Hội thảo mở rộng lấy ý kiến đóng góp “ Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn”
Ngày 12/05, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo mở rộng lấy ý kiến đóng góp “ Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn” với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội thảo.

         Qua thời gian triển khai “Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn”, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của 15 cơ quan và đã nhận được 10 ý kiến đóng góp, trong đó có 04/10 ý kiến thống nhất và 06/10 ý kiến đóng góp đối với nội dung đề án. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt chưa được thu gom xử lý (Tỷ lệ thu gom 68, 82%), xử lý (38,95%) triệt để. Rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng, trong khi đó công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý con hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng xả rác thải không đúng nơi quy định tại các khu vực công cộng vẫn còn diễn ra khá phổ biến, gây ô nhiễm môi trường.

Xe thu gom rác thải

          Mục đích của Hội thảo mở rộng nhằm lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các Đoàn thể, các địa phương đối với đề án nêu trên để trình UBND tỉnh phê duyệt và trình Tỉnh ủy thông qua để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua đó nhằm đánh giá thực trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể, để thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh., nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn sinh hoạt cần thiết và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thu gom và xử lý rác thải phát sinh.

         Tại hội thảo các đại biểu được nghe Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh  trình bày chuyên đề: Tổng quan về kinh tế - xã hội của tỉnh; Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Trà Vinh; Đề xuất các biện pháp xử lý cho từng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2021 – 2025; Các phương án kỹ thuật xử lý các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; Giải pháp tăng cường năng lực quản lý tại các bãi chôn lấp; Kế hoạch xử lý các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt ( lộ trình xử lý)./.

Tin, ảnh: Ngọc Hồng

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 744
  • Tất cả: 439287