Quy trình xử lý ra hoa cây Bưởi da xanh theo ý muốn
Để đảm bảo canh tác bưởi da xanh có hiệu quả kinh tế cao và bền vững ờ vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đồng thời có sản phẩm trái bưởi cung cấp liên tục trong năm cho thị trường nội địa và xuất khẩu thì quy trình bón phân và xử lý ra hoa theo ý muốn bằng biện pháp cơ học trên cây bưởi da xanh là rất cần thiết nhằm góp phần nâng cao vị thế của giống cây quý này trên thị trường trong nước và quốc tế.

         Các bước xử lý ra hoa bằng lãi bỏ lá trên cành mang trái:

         Nhận dạng cành mang hoa: qua hai giai đoạn cành tam giác và cành tròn, mọc ở vị trí nách giữa ở chảng 2, chảng 3 cành phân chia cành thường được nhà vườn gọi là cành nhện.

         Cành mang hoa có chiều dài trung bình 20,5 cm, dao động từ 15-30 cm; chiều rộng trung bình 0,76 cm, dao động từ 0,5 – 1 cm; Đường kính trung bình 1,72 cm, dao động từ 1,2-2,1 cm. Cành đạt mức độ thuần thục là cành tròn và có xuất hiện mầm ngủ ở nách lá, tất cả các lá trên cành phải già. Nếu chúng ta không lãi lá thì cành này cũng sẽ mang trái sau đó nhưng muộn hơn so với phương pháp lải bỏ lá trước.

         Chú ý: Bắt đầu lãi lá từ cành mang trái ở vị trí gần mặt đất trước sau đó tiến dần đến vị trí cao, nên chọn những cành già, thân và lá có màu xanh đậm. Tùy tình trạng sinh trưởng và tuổi cây mà cành này sẽ cho hoa nhanh hay chậm.

         Cân đối dinh dưỡng cho cành mang hoa

         - Bốn tuần trước khi cây ra hoa bón: 25% N  + 50% P2O5 + 30% K2O

         - Cân đối tỷ lệ C/N bằng cách phun ướt đẫm phân bón lá Miratro 10 – 60 -10 lên cành mang hoa trước khi lãi lá từ 10-15 ngày.

         - Phun thuốc trừ bệnh Mancolaxyl 72WP + Topsin M 70WP để hạn chế các bệnh khác lây qua vết thương trước khi lãi lá.

         - Lãi lá cành mang hoa, sau 7 -14 ngày cây bắt đầu ra hoa.

         - Khi xuất hiện hoa phun Hi – Boron, hoa sẽ rụng cánh (đậu quả) 10 – 15 ngày sau đó.

         Lượng dinh dưỡng bón cho cây bưởi Da Xanh dựa vào năng suất thu hoạch của vụ trước:

 

Phân bón

Năng

Suất thu

hoạch

Vụ trước

Liều lượng (g/cây/năm)

Tương đương Urê

Tương đương Super lân

Tương đương KCl

20kg/cây/năm

650

910

380

40kg/cây/năm

1080

1520

630

60kg/cây/năm

1300

1820

700

90kg/cây/năm

1740

2420

1000

120kg/cây/năm

2170

3030

1250

150kg/cây/năm

2600

3640

1500

240kg/cây/năm

4340

6060

2500

 

          Lượng phân được chia ra các giai đoạn bón như sau:

          - Sau thu hoạch: 25% N  + 25% P2O5 + 5- 20 kg hữu cơ/gốc/năm.

          - Bốn tuần trước khi cây ra hoa bón: 25% N  + 50% P2O5 + 30% K2O

          - Sau khi đậu quả và giai đoạn quả phát triển bón: 50% N  + 25% P2O5 + 50%K2O

          - Một tháng trước khi thu hoạch bón: 20% K20.

Bài, ảnh: Hùng Mận

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 746
  • Tất cả: 439604