Hội thảo Đánh giá khả năng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp Việt Nam
Sáng 26/10 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học "Đánh giá khả năng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp Việt Nam" - Khảo sát mô hình điểm KCN Nam Cầu Kiền, do Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (LHHVN) chủ trì, phối hợp với Công ty CP Shinec (Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền) thực hiện. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tuyến, tại 2 điểm cầu Hà Nội và Hải Phòng. TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam và ông Nguyễn Thiệu Anh - Chủ tịch HĐQT, Viện trưởng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng, đồng chủ trì, hội thảo.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam (bên phải) và ông Nguyễn Thiệu Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý,

Viện trưởng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng, đồng chủ trì hội thảo.

         Phát biểu khai mạc, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: Với chức năng nghiên cứu của Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng, nhằm thúc đẩy các sáng kiến ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) về bảo vệ môi trường (BVMT), xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững, nâng cao sức khỏe cộng đồng; góp phần thực hiện chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước để từ thực tiễn hoạt động vào hoàn thiện các cơ chế, chính sách về BVMT. Chính vì vậy, việc thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá khả năng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp Việt Nam. (Khảo sát mô hình điểm khu công nghiệp Nam Cầu Kiền)” có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng và Công ty Cổ phần Shinec (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền), mà còn đối với các tổ chức khác trong nước, đối với việc xây dựng chính sách của Nhà nước vì mục tiêu chiến lược phát triển quốc gia bền vững.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

          Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, Việt Nam đang thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của toàn cầu thành Kế hoạch hành động quốc gia với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu phù hợp với điều kiện cụ thể. Trong đó, tập trung những mục tiêu nhằm xóa đói giảm nghèo, BVMT và biến đổi khí hậu; đảm bảo mọi người ở khắp nơi có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. Một trong những mục tiêu quan trọng, đó là làm sao phải quản lý tài nguyên bền vững, sử dụng tiết kiệm, hợp lý trước tình hình tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt để hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững. Một trong những giải pháp quan trọng đó chính là chuyển đổi mô hình kinh tế sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH).

         Vấn đề KTTH đã được đề cập trong nhiều Văn kiện của Đảng, như Nghị quyết 55-NQ-TW tháng 02/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; đã được cụ thể hóa thành những chính sách, pháp luật, như Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 đã chính thức đề cập đến khái niệm và các quy định về KTTH.

         Bên cạnh đó, hiện đã có nhiều cơ quan Bộ, ban ngành của nước ta đang tổ chức những chương trình lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó cũng nêu rõ lộ trình thực hiện KTTH và các cơ chế khuyến khích thực hiện KTTH, tiến tới hoàn thiện thể chế, chính sách về KTTH. Đồng thời, cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tham gia tích cực, chủ động trao đổi và triển khai các mô hình KTTH, góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

         Nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đưa mô hình KTTH trở thành mô hình phát triển phổ biến, góp phần BVMT và đem lại hiệu quả kinh tế, Hội thảo khoa học “Đánh giá khả năng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp Việt Nam. (Khảo sát mô hình điểm khu công nghiệp Nam Cầu Kiền)” được tổ chức là cần thiết, nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi, thảo luận và thu nhận những đánh giá, phân tích khoa học, những góp ý về phát triển KTTH ở nước ta.

         Đồng thời, kết quả của Hội thảo cũng sẽ giúp việc xây dựng hoàn chỉnh đề tài khoa học của Việt Nam về vấn đề này. Điều đó khẳng định, đề tài nghiên cứu khoa học do Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng chủ trì, phối hợp thực hiện với Công ty cổ phần Shinec (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền) là phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; nhằm tạo ra sản phẩm khoa học về mô hình KTTH hiệu quả có thể áp dụng và nhân rộng trong khu công nghiệp trên cả nước”.

          Tại Hội thảo, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng cũng kêu gọi các tổ chức, đơn vị thành viên trong Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, các cộng đồng doanh nghiệp hãy cùng chung tay, chủ động, sáng tạo nghiên cứu nhiều đề tài, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học hơn nữa, đáp ứng tính cấp thiết trong đời sống, góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển bền vững.

         Tại hội thảo, Ông Nguyễn Thiệu Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện trưởng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng đã công bố và trình bày khái quát Đề tài nghiên cứu khoa học: "Đánh giá khả năng thực hiện mô hình Kinh tế tuần hoàn trong KCN Việt Nam - Khảo sát mô hình điểm KCN Nam Cầu Kiền".

          Nhìn chung các đại biểu đều nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tuần hoàn, giúp Việt Nam giảm lệ thuộc vào nền kinh tế bên ngoài, nhất là về nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ sản xuất. Việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là một cơ hội lớn để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn giúp đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững".

         Với sự ủng hộ và đồng thuận cao của các chuyên gia, các nhà khoa học, các đại biểu và doanh nghiệp vào đề tài khoa học, ông Nguyễn Thiệu Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện trưởng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo. Qua đó đánh giá, Hội thảo có chất lượng, mang nhiều ý nghĩa, thu nhận được nhiều sự góp ý cả về lý luận và thực tiễn cho đề tài, nhất là đối với các vấn đề về quan hệ chi phí - lợi ích trong tổ chức KTTH, sức khỏe người lao động trong KCN, bổ sung thêm nội dung hoàn thiện Bộ tiêu chí Đề tài đưa ra theo 2 phương pháp tiếp cận KTTH... Đồng thời, Viện trưởng Nguyễn Thiệu Anh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các đại biểu trong thời gian Đề tài đang lộ trình hoàn thiện, để trở thành một sản phẩm trí tuệ có hàm lượng khoa học cao, phù hợp và nhân rộng, đi vào đời sống thực tiễn trong bối cảnh chung nền kinh tế, nhất là khu vực các khu công nghiệp.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 802
  • Tất cả: 439017