VUSTA: Đổi mới và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng
Năm 2022 là năm đầu tiên Liên hiệp Hội 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương được chia làm 9 Cụm thi đua.

Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022

         Tại Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội VN) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022, bà Nguyễn Hồng Yến, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Liên hiệp Hội VN đã trình bày tóm tắt một số nội dung chính về Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-LHHVN ngày 03/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội VN.

          Nhằm đổi mới và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tại hội nghị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Liên hiệp Hội VN cũng đã thống nhất việc phân chia Liên hiệp Hội 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương thành 9 cụm thi đua (gồm 4 cụm có 7 tỉnh, 3 cụm có 6 tỉnh, 1 cụm có 8 tỉnh và 1 cụm có 9 tỉnh).

TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

         Ông Phạm Hữu Duệ, Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp Hội VN cho biết, Cụm thi đua hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển và theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội VN. Cụm thi đua có Cụm trưởng và các đơn vị thành viên. Cụm trưởng do các đơn vị thành viên trong Cụm giới thiệu luân phiên hàng năm trong dịp tổng kết Cụm hàng năm.

         Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị và tập trung thảo luận về phương thức đổi mới và đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng của Liên hiệp Hội các tỉnh, thành nói riêng và Cụm thi đua nói chung.

          Phát biểu kết luận hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội VN cho rằng, Hội nghị giao ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 đã hoàn thành 3 nội dung quan trọng, gồm: Báo cáo, đánh giá, thảo luận về tình hình hoạt động của Liên hiệp Hội VN và Liên hiệp Hội các địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thảo luận, đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức KHCN Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển đất nước; triển khai những nội dung mới của công tác thi đua, khen thưởng theo Quyết định số 1039/QĐ-LHHVN ngày 03/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội VN.

         TSKH Phan Xuân Dũng bày tỏ hoan nghênh các ý kiến phát biểu và mong muốn Liên hiệp Hội các tỉnh, thành sẽ tích cực tham gia đóng góp sức lực nhiều hơn nữa vào các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân....

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

 

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 743
  • Tất cả: 439601