]], ý kiến đại biểu tham dự cho rằng mục tiêu 5.000 DNNVV hoàn toàn có cơ sở khoa học. Đó là, cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển phục vụ vận chuyển hàng hóa Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và của tỉnh đang ngày càng hoàn thiện hoặc sẽ được xây dựng. Về chỉ tiêu khách du lịch thì có thể đạt “trong tầm tay”, do dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, thu nhập người dân đuợc nâng cao “kéo theo nhu cầu dịch chuyển” và nhất là chính sách quảng bá, khai thác tiềm năng du dịch, thu hút khách đến Trà Vinh ngày càng hiệu quả,…

         Mặc dù vậy, không phải không có khó khăn trong thực hiện mục tiêu. Trà Vinh là tỉnh nông nghiệp, phần lớn người dân sinh sống ở khu vực nông thôn, kể cả tương lai gần, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế của tỉnh. Năm 2020, do biến đổi khí hậu gây hạn hán xâm nhập mặn tác động đến sản xuất nông nghiệp đã “kéo” GRDP lĩnh vực nông nghiệp giảm 4,54% so với năm 2019 và là một trong những nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng GRDP của tỉnh chỉ đạt 3,32%, thấp nhất trong 5 năm 2016-2020. Tuy là một lĩnh vực quan trọng, nhưng vai trò của nông nghiệp cũng như doanh nghiệp nông nghiệp gần như bị “bỏ quên” trong báo cáo kết quả phát triển DNNVV giai đoạn 2018-2020 và chưa được “nhắc tới” khi triển khai Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2021-2025. Theo thống kê, số DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016-2019 tăng, giảm tùy theo năm và chiếm từ 23-39% tổng số DNNVV của tỉnh./. 

 Tài liệu tham khảo:

[[i]] Quyết định số 151/-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

[[ii]] Báo cáo số 121/BC-SKHĐT ngày 18/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng kết tình hình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020.

[[iii]] Quyết định số số 244/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020.

[[iv]] Hội nghị do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với dự án SME Trà Vinh tổ chức tại Khách sạn Cửu Long ngày 23/3/2021.

Bài, ảnh: Văn Đoái

 

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 742
  • Tất cả: 439285