Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ
Chiều 30 -7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, Đoàn trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam do Chủ tịch Đặng Vũ Minh dẫn đầu cùng trên 200 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu cả nước tham dự buổi lễ.

Chủ tịch Liên hiệp Hội VN Đặng Vũ Minh trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi Lễ

         Cuộc gặp diễn ra nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020); đồng thời tôn vinh những cống hiến to lớn của giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực văn hoá, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, văn học và nghệ thuật...  

         Tại buổi gặp mặt, đại diện một số trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã phát biểu ý kiến, các ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước và nhân dân; gửi tới Thủ tướng, Chính phủ những đề xuất xây dựng chiến lược phát triển các ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn của Việt Nam trong 20 năm tới và xa hơn nữa theo hướng đón đầu công nghệ mới để phát triển nhanh chóng nền khoa học công nghệ nước nhà. Cùng với đó là tiếp tục bổ sung chế độ đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc để kêu gọi các trí thức, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài về nước cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

         Theo đó, các đại biểu kiến nghị Chính phủ cần tập trung vào tận dụng lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là phát triển dữ liệu lớn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp thông minh, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao...

         Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bày tỏ ấn tượng những ý kiến đóng góp của các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; nêu rõ, mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để Đảng, Nhà nước để có định hướng tốt hơn cho sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật. 

         Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, những người làm công tác Tuyên giáo cả nước những tình cảm sâu nặng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Quang cảnh buổi Lễ

         Thủ tướng nêu rõ, công tác Tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đó là chính trị, tư tưởng và tổ chức; đóng vai trò bảo vệ và phát huy những giá trị, nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền cổ động văn hoá, văn nghệ, công tác báo chí, giáo dục, khoa học công nghệ; tổ chức, đóng vai trò đi trước mở đường trong phát triển kinh tế-xã hội; có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đến thắng lợi vẻ vang cho đất nước, bảo đảm trường tồn của Đảng...

         Những thành tựu vĩ đại cách mạng vĩ đại của Đảng ta suốt 90 năm qua có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo, mà trực tiếp người trực tiếp làm công tác Tuyên giáo - những chiến sĩ dũng cảm, kiên trung trên mặt trận tư tưởng văn hoá. Đảng, Nhà nước cần vinh danh nhiều hơn nữa cả về vật chất và tinh thần trên các lĩnh vực này. Dấu ấn 90 năm của ngành Tuyên giáo có vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước nhà. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, đóng góp công sức tài năng trí tuệ, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tuyên giáo  Võ Văn Thưởng chủ trì buổi Lễ

         Thủ tướng nhấn mạnh, trong lúc đại dịch Covid-19, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã kịp thời vào cuộc, nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm, vật tư y tế, phần mềm khai báo y tế, truy vết; sáng tác nhiều tác phẩm động viên, công tác Tuyên giáo góp phần tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận, lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên trên thế giới chuyển sang trạng thái bình thường mới. Điều này góp phần làm cho thế giới hiểu rằng Việt Nam không còn là một cuộc chiến tranh, mà thực sự là trở thành biểu tượng của hoà bình, luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. 

         Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn có tinh thần cống hiến, yêu nước, trung thành với Tổ quốc. Dân tộc ta luôn có truyền thống coi "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, đề ra nhiều chủ trương, cơ chế chính sách quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả về số lượng và chất lượng; luôn trân trọng, ghi nhận công lao đóng góp, thấu hiểu mọi khó khăn, đồng thời luôn tạo mọi điều kiện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển đất nước. Chúng ta cũng cần có thêm nhiều hình thức vinh danh, tưởng thưởng xứng đáng cả vật chất, tinh thần, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

         Bày tỏ vui mừng được gặp những gương mặt đại biểu tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nước nhà, Thủ tướng nêu rõ, trong xu thế toàn cầu hoá, nền kinh tế tri thức, cách mạng khoa học công nghệ, nhất cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những đột phá có ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội. Từ thế kỷ 21 trở đi, không phải tài nguyên đất đai, tài nguyên tự nhiên mà chính là con người với chất xám và khả năng sáng tạo mới là tài nguyên quý giá nhất; tri thức là tài nguyên duy nhất, càng khai thác, càng sinh sôi nảy nở. 

         Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà  nước và nhân dân ta đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ; mong đội ngũ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, mang lại những điều tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thủ tướng khẳng định, trong một thế giới phẳng, thách thức lớn đặt ra cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chính là bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá hàng nghìn năm của dân tộc, hoà nhập chứ không hoà tan. Các văn nghệ sĩ, trí thức ngày nay cũng là chiến sĩ, luôn đề cao cảnh giác, đấu tranh trên mặt trận này, truyền cảm hứng về tinh thần, lý tưởng phụng sự quốc gia, độc lập tự cường, thịnh vượng của đất nước Việt Nam. Đây là nhiệm vụ sống còn, thể hiện niềm tin, niềm tự hào của tinh thần dân tộc, chảy trong huyết quản của mỗi chúng ta. 

         Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục đóng góp hết sức quan trọng trong nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất, phản biện chính sách, triển khai đường lối của Đảng, Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Một dân tộc giàu chưa phải là dân tộc mạnh, một dân tộc mạnh phải có khả năng trường tồn, một dân tộc mạnh phải có quyết tâm để trở thành dân tộc giàu; một dân tộc có bề dày hơn 4.000 năm lịch sử văn hiến, sinh ra nhiều hiền tài, có khí phách chống lại hàng trăm cuộc xâm lăng của ngoại bang thì đó phải là dân tộc mạnh, không thể để thế giới coi thường, không thể là dân tộc nghèo. Đây chính là nền tảng sức mạnh để chúng ta cùng chung tay thực hiện. 

         Hướng tới thời điểm năm 2030 là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, cũng là 100 năm thành lập ngành Tuyên giáo, với những nét son sáng chói trong những năm qua, Thủ tướng tin tưởng ngành Tuyên giáo sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy hơn nữa truyền thống, giành được những thành tựu to lớn hơn, vinh quang hơn./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 811
  • Tất cả: 439026