Ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề: “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/202 trên phạm vi toàn tỉnh. Ngày 01/4/2024, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành Kế hoạch số 08/KH-BCĐ triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 (gọi tắt là Tháng hành động).

Ảnh: Chủ cơ sở trình bày quy trình sản xuất của cơ sở với Đoàn kiểm tra liên ngành

         Mục tiêu của Tháng hành động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

         Trong Tháng hành động, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

         Đồng thời, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

         Theo đó, ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, “Tháng hành động” năm 2024 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn.

         Gắn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Các hoạt động chính được triển khai thực hiện trong Tháng Hành động năm 2024 là:

         Thứ nhất, thực hiện tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động” từ ngày 10/04 đến ngày 20/04/2024, lễ phát động “Tháng hành động” năm 2024 của tỉnh tại tổ chức tại huyện Cầu Ngang. Tại các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn: căn cứ vào tình hình thực tế có thể tổ chức hội nghị triển khai hoặc lễ phát động hoặc hình thức khác.

         Thứ hai, tổ chức chiến dịch truyền thông, khi đó giao Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin như Đài Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh,… và các đoàn thể quần chúng, tổ chức chính trị-xã hội phổ biến, tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm đến các nhóm đối tượng; phổ biến kiến thức phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, biểu dương các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến, kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần phát triển kinh tế; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng.

         Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công Thương phối hợp với các phương tiện truyền thông để phổ biến kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tác hại của thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục tuyên truyền Chương trình phối hợp giữa Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 -2025”; Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc”; Chương trình về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên toàn quốc.

         Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động. Huy động các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình, chuỗi sản xuất, kinh doanh, cung ứng thực phẩm an toàn.

         Yêu cầu Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện phối hợp với Mặt trận tổ quốc cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm;  Huy động các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm,biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp quy định của pháp luật trên địa bàn; Huy động hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương...; Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

         Thứ ba, thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 03 Đoàn kiểm tra, giám sát do 03 ngành Y tế, Công thương và Nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo liên ngành cấp huyện trong việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên địa bàn quản lý; kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể,…

         Giao Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động năm 2024; kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố được phân công.

         Giao Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với các phòng liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2024 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và thực hiện từ tuyến huyện, thị xã, thành phố đến xã, phường, thị trấn; chuẩn bị nội dung báo cáo của địa phương với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành tỉnh; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tại địa phương./.

Võ Thị Nhi Em

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 736
  • Tất cả: 439279