Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh luôn nêu cao đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước do Đảng ta lãnh đạo trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc, phần lớn là thanh niên đã ngã xuống, hoặc mang thương tật suốt đời. 

         Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những người cha, người mẹ, người vợ và những đứa con mãi mãi không gặp lại người thân yêu của mình (theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có khoảng 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có gần 1,4 triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng). Đó là những hy sinh, cống hiến to lớn của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đánh giá cao, mãi mãi biết ơn những hy sinh, cống hiến to lớn ấy. Các thế hệ hôm nay và mai sau luôn tự hào, nguyện sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

         Ở Trà Vinh, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, toàn tỉnh có hơn 16.800 người cống hiến trọn đời mình cho Tổ quốc, hơn 8.000 người cống hiến một phần thân thể, hơn 18.000 gia đình với 12.378 thân nhân liệt sĩ; 6.000 người hoạt động kháng chiến; 1.039 người có công với cách mạng; 2.016 người bị địch bắt, tù đày tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết, trung kiên với cách mạng,... 68 tập thể và 54 cá nhân được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 01 tập thể và 06 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 3.364 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiện vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trên 46.000 cán bộ và Nhân dân được khen thưởng thành tích kháng chiến.

         Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị và chính Người đã chọn ngày 27/7 hàng năm là Ngày Thương binh, liệt sĩ để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và có trách nhiệm:“Đền ơn đáp nghĩa” đối với những hy sinh của họ. Người căn dặn:“Thương binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với nước, vì vậy bổn phận của chúng ta là phải đền ơn, giúp đỡ họ”.

         Thực hiện lời dạy của Bác, với truyền thống và đạo lý của dân tộc “Uống nước, nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta sớm hình thành và ngày càng hoàn chỉnh hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước. Các chính sách đã trở thành chế định pháp luật([1]), Đảng và Nhà nước ta khẳng định: bảo đảm cuộc sống gia đình chính sách bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú, được cải thiện theo đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước; đời sống của người có công không ngừng được nâng lên, mức chuẩn trợ cấp hằng tháng tăng từ 1.318.000 đồng năm 2015 lên mức 1.624.000 đồng năm 2020. Cuối năm 2020 có 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú; 99,5% xã/phường/thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công; cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo. Bên cạnh sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách bằng chế độ ưu đãi, chúng ta tự hào và xúc động khi thấy từ trong cội nguồn của truyền thống nhăn văn của dân tộc xuất hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Khởi đầu từ năm 1946, Hội Giúp các binh sĩ bị thương và cuộc vận động “mùa đông binh sĩ” đã có các hoạt động tình nghĩa thiết thực như tặng quần áo ấm, mua thuốc chữa bệnh, nhận thương binh về nhà chăm sóc,...Cho đến nay, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển và mở rộng, như nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu giúp con em liệt sĩ được đến trường, dạy nghề và giới thiệu việc làm; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tổ chức thắp nền tri ân liệt sĩ,...Những việc làm trên giúp cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công cải thiện và nâng cao đời sống, đồng thời mang lại ngọn lửa ấm áp của nghĩa tình, của niềm tin, của sự biết ơn và kính trọng của Nhân dân ta đối với sự hy sinh vô giá của các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Cùng với sự chăm lo của Nhà nước và xã hội, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mang đã vượt khó vươn lên trở thành những người sản xuất kinh doanh giỏi, là công dân kiểu mẫu, gia đình văn hoá, là nhân tố điển hình trong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tỉnh Trà Vinh đặc biệt chú trọng đến công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Ngoài tích cực vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng,... các cấp, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên vật chất và tinh thần. Qua đó, đã phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh và giúp các gia đình chính sách, người có công có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những năm qua, không chỉ quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, đẩy mạnh các hoạt động ý nghĩa như ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đỡ đầu con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh nặng …Tỉnh còn ưu tiên hỗ trợ vốn, cây con giống, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật để người có công phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Theo đó, đến nay Trà Vinh không chỉ cơ bản xóa được nhà tạm bợ trong đối tượng người có công, mà 100% số hộ người có công trên địa bàn đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cư dân nơi cư trú. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những việc làm thiết thực của các cấp, các ngành trong tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua đó, đã tạo được niềm tin của người có công nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung về chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của tỉnh trong thời gian qua.

         Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là: “Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách đối với có công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và xã hội, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú. Cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện việc nâng mức mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công; giải quyết căn bản chính sách đối với người có công; nâng cấp các công trình “đền ơn đáp nghĩa” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI: Thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để người có công và thân nhân có mức sống từ trung bình khá trở lên so với địa bàn nơi cư trú; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng về quyền lợi đối với người có công qua các thời kỳ. Huy động các nguồn lực xã hội để làm tốt hơn công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh phong trào“Đền ơn đáp nghĩa”, xem đây là tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và của mọi người dân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện sâu sắc tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Từ đó, cùng “chung tay” thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

         Cùng với việc đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các cấp ủy Đảng, chính quyền quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ ý nghĩa lịch sử của ngày 27/7 - Ngày thương binh liệt sĩ; những cống hiến, hy sinh to lớn, rất đổi tự hào của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng để phát huy, tiếp nối truyền thống anh dũng của cha anh vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Trà Vinh ngày càng văn minh, giàu mạnh.


([1]) Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1994 và Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” năm 1994. Được sửa đổi, bổ sung nhiều lần vào các năm 1998, 2000, 2001, 2005 và năm 2012. Gần đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020.

Trần Bình Trọng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 742
  • Tất cả: 439285