Họp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 1 – khóa VIII
Ngày 22/4, tại Hà Nội,  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức cuộc họp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 1 (khóa VIII) dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

         Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí: Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe  báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của  Liên hiệp Hội Việt Nam từ sau Đại hội VIII đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm 2021; Thông báo công văn số 343-CV/VPTW ngày 24/3/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đối với Đề án tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

         Trình bày báo cáo báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021, chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức đại hội cho các hội thành viên. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử đại diện tham dự, phát biểu ý kiến, trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân của các hội thành viên nhân dịp đại hội; Ban hành các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Hội thành viên. Một số thành viên tiếp tục kết nạp thêm một số hội viên mới, Mở rộng thêm một số ủy viên Ban thường vụ Hội.

         Hiện nay, gần 600 tổ chức KHCN trực thuộc Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Liên hiệp Hội Việt Nam kiện toàn bộ máy nhân sự của 81 tổ chức KH&CN, chấn chỉnh và xử lý một số tổ chức hoạt động yếu kém, không đúng chức năng, nhiệm vụ hoặc các vấn đề về tạp chí do các đơn vị quản lý, giải thể các tổ chức hoạt động không hiệu quả.Theo dõi, thúc đẩy việc thu quản lý phí của các tổ chức KH&CN; Hỗ trợ về thủ tục pháp lý cho nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc tổ chức các hội thảo khoa học và hoạt động chuyên môn về các lĩnh vực liên quan.

         Từ sau Đại hội VIII đến nay, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo, điều hành, kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, cán bộ lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp Hội Việt Nam, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đoàn, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra.

         Chỉ đạo thực hiện phân bổ dự toán chi NSNN năm 2021 theo Kế hoạch; chỉ đạo tổng hợp, rà soát các tài liệu Văn kiện để hoàn thiện, in ấn, phát hành; chỉ đạo chuẩn bị tài liệu và hậu cần tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 01 tại Hà Nội và Hội nghị HĐTƯ lần thứ 02, khóa VIII tại Hưng Yên.

          Đoàn Chủ tịch đã tăng cường chỉ đạo hoạt động đối với các hội thành viên. Từng đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch đều xác định rõ trách nhiệm và nhiều đồng chí đã chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần tạo ra sự chuyển biến của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là các Liên hiệp Hội địa phương.

         Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục hoàn thành các thủ tục, nhất là đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung phần kinh phí từ ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành Dự án xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội trong năm 2021.

         Và để phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh hơn nữa, nhiệm kỳ này, Đoàn Chủ tịch tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương; Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch; Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Phân công nhiệm vụ của Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 811
  • Tất cả: 439026