Góp ý Dự thảo Quy định Bảo vệ bí mật Nhà nước của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 12/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý tờ trình và Dự thảo Quy định Bảo vệ bí mật nhà nước của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam”. Tổng Thư kí Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến chủ trì hội thảo.

Tổng Thư kí Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến Phát biểu tại hội thảo

         Theo Phó chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam Ngô Việt Dũng phát biểu tại hội thảo, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ Bí mật nhà nước (BMNN) trong giai đoạn hiện nay của Liên hiệp Hội Việt Nam, căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy chế bảo vệ BMNN, chủ trì xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản chuyên ngành liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Vì vậy, Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam ban hành Quyết định về Quy định bảo vệ bí mật nhà nước là cần thiết, đúng theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước…

Phó chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam Ngô Việt Dũng trình bày tờ trình

Dự thảo Quy định bảo vệ bí mật nhà nước của LHHVN

          Theo Phó TTK kiêm Trưởng Ban KHCN & MT LHHVN Lê Công Lương –  Chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng Dự thảo cho biết, Dự thảo Quy định Bảo vệ bí mật nhà nước của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam gồm có 03 chương, 13 điều, được bố cục cụ thể: Chương I. Những quy định chung, gồm 02 điều (Điều 1 và Điều 2) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Chương II. Quy định cụ thể, gồm 09 điều (từ Điều 3 đến Điều 11) quy định về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; Quản lý, bảo vệ hồ sơ công việc có chứa tài liệu bí mật nhà nước; các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ bí mật nhà nước. Chương III. Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, gồm 03 điều (từ Điều 12 đến Điều 14) quy định về trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị; khen thường và xử lý vi phạm; tổ chức thực hiện quy định.

Phó TTK kiêm Trưởng Ban KHCN & MT LHHVN trình bày cụ thểDự thảo Quy định bảo vệ bí mật nhà nước của LHHVN

          Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng Thư kí Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến đã cảm ơn các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến để ban soạn thảo Dự thảo Quy định Bảo vệ Bí mật nhà nước của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Liên hiệp hội Việt nam trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Nguyên PCT LHHVN Phạm Văn Tân phát biểu góp ý vào Dự thảo

          Dự thảo Quy định Bảo vệ Bí mật nhà nước của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam  phù hợp với Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước, mục đích nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.  Dự thảo bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; phù hợp với điều kiện, yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay. Việc xây dựng Dự thảo dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn thực hiện Kết luận số 09; khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; kế thừa những quy định còn phù hợp; cụ thể hóa một số quy định của Luật, Nghị định, Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, Dự thảo sẽ tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, vững chắc cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Liên hiệp Hội Việt Nam - . ông Nguyễn Quyết Chiến nói.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 740
  • Tất cả: 439283