Hội thảo “Xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương”
Ngày 28 tháng 7 năm 2020, tại Thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương”, nhằm định hướng và thúc đẩy hoạt động của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới.

TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam chủ trì Hội thảo

         Đến dự Hội thảo, có đồng chí Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; các đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của 17/19 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phía Nam.

          Tại hội thảo, có 17 ý kiến phát biểu của các lãnh đạo Liên hiệp hội địa phương các tỉnh về dự, đã tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến hiệu quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; việc quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước trong định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, vận động trí thức thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, cơ chế chính sách bảo đảm các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Quang cảnh hội thảo

         Hội thảo đã khẳng định những đóng góp quan trọng của hệ thống Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, nhất là trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống thực tiễn; tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực, góp phần cung cấp thông tin, luận cứ khoa học để các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở hoạch định, ban hành các cơ chế, chính sách một cách khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn.

         Qua hội thảo này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương đều đã đưa ra được nhiều giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Cơ bản thống nhất xác định 5 nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao như sau:

         1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tạo môi trường dân chủ, rộng mở để thu hút trí thức. Tăng cường các mối quan hệ giữa trí thức KH&CN với Đảng và Nhà nước.

         2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trí thức, làm cầu nối giữa trí thức với Đảng và Nhà nước. Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng giúp trí thức KH&CN nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc.

          3. Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

         4. Thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển KH&CN, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Là đầu mối tổ chức các diễn đàn khoa học để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước cả ở Trung ương và địa phương.

         5. Truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; tổ chức phong trào sáng tạo của quần chúng nhân dân, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo KH&CN; phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN./.

Tin, ảnh: Trần Vũ

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 805
  • Tất cả: 439020