Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).

Chia sẻ với vusta.vn, ông Thao cho hay, trong năm 2022, Liên hiệp Hội Việt Nam đã hoàn thành những kế hoạch đề ra.

         Như hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một hoạt động quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam, trong năm 2022 vừa qua, Liên hiệp Hội Việt nam đã trực tiếp triển khai 22 nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp ý vào nhiều dự thảo cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật. Trong đó, có một số hoạt động nổi bật, đó là: phối hợp với Ủy ban KHCNMT của Quốc hội tổ chức hội thảo tư vấn phản biện “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Hội thảo góp ý Quy hoạch Tổng thể Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo yêu cầu của MTTQ Việt Nam; tham gia vào tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (năm 2008) theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo TW; Tham gia xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

         Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Hội Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Phối hợp với Hội Hóa học Việt Nam tổ chức Hội thảo chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp và hỗ trợ 03 Khối thi đua tổ chức Hội thảo định hướng hoạt động của Khối năm 2023 (Khối thi đua số 3, 4 và 7); Hỗ trợ các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc triển khai là 41 nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

         Còn đối với hoạt động khoa học công nghệ, Liên hiêp Hội Việt Nam đã hỗ trợ các hội thành viên, tổ chức trực thuộc tích cực triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, BVMT phù hợp với nhu cầu và giải quyết được một số vấn đề cấp bách trong xã hội. Ký hợp đồng, đặt hàng một số hội thành viên và tổ chức trực thuộc các vấn đề nghiên cứu hoặc bảo vệ môi trường sử dụng NSNN.

         Tổ chức truyền thông về vai trò của đa dạng sinh học và ý nghĩa của Ngày Đa dạng sinh học cho cộng đồng, tập trung vào giới trẻ để nâng cao nhận thức. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng tiến hành các hoạt động tuyên truyền về Ngày Đa dạng sinh học 2022 thông qua các hình thức khác như viết bài đăng báo giấy, báo điện tử, treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi, phát áo, mũ có hình ảnh, logo tuyên truyền.

         Còn về hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ Tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu.

         Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành các quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khóa VIII; tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xét duyệt hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và Liên hiệp Hội Việt Nam theo đề nghị của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc; xác nhận hiệp y về thi đua, khen thưởng theo đề nghị của cơ quan thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng TW, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng; sinh hoạt và thực hiện tốt mọi quy định của Cụm, Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức Liên hiệp; tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luận thi đua, khen thưởng.

         Nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai hướng dẫn công tác khen thưởng đối với các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc, nghiên cứu, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

         Chuẩn bị hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Liên hiệp Hội Việt Nam, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam. Chuẩn bị triển khai tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam.

         Bên cạnh các giải thưởng lớn cấp quốc gia do Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì tổ chức, nhiều hội thành viên đã chủ trì, phối hợp tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, các lễ tôn vinh trí thức, cán bộ khoa học, những người lao động sáng tạo của ngành, địa phương, có thể kể đến như: Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia của Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam của Hội Truyền thông số Việt Nam, Giải thưởng Loa Thành của Tổng hội Xây dựng Việt Nam...; Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh, thành phố của các Liên hiệp Hội địa phương. Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo của Liên hiệp hội một số tỉnh như Phú Thọ, Bắc Kạn, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Tiền Giang...

         Về hoạt động phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung trang tin vusta.vn. Tổ chức hội nghị thông tin những vấn đề quan trọng, định hướng hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam tới các cơ quan báo chí trong hệ thống; tổ chức các hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề nghiệp báo chí cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong hệ thống. Trong hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi, làm việc với một số đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu dành cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh việc thực hiện chức năng của cơ quan chủ quản, làm thủ tục tiếp nhận viện trợ, tiếp nhận tình nguyện viên và chuyên gia và tổ chức Hội thảo quốc tế cho các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, Liên hiệp Hội Việt Nam còn tổ chức chuỗi hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức trực thuộc về công tác đối ngoại Nhân dân, các quy định về tiếp nhận viện trợ, phối hợp triển khai với các cơ quan ở Trung ương và địa phương, tuân thủ các quy định về thuế, bảo hiểm, công tác báo cáo cho các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống.

         Và để phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam, trong năm 2023 này Liên hiệp Hội tiếp tục điều hòa, phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các hội thành viên; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Tổ chức có hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Quan tâm đến phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ, thi đua khen thưởng, tôn vinh trí thức. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, chú trọng các đối tác có tiềm lực khoa học và công nghệ mạnh. Triển khai các hoạt động thu hút trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển đất nước. Triển khai hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam./.

Nguồn: Liên hiệp Hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 739
  • Tất cả: 439282