Lấy ý kiến góp ý về Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 3/6, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Thông qua dự thảo Đề án (dự thảo 4) và dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu Đề án để gửi xin ý kiến Liên hiệp Hội địa phương và các Hội ngành.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng

         Mục tiêu của Đề án là: Kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam thực sự vững mạnh, đoàn kết, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.

Ông Lê Công Lương – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng LHHVN

Ông Lê Duy Tiến – Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban KH, CN &MT LHHVN

Bà Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Ban TV, PB&GĐXH LHHVN

         Phát biểu mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, có sứ mệnh đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao, làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với trí thức, đại diện cho tiếng nói, quyền lợi, của giới trí thức KH&CN Việt Nam. Vì vậy, việc lấy ý kiến cho Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam là rất cần thiết.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp

         Tại cuộc họp, các đại biểu phát biểu ý kiến góp ý về tính cấp thiết và ý nghĩa của Đề án; mục tiêu của Đề án; các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án; Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Quang cảnh cuộc họp

          Ghi nhận các ý kiến góp ý, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đề nghị các phòng ban sớm hoàn thiện Đề án để sớm gửi cho các Liên hiệp Hội địa phương và các Hội ngành. Và tập hợp tất cả các ý kiến đề trình Ban bí thư Trung ương Đảng./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam


TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 811
  • Tất cả: 439026