Hội thảo tham vấn tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư
Ngày 21/5/2021 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) đã tổ chức hội thảo tham vấn các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc trong lĩnh vực huy động nguồn vốn viện trợ nước ngoài, tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực. Hội thảo do PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Vusta chủ trì, với sự tham dự của đại diện Vụ Đối ngoại Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và đại diện Lãnh đạo gần 20 tổ chức trực thuộc.

Toàn cảnh hội thảo tham vấn

         Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, tập trung vào 3 mục tiêu chính là làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ đất nước, truyền thống và con người Việt Nam, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu của công cuộc đổi mới của ta; đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước; Xây dựng và tăng cường tình cảm hữu nghị của nhân dân các nước với nhân dân ta và của nhân dân ta với nhân dân các nước, vận động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ rộng rãi của bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

         Tại Hội thảo, đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Vusta đã chia sẻ những đóng góp rất to lớn trong việc vận động nguồn lực quốc tế, trung bình khoảng 12 triệu USD mỗi năm, tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau, tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. 
         Đặc biệt từ năm 2015 đến nay, các tổ chức trực thuộc, với sự huy động và điều phối của Vusta, đã tham gia rất tích cực và hiệu quả trong các cơ chế đa phương như Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Hội đồng tư vấn ECOSOC của Liên hiệp quốc, Báo cáo UPR về Nhân quyền tại Việt Nam, Cơ chế báo cáo rà soát tự nguyện quốc gia VNR về các mục tiêu phát triển bền vững, các ơ chế nhóm làm việc, nhóm tư vấn trong nước để giám sát, theo dõi thực thi các Hiệp định thương mại tự do. 
         Ngoài ra, nhiều tổ chức đã tích cực, chủ động tham gia các cơ chế đa phương, tổ chức, mạng lưới khu vực và quốc tế trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau đóng góp tiếng nói của các tổ chức nhân dân Việt Nam trên diễn đàn quốc tế. Tất cả các hoạt động trên đã góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chỉ thị 04/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

         Trong giai đoạn tiếp theo, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc nhận định nguồn viện trợ sẽ tiếp tục tăng, tập trung vào lĩnh vực phục hồi sau đại dịch COVID-19; tăng cường năng lực ứng phó với đại dịch, thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về các mục tiêu phát triển bền vững. Chiến lược của các đối tác quốc tế dần chuyển sang tăng cường hợp tác với các tổ chức ngoài công lập. 
Phương thức tài trợ của các đối tác quốc tế cũng ưu tiên hợp tác với nhóm các tổ chức thay vì một tổ chức đơn lẻ như trước. Để phát huy được vai trò và hiệu quả sự tham gia của các tổ chức xã hội trong công tác đối ngoại nhân dân nói chung, cần phải có một cơ chế điều phối giữa các cơ quan quản lý nhà nước và khung pháp lý thuận lợi cho các tổ chức trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế.

         Kết luận hội thảo tham vấn, PGS.TS Phạm Quang Thao khẳng định sẽ tổng hợp những thành tựu đạt được của toàn hệ thống Vusta trong công tác đối ngoại trong Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-TW, tiếp thu những kiến nghị của các tổ chức trực thuộc đề xuất với cơ quan liên quan trong việc sửa đổi Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các tổ chức tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, đồng hành cùng Nhà nước trong việc phát triển kinh tế xã hội ổn định và bền vững.
         Đồng thời, Vusta tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình dự án với sự tham gia của tất cả các tổ chứ trực thuộc và thành viên như Báo cáo phát triển bền vững thường niên của Vusta, Liên minh về Môi trường và Biến đổi khí hậu, các Diễn đàn hợp tác quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học, tăng cường vai trò và hiệu quả của toàn hệ thống Vusta trong công tác đối ngoại nhân dân./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 837
  • Tất cả: 439177