Nhiệm vụ của địa phương trong triển khai, thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023-2030. 

Gia cầm giết mổ thủ công gây nguy cơ về an toàn thực phẩm

         Mục tiêu chung của Kế hoạch, đó là: Xây dựng được các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu; Kiểm soát thuốc, vắc xin thú y bảo đảm đạt yêu cầu chất lượng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật, an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ kháng thuốc; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý chuyên ngành thú y các cấp nhằm góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, phù hợp với kiến trúc điện tử 2.0 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

         Cụ thể đến năm 2030, các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam và theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) được xây dựng và duy trì (bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả lợn cổ điển, bệnh Dịch tả heo Châu Phi và Tai xanh, Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn). Xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang các thị trường trên thế giới (Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Anh, EU, Trung Quốc,…). Năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật được tăng cường (100% trạm kiểm dịch đầu mối được đầu tư, nâng cấp, 100% động vật đưa vào giết mổ tập trung có kiểm soát, 100% sản phẩm động vật được giám sát an toàn thực phẩm). Năng lực quản lý, nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc, vắc xin thú y đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả được nâng cao (các phòng thử nghiệm thuốc trọng điểm được xây dựng, thuốc thú y và các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y được kiểm tra giám sát). Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thú y được đẩy mạnh (xây dựng và tích hợp kho dữ liệu số dùng chung của ngành thú y; xây dựng các hệ thống: phòng chống dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý thuốc thú y, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ). 

Tiêu hủy heo mắc bệnh Tai xanh

         Thực hiện mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản (Công văn số 5730/BNN-TY ngày 07/8/2023) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch của tỉnh, trong đó cần đảm bảo các nội dung, nhiệm vụ chính giai đoạn 2023-2030, gồm: Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người; Tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật; Nâng cao năng lực quản lý thuốc, vắc xin thú y đảm bảo chất lượng, an toàn; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thú y.

         Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đưa ra 4 yêu cầu để triển khai, thực hiện hiệu quả kế hoạch của địa phương: Một là, kế hoạch của địa phương cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, sở, ngành, địa phương đối với từng nhóm nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm, yêu cầu chất lượng kết quả, thời gian cần hoàn thành. Hai là, tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng của địa phương để triển khai các nội dung của kế hoạch. Ba là, tổ chức thông tin, tuyên truyền về các nội dung kế hoạch của địa phương; phát triển các bộ công cụ truyền thông; xây dựng tài liệu, in ấn, phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung của kế hoạch của địa phương. Bốn là, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địa phương; tổ chức hội nghị, hội thảo triển khai, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện.

Bò nuôi thả lan gây nguy cơ về an toàn dịch bệnh

         Bên cạnh đó, các cơ sở, chuỗi chăn nuôi gia súc, gia cầm và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật và các cá nhân liên quan cũng có vai trò trong thực hiện Kế hoạch. 

         - Đối với cơ sở, chuỗi chăn nuôi gia súc, gia cầm: Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch/đề án xây dựng chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Kê khai hoạt động chăn nuôi; đào tạo, bố trí nhân lực thực hiện hiệu quả Kế hoạch và bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Hoàn thiện hạ tầng sản xuất chuỗi an toàn dịch bệnh, các quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm; chủ động, tích cực thực hiện và hỗ trợ địa phương phòng, chống và giám sát dịch bệnh. Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý thông tin, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, nắm thông tin để định hướng thị trường tiêu thụ trong nước để có kế hoạch bố trí sản xuất, chế biến. Xây dựng hồ sơ đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, công nhận chuỗi sản xuất an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam, của WOAH và yêu cầu của nước nhập khẩu.

         - Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật và các cá nhân liên quan, cần bố trí kinh phí, nhân sự để triển khai các chương trình giám sát theo Kế hoạch. Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị sản xuất chuỗi bảo đảm an toàn thực phẩm. Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý thông tin, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; quản lý sinh thú y, an toàn thực phẩm từ cơ sở chăn nuôi đến cơ sở giết mổ, chế biến.

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo kế hoạch của tỉnh về triển khai, thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo kế hoạch đang tổ chức lấy ý kiến của các ban, sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành. Dự kiến kế hoạch của tỉnh hoàn thành trong quý 4/2023./.

Bài, ảnh: Trần Văn Đoái

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 740
  • Tất cả: 439283