Lễ ký kết hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2021-2030
Ngày 14/5, tại trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2021-2030.

Ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

         Tham dự Lễ ký kết, về phía Liên hiệp Hội Việt Nam có ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

 Ông Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Lễ ký kết

          Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

         Phát biểu khai mạc tại Lễ ký kết, ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Về nội dung hợp tác lần này, Bộ Khoa học & Công nghệ và Liên hiệp Hội Việt Nam tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa hai cơ quan, trong đó lãnh đạo hai cơ quan giao việc cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn để chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn.
Đẩy mạnh sự hợp tác 2 bên, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả hơn nữa sự kiện Sách vàng sáng tạo KH&CN. Hỗ trợ và tạo điều kiện tốt hơn nữa để hoạt động của Quỹ VIFOTEC ngày càng có hiệu quả.

 Lễ ký kết hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ KH&CN giai đoạn 2021-2030

          Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam thống nhất nội dung, kế hoạch hằng năm; chỉ đạo, kiểm tra, tạo điều kiện cần thiết cho các hoạt động trong phạm vi nội dung Chương trình phối hợp này. 

         Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết thêm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí để Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, tổ chức trực thuộc tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn, phản biện, giám định xã hội cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ về KH&CN, thúc đẩy hợp tác quốc tế về KH&CN.
Theo biên bản khung thỏa thuận hợp tác lần này, Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ Khoa học & Công nghệ nhất trí cùng nhau hợp tác: 
Tích cực thực hiện các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ về tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.
Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; tổ chức có hiệu quả Diễn đàn trí thức Việt Nam; tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Đẩy mạnh triển khai Điều 48, Luật KH&CN 2013 quy định về hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN; định kỳ tổ chức các giải thưởng sáng tạo KH&CN, hội thi sáng tạo kỹ thuật hàng năm; tuyên truyền, vận động, tôn vinh trí thức tiêu biểu, các nhà sáng chế không chuyên nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 Lễ ký kết hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ KH&CN giai đoạn 2021-2030

          Huy động đội ngũ trí thức KH&CN tích cực thực hiện, tham gia hoạt động ứng dụng, chuyển giao kết quả từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, chủ trì; hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoạt động khởi nghiệp từ kết quả đổi mới sáng tạo.

         Chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế về KH&CN do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thông qua nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước.
Khuyến khích, tạo điều kiện để các hội thành viên và tổ chức trực thuộc tích cực phối hợp với các Sở KH&CN trong các hoạt động KH&CN tại địa phương trong khuôn khổ của Chương trình này.
Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hợp tác, phối hợp, hỗ trợ Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức trực thuộc thông qua các hoạt động sau đây:
         Với vai trò cơ quan chủ trì xây dựng, đề xuất dự toán ngân sách nhà nước cho KH&CN hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật KH&CN năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất bố trí kinh phí tương xứng với vai trò và nhiệm vụ ngày càng tăng của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Đặt hàng, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam và tổ chức thành viên,tổ chức trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia soạn thảo; tư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo, ban hành; Thực hiện, tham gia thực hiện một số chương trình, đề án, dự án về ứng dụng khoa học và công nghệ; truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; phát huy vai trò của trí thức; hội nhập quốc tế về KH&CN; Đề xuất, tạo điều kiện để Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia xây dựng căn cứ khoa học, thẩm định về cơ sở khoa học của các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước theo Điều 46 Luật KH&CN 2013 quy định về ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Tham gia một số đoàn nghiên cứu, khóa đào tạo trong và ngoài nước;  Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ,các Sở KH&CN chủ động phối hợp với Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực, chủ động hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN địa phương.

 Ông Lê Duy Tiến – Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Ban KH, CN và MT, Liên hiệp Hội Việt Nam

          Buổi lễ ký kết đã thành công tốt đẹp, các nội dung ký kết sẽ sớm được Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ Khoa học & Công nghệ đưa vào thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và triển khai có hiệu quả trong thời gian tới./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 811
  • Tất cả: 439026