Đề tài, dự án nghiên cứu về nông nghiệp tại Trà Vinh, giai đoạn 2021-2023

Giai đoạn 2021-2023, có 67 đề tài, dự án nghiên cứu do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, được thực hiện trên địa bàn tỉnh, thì nông nghiệp chiếm nhiều nhất với 49/67 đề tài, dự án (73,13%). 

Vườn thuốc (nam) mẫu tại huyện Châu Thành

         Trong đó, nội dung nghiên cứu tập trung nhiều về xây dựng mô hình (38,78%), nghiên cứu giống (28,57%), chế biến (20,41%) và nghiên cứu khác (12,24%). Đối với lĩnh vực nghiên cứu, đứng đầu là trồng trọt (55,10%), tiếp đến thủy sản (18,37%), chăn nuôi (14,37%), còn lại là lâm nghiệp, thủy lợi và lĩnh vực khác (4,08% mỗi lĩnh vực) (xem Bảng 1).   

         Bảng 1. Đề tài, dự án nghiên cứu về nông nghiệp, giai đoạn 2021-2023

 

TT

Nội dung nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu

Tổng cộng

Tỷ lệ (%)/đề tài, dự án

Trồng trọt

Thủy sản

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Khác

1

Mô hình

8

2

5

2

0

2

19

38,78

2

Giống

8

4

2

0

0

0

14

28,57

3

Chế biến

9

1

0

0

0

0

10

20,41

4

Khác

2

2

0

0

2

0

6

12,24

 

Tổng cộng

27

9

7

2

2

2

49

 

 

Tỷ lệ (%)/đề tài, dự án

55,10

14,29

18,37

4,08

4,08

4,08

 

 

(Nguồn: Tổng hợp)

         Các nội dung nghiên cứu về mô hình, như: Xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn sinh học trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh; Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh; Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) tại tỉnh Trà Vinh,… Về giống: Chọn giống đậu phộng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh; Nghiên cứu quy trình sản xuất giống Vọp (Geloina sp) ở tỉnh Trà Vinh; Nghiên cứu chọn lọc bò lai cho chất lượng thịt với hàm lượng mỡ giắt tối ưu tại tỉnh Trà Vinh,… Về chế biến: Nghiên cứu, chế biến, bảo quản một số sản phẩm đóng hộp và sữa từ hạt đậu phộng tỉnh Trà Vinh; Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm nước giải khát từ trái thanh long ruột đỏ tại tỉnh Trà Vinh; Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chế biến chả cá chất lượng cao từ nguồn cá tạp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,…

         Có 2 đề tài, dự án nghiên cứu về thủy lợi, gồm: Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh; Rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông (nội vùng), bờ biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Về lâm nghiệp và nghiên cứu khác: Tuyển chọn và trồng thử nghiệm một số loài cây lâm nghiệp trên vùng đất Phi lao chết tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc nam  xây dựng mô hình vườn cây thuốc nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Đánh giá hiện trạng, sinh sản nhân tạo phát triển mô hình nuôi sinh khối giun nhiều tơ tại tỉnh Trà Vinh.

         Nhìn chung, giai đoạn 2021-2023, các đề tài, dự án nghiên cứu về nông nghiệp phần lớn mang tính ứng dụng. Đề tài, dự án nghiên cứu để ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp còn khiêm tốn. Chưa có nhiều các nghiên cứu về giống mới, các mô hình nghiên cứu thiếu tính đột phá, nhiều lĩnh vực trong nông nghiệp cấp thiết ít được nghiên cứu (chuyển đối số, nông thôn mới, sản xuất tuần hoàn,...).

         Về công tác chuyển giao, Sở Khoa học và Công nghệ đã chuyển giao kết quả nghiên cứu của 23/67 đề tài, dự án (34,33%) đến các sở, ngành, địa phương, trong đó, có 16/23 đề tài, dự án về nông nghiệp (69,57%). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, chuyển giao ứng dụng 11/16 đề tài, dự án (68,75%), đã triển khai ứng dụng 8/11 đề tài, dự án (72,73%). Kết quả, thông qua triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án giúp tổ chức, cá nhân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Tiếp cận kỹ thuật nuôi mới, làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, thủy sản; góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, khai thác tiềm năng của địa phương, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao hơn, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

         Tuy vậy, công tác chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án cũng còn có những hạn chế, bất cập cần khắc phục như: Thiếu kinh phí và nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện ứng dụng. Sau thời gian nghiên cứu, các sản phẩm của đề tài, dự án không còn phù hợp với yêu cầu thị trường,…

         Một số đề tài, dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, chuyển giao ứng dụng, đó là:

         - Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) tại tỉnh Trà Vinh.

         - Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nhân giống và trồng cam sành không hạt chất lượng cao tại tỉnh Trà Vinh.

         - Phục tráng và bảo tồn giống đậu phộng vồ (Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà Vinh.

         - Cải thiện khả năng sinh sản của bò lai hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh.

         - Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh.

         - Xây dựng quy trình quản lý nước thải và chát thải từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh bằng phương pháp sinh học tại tỉnh Trà Vinh.

         Cùng một số đề tài, dự án khác(*).

         (*) Bài viết sử dụng Tài liệu Hội nghị Đánh giá tình hình triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án giai đoạn 2021-2023 và giải pháp thực hiện cho những năm tiếp theo của Sở Khoa học và Công nghệ - 3/2024.

Trần Văn Đoái

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 741
  • Tất cả: 439284