Phê duyệt dự án “Lồng ghép và vận động nội dung Chuyển đổi Sinh thái - Xã hội (SET) trong giáo dục đại học của Việt Nam, năm 2021”
Ngày 16/8/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức “Lồng ghép và vận động nội dung Chuyển đổi Sinh thái - Xã hội (SET) trong giáo dục đại học của Việt Nam, năm 2021” do Trung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường (C&E), một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, là chủ dự án.

Ảnh: Internet

         Dự án do tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung (Đức) tài trợ, sẽ được triển khai tại Đại học Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng và Đại học Hoa Sen - thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021.

          Mục tiêu dự án không chỉ là lồng ghép các nội dung chuyển đổi sinh thái xã hội trong lĩnh vực giáo dục mà còn thúc đẩy phong trào và lối sống sinh thái trong giới trẻ Việt Nam (sinh viên và giảng viên trẻ đại học).

         Mục tiêu trong năm 2021 SET sẽ được tài liệu hóa trao đổi và hội thảo khoa học giữa các giảng viên đại học, các nhà hoạch định chính sách và các nhà thực hành ở cấp quốc gia; mô-đun SET sẽ được thí điểm và lồng ghép trong chương trình giảng dạy của Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh và mạng lưới SET sẽ được mở rộng hơn nữa và duy trì ở cấp quốc gia và quốc tế.

         Kết quả được kỳ vọng bao gồm:

         Thiết kế và phát triển bộ công cụ về lĩnh vực SET.

         Một tập huấn cho giảng viên nguồn (TOT) về các phương pháp tiếp cận phi chính quy để lồng ghép chuyển đổi sinh thái xã hội vào các hoạt động giáo dục, dự kiến như Lý thuyết SET, Kinh tế tuần hoàn, Không gian sinh thái và Nông nghiệp bền vững.

         Lồng ghép SET trong giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng. Sự kiện này cung cấp một khóa đào tạo cho 25 sinh viên của trường Đại học Hoa Sen quan tâm đến SET. Khóa đào tạo chuyên sâu có thời hạn trong ba tháng về các vấn đề sinh thái - xã hội và thực hành.

         Tổ chức chiến dịch Tuần lễ sinh thái tại Thành phố Đà Lạt

         Đối tác chính thực hiện dự án là Đại học Đà Lạt và Đại học Hoa Sen.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 810
  • Tất cả: 439025