Xác định những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Đây là nội dung hội thảo được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức vào sáng 2/7/2020 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đc Vũ Việt Văn phát biểu chào mừng Hội thảo

         Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Vụ KHCN&MT, Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam và đại diện lãnh đạo của 26 Liên hiệp hội tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc. GS. TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TS Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Liên hiệp hội Vĩnh Phúc đồng chủ trì hội thảo.

         Tới dự hội thảo, đồng chí Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có bài phát biểu chào mừng các đại biểu đến với Vĩnh Phúc và mong muốn trong tương lai, Liên hiệp hội Vĩnh Phúc sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tập hợp trí thức KHCN tại địa phương và góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

         Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận, lấy ý kiến của các liên hiệp hội tỉnh/thành phố, từ đó Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên có thể chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội ở trung ương và địa phương trong thời gian tới theo tinh thần kết luận 158-TB/TW (Liên hiệp Hội ở trung ương và địa phương cùng với các tổ chức hội được xác định là hội có tính chất đặc thù theo Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được chuyển thành các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ).

         Đại diện cho Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Nguyễn Quyết Chiến, trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội đã báo cáo với hội thảo về các nhóm nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam và quá trình diễn ra sự thay đổi, bổ sung nội dung các nhiệm vụ từ khi thành lập (năm 1983) đến nay, theo đó, các nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam được quy định trong Điều lệ thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung qua các nhiệm kỳ Đại hội để đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn, phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, với bối cảnh và lịch sử phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

         Từ khóa II, Liên hiệp Hội Việt Nam có 3 nhóm nhiệm vụ, khóa III có  4 nhóm nhiệm vụ, khóa IV có 7 nhóm nhiệm vụ, khóa V-VI có 5 nhóm nhiệm vụ và đến khóa VII, điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định 5 nhóm nhiệm vụ. Các nhóm nhiệm vụ này thường xuyên được phát triển, bổ sung, hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam  trong từng giai đoạn phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, phù hợp với bối cảnh và lịch sử phát triển KT-XH của đất nước, đồng thời các hoạt động ngày càng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

         Để chuẩn bị và chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất với các cơ quan chức năng, căn cứ vào quá trình tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, trong Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã được Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trình Ban Bí thư xem xét, Liên hiệp Hội Việt Nam đã xác định 5 nhiệm vụ chính là nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương:

         Một là, Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tạo môi trường dân chủ, rộng mở để thu hút trí thức. Tăng cường các mối quan hệ giữa trí thức KH&CN với Đảng và Nhà nước;

         Hai là, Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trí thức, làm cầu nối giữa trí thức với Đảng và Nhà nước. Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng giúp trí thức KH&CN nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc;

         Ba là, Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức;

         Bốn là, Thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển KH&CN, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Là đầu mối tổ chức các diễn đàn khoa học để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước cả ở Trung ương và địa phương.

         Năm là, Truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; tổ chức phong trào sáng tạo của quần chúng nhân dân, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo KH&CN; phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN.

         Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận, tập trung vào các nội dung lớn như góp ý các nhiệm vụ đề xuất Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp hội ở trung ương và địa phương, thực trạng thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các địa phương trong thời gian qua và các kiến nghị, đề xuất về điều kiện đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ đó.

         Qua hơn 20 ý kiến tham luận của các đại biểu cho thấy các liên hiệp hội tỉnh/thành phố đều có sự nhất trí cao với 5 (năm) nhóm nhiệm vụ Liên hiệp Hội Việt Nam đề xuất Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có nhiều trăn trở và kiến nghị, theo đó, một mặt các địa phương cần phải chủ động hơn nữa, phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, góp phần xây dựng đất nước. Mặt khác, các đại biểu cũng kiến nghị với Đảng Nhà nước bên cạnh việc giao nhiệm vụ cũng đảm bảo các điều kiện về nhân sự, tổ chức và một số điều kiện khác để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

         Phát biểu kết luận hội thảo, GS.TSKH Đặng Vũ Minh đã cảm ơn các ý kiến góp ý tâm huyết và cụ thể của các đại biểu. Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ thực hiện đẩy mạnh công tác tham mưu, trình Ban Bí thư thông qua Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đây là Đề án rất quan trọng và là cơ sở để Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trong thời gian tới./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 805
  • Tất cả: 439020