Chính sách mới về nông nghiệp, nông thôn
Tại Kỳ họp thứ 3 (trong hai ngày 07 và 08/12/2021), Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Khóa X đã thông qua 27 nghị quyết chuyên đề, trong đó có 02 nghị quyết quy định một số chính sách mới về nông nghiệp, nông thôn, gồm: 

Săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (Khoản 3 Điều 27 của Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi).

 

         1. Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết có 7 Điều. Nội dung quy định cụ thể khu vực không được phép chăn nuôi (gia súc, gia cầm), vùng nuôi chim yến; Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Cụ thể, hỗ trợ một lần chi phí tính theo quy mô chăn nuôi cho tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi: Chăn nuôi trang trại quy mô lớn 7.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi, chăn nuôi trang trại quy mô vừa 5.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi, chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ 3.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi, chăn nuôi nông hộ 2.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi (Đối với chăn nuôi nông hộ: Chỉ được hỗ trợ khi thu nhập từ chăn nuôi là nguồn thu nhập chính của nông hộ).

         Trường hợp nhà yến đã hoạt động trong vùng không được phép nuôi trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Những hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động chăn nuôi và nuôi chim yến được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Đê tại ấp Xoài Rùm, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú bị sạt lở sau khi gia cố, khắc phục

(Ảnh: Trần Văn Sao)

         Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/12/2021. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị quyết này.

          2. Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Nghị quyết có 5 Điều. Nội dung quy định cụ thể nội dung chi duy tu, bảo dưỡng đê điều, như: Sửa chữa, cải tạo, gia cố mặt đê; Sửa chữa, gia cố đường hành lang chân đê, dốc lên xuống đê trong phạm vi bảo vệ đê điều; Sửa chữa và trồng cỏ mái đê, cơ đê, chân đê, mái kè; Đắp đất, trồng cây chắn sóng; Khảo sát, phát hiện và xử lý mối và các ẩn hoạ trong thân đê,… Các nội dung chi xử lý cấp bách sự cố đê điều là các sự cố phát sinh trước, trong và sau mùa lũ, bão hàng năm, những sự cố này chưa được đưa vào kế hoạch và bố trí trong dự toán duy tu, bảo dưỡng đê điều hàng năm. 

          Kinh phí chi thường xuyên để thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý sự cố cấp bách đê điều thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

          Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/12/2021.

     Toàn văn hai Nghị quyết được đăng trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh, địa chỉ: https://snnptnt.travinh.gov.vn/ vào mục Chính sách nông nghiệp, nông thôn.

Bài, ảnh: Văn Đoái

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 752
  • Tất cả: 439610