Phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của Viện LIGHT
Dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với em gái – Safe the City” do Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (Viện LIGHT), một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA, là chủ dự án vừa được VUSTA phê duyệt.

(Ảnh minh họa, nguồn light.org.vn)

         Dự án do Tổ chức PLAN quốc tế tại Việt Nam tài trợ với mục tiêu chung “Các thành phố của Việt Nam an toàn và toàn diện cũng như có trách nhiệm với các em gái”. Các mục tiêu cụ thể gồm:
         Thái độ và thực hành của các em trai và em gái phù hợp với chuẩn mực giới và quyền của trẻ em gái.
Các nhóm thanh thiếu niên mang tính chuyển biến giới phối hợp với các bên liên quan và các tổ chức xã hội để vận động cho mô hình thành phố an toàn.
         Người dân, cha mẹ, người chăm sóc hành động để thúc đẩy an toàn của em gái ở nơi công cộng và trên phương tiện công cộng.
Các cơ quan thành phố và quận huyện tham gia và hành động để cải thiện vấn đề an toàn em gái nơi công cộng và trên phương tiện công cộng

         Dự án sẽ được triển khai tại Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội từ tháng 4/2021 - tháng 9/2023 với tổng kinh phí viện trợ 229.692 EUR, tương đương 6.015.632.400 VND.

         Từ năm 2016, Dự án “Thành Phố An toàn và Thân thiện với trẻ em gái” giai đoạn 1 được triển khai tại huyện Đông Anh dưới sự phối hợp giữa Phòng giáo dục huyện Đông Anh, Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện Đông Anh, Viện LIGHT và tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự án giai đoạn 1 đã tạo ra sự thay đổi cá nhân cho thanh thiếu niên thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi, các sự kiện truyền thông, thu hút trẻ em và thanh thiếu niên trong các sáng kiến truyền thông và đối thoại; tạo ra sự thay đổi về chuẩn mực xã hội giữa các nhóm đích ở Đông Anh; các em gái đang dần trở nên tích cực hơn trong việc bảo vệ bản thân ở các không gian công cộng và trên xe buýt. Mô hình Hội đồng Thủ lĩnh cũng được thành lập để cung cấp cơ chế chính thức tạo điều kiện cho trẻ em đối thoại với ủy ban nhân dân huyện (Ủy ban nhân dân đã mời các thành viên của Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi (COC) tham gia các cuộc họp tham vấn về việc phát triển các kế hoạch chiến lược để thay đổi Đông Anh từ huyện nông thôn thành huyện thành thị vào năm 2025).
         Dự án cũng đã thành công trong việc thúc đẩy vận động hỗ trợ thanh niên và cộng đồng trong việc cải tạo các không gian cho các em gái ở huyện Đông Anh (13 không gian công cộng đã được cải tạo thành sân chơi an toàn thân thiện với trẻ em gái)...
Nhận thấy cần tiếp tục thúc đẩy để tạo ra và lan tỏa sự thay đổi về vấn đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, dự án cần có những hoạt động tiếp nối chuyên sâu hơn, tạo ra nhiều không gian thúc đẩy sự tham gia tích cực của thanh thiếu niên, bao gồm và đa dạng cần được tích hợp và phản ánh tốt hơn trong hoạt động của CLB COC; Tiếp tục các hoạt động truyền thông và giáo dục để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và thay đổi hành vi liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới. Viện LIGHT phối hợp cùng tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam xây dựng và hình thành dự án “Thành phố An toàn và Thân thiện với trẻ em gái” giai đoạn tiếp theo từ 2021 đến 2023. Các can thiệp của dự án ở cấp cộng đồng sẽ duy trì và phát triển các mô hình cộng đồng an toàn, đóng góp cho việc xây dựng thành phố Hà Nội an toàn và thân thiện hơn với phụ nữ, trẻ em gái và an toàn cho tất cả mọi người. Quan trọng hơn, các can thiệp của dự án cũng sẽ góp phần vào việc thực thi Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các chương trình quốc gia về Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong thời gian tới, và cam kết của Việt Nam trong công ước chấm dứt mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ (công ước CEDAW) mà Việt Nam tham gia phê chuẩn từ năm 1982.
         Kết quả chủ yếu được kỳ vọng sau khi triển khai dự án gồm:
         810 em gái và em trai vị thành niên tham gia CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực, tham gia các buổi sinh hoạt CLB định kì hàng tháng tại trường sẽ có những thay đổi tích cực về thái độ và hành vi về bình đẳng giới; tự tin, quyết đoán, và được gia đình, thầy cô ủng hộ. 
         Hơn 23.000 em gái và em trai vị thành niên được tham gia các tiết giảng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới; tham gia 36 sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức tại trường học.
         Thanh thiếu niên được tham gia góp ý vào hội thảo tham vấn về việc xây dựng, giám sát thực hiện và phản hồi cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của huyện Đông Anh
         Các cơ quan thành phố và quận huyện tham gia và hành động để cải thiện vấn đề an toàn em gái nơi công cộng và trên phương tiện công cộng; 13 không gian công cộng đã được cải tạo thành sân chơi an toàn và thân thiện với trẻ em gái (có sự đóng góp của địa phương và người dân).
18.000 người dân, hơn 55.000 phụ huynh/người chăm sóc, 1500 giáo viên chủ nhiệm được truyền thông thay đổi nhận thức và hành vi nhằm thúc đẩy an toàn của em gái ở nơi công cộng và khi tham gia phương tiện giao thông công cộng./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 835
  • Tất cả: 439175