Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia
Đó là nội dung Đề án của Bộ Tài nguyên Môi trường dự kiến trình Ban Bí thư được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thảo luận, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học vào sáng ngày 8/6/2021. 

Các đại biểu tham gia tọa đàm

         Tham dự buổi tọa đàm có các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững thuộc các hội thành viên, các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban chức năng của Liên hiệp Hội Việt Nam và đại diện Ban soạn thảo Đề án của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì tọa đàm.
Đại diện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), ông Trần Quang Thái, Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã trình bày Nội dung Đề án và Dự thảo Tờ trình Ban Bí thư về “Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”, trong đó, Bộ TNMT đã đánh giá tình hình thực hiện công tác KTTV giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là tình hình thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng về KTTV, trên cơ sở đó, Bộ TNMT cũng đề xuất 6 nhóm giải pháp: 1) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy công tác KTTV phát triển; 2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực KTTV; 3) Đẩy mạnh xã hội hóa, thương mại hóa, xây dựng và hình thành thị trường KTTV; 4) Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin, nâng cao năng lực dự báo và ưu tiên chuyển đổi số lĩnh vực KTTV; 5) Phát triển khoa học công nghệ, chủ động, tích cực hợp tác quốc tế về KTTV; 6) Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác KTTV.

GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV

          Sau khi nghe nội dung Đề án, các chuyên gia, các nhà khoa học tham dự tọa đàm đã có nhiều ý kiến đóng góp khách quan, chi tiết, dựa trên cơ sở khoa học. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng Đề án và Dự thảo Tờ trình Ban Bí thư do Bộ TNMT chuẩn bị công phu, đã đánh giá khá toàn diện về sự phát triển của ngành KTTV của Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, công tác dự báo của ngành KTTV đã có những bước tiến rõ rệt, tiệm cận dần với các nước trong khu vực, với thế giới và ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Đây là ngành rất quan trọng nên cần hiểu đúng về thực trạng với cách tiếp cận mới và cần được đầu tư KH&CN ở mức cao.

         Phát biểu tại tọa đàm, GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng thủy văn cho rằng, việc Ban Bí thư đồng ý về chủ trương ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia trong thời gian sắp tới là rất đáng hoan nghênh, thể hiện sự quan tâm của Đảng về công tác KTTV. Sau khi Chỉ thị được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường nên đề xuất để Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển ngành KTTV đến 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong tình hình mới.

TS Nguyễn Văn Tuệ, Phó TTK Hội Khí tượng Thủy văn

         Về các nguồn lực cho sự phát triển của ngành, TS Nguyễn Văn Tuệ, Phó TTK Hội Khí tượng Thủy văn có quan điểm rằng, trong Tờ trình về Đề án, cần phải khẳng định Nhà nước có vai trò chủ đạo trong đầu tư cho ngành, sự tham gia của xã hội cần quy định cho phù hợp với từng hoạt động cụ thể. Nếu như Chỉ thị này được ban hành thì sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với đội ngũ cán bộ KTTV, quan trọng hơn là giúp nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ngành KTTV.

          Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng có những góp ý chi tiết, cụ thể về các vấn đề khác vào các bản Dự thảo và được Bộ TNMT tiếp thu.

          Thay mặt cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Thao đã tổng hợp các ý kiến góp ý của các nhà khoa học và mong rằng Chỉ thị sẽ được ban hành trong thời gian tới để nâng cao vai trò của ngành KTTV và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

         Thay mặt cho lãnh đạo Bộ TNMT, đồng chí Lê Công Thành cảm ơn các ý kiến phát biểu hết sức tâm huyết, khách quan của các nhà khoa học và khẳng định rằng, các góp ý của các nhà khoa học sẽ là một trong các cơ sở để Bộ tổng hợp và xây dựng, trình Ban Bí thư ban hành “Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia” trong thời gian tới./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 796
  • Tất cả: 439011