Phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của Trung tâm MCD
Dự án “Thúc đẩy sự tham gia và ủng hộ của các cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương với chương trình Thành phố sạch Đại dương xanh, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương” do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (Trung tâm MCD), một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA, là chủ dự án vừa được VUSTA phê duyệt.

(Ảnh minh họa, nguồn usaid.gov/vi/vietnam)

          Dự án do tổ chức USAID thông qua Công ty Tư vấn và Kỹ thuật Tetra Tech ARD tài trợ với mục tiêu “Hỗ trợ kĩ thuật và kết nối để các sáng kiến từ Chương trình Thành phố sạch Đại dương xanh (CCBO) được ủng hộ từ các cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương nhằm góp phần thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương của Việt Nam tới năm 2030, tại các thành phố CCBO sẽ ưu tiên triển khai”. Dự án sẽ được triển khai tại 5 thành phố gồm Hà Nội, Phú Quốc, Huế, Biên Hòa và Đà Nẵng từ tháng 05/2021 đến tháng 11/2021 với tổng kinh phí viện trợ 2.125.207.220 VND.

         Kết quả chủ yếu được kỳ vọng sau khi triển khai dự án gồm:
         Sự ủng hộ từ cấp trung ương: Công văn từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI), cơ quan đầu mối điều phối quốc gia về thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương (KHHĐQG), ủng hộ thực hiện chương trình CCBO tại Việt Nam và các tổ chức và địa phương tại Việt Nam tham gia thực hiện các sáng kiến thuộc chương trình CCBO, tuân thủ các quy định hiện hành, góp phần thực hiện KHHĐQG đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 về việc ban hành KHHĐQG đến năm 2030;
Sự ủng hộ từ các địa phương: thể hiện bằng các hình thức theo thông lệ địa phương, có thể bao gồm một trong các hình thức văn bản sau: Công văn tiếp nhận thực hiện dự án của MCD tại mỗi tỉnh tham gia dự án CCBO, Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa MCD và đơn vị đầu mối, Văn bản cử các đơn vị phối hợp tại thành phố tham gia dự án sau khi có văn bản phê duyệt dự án từ cơ quan chủ quản của MCD;
         Chương trình CCBO được thông tin và nhận thức đầy đủ về các ưu tiên, thách thức và cơ hội hiện có nhằm cải thiện quản lý chất thải rắn ở Việt Nam;
Hỗ trợ kỹ thuật cho VASI trong lựa chọn đề xuất các nội dung ưu tiên ở cấp trung ương trong triển khai thực hiện các nội dung trong khuôn khổ KHHĐQG để yêu cầu CCBO hỗ trợ thực hiện;
         Cập nhật thông tin về các sáng kiến do các nhà tài trợ hiện đang hỗ trợ cho lĩnh vực quản lý rác thải nhựa đại dương;
Hỗ trợ các tổ chức sẽ nhận tài trợ từ chương trình CCBO thực hiện các thủ tục triển khai sáng kiến của họ theo quy định hiện hành tại 5 thành phố được chọn ở Việt Nam;
         Hỗ trợ xác định các cơ hội và hỗ trợ thu hút, tăng cường đầu tư từ khu vực tư nhân trong quản lý chất thải rắn.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 801
  • Tất cả: 439016