Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam thảo luận nhân sự lãnh đạo LHHVN
Ngày 24/6, tại Hà Nội , Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ hai, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình bổ sung kiện toàn nhân sự lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị

         Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
         Theo báo cáo Kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30/5/2021, Liên hiệp Hội Việt Nam có 153 hội thành viên gồm có 63 Liên hiệp Hội địa phương, 90 Hội ngành toàn quốc; 596 tổ chức KH&CN và 3 đơn vị trực thuộc gồm Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, báo Tri thức và Cuộc sống, Nhà xuất bản tri thức; tập hợp trên 3,7 triệu hội thành viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu trí thức.
         Liên hiệp Hội Việt Nam đã rà soát, bổ sung, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương khóa VIII, Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Khóa VIII, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; ban hành Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn Chủ tịch ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Liên hiệp Hội Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam ban hành Chương trình kiểm sát, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.

          Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các bộ phận tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ các hội thành viên chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử đại diện ở các địa phương tham dự, phát biểu ý kiến, trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân của các hội thành viên nhân dịp đại hội; ban hành các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của hội thành viên. Hiện nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn các Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ hoàn thành trước khi Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX dự kiến vào năm 2025.

Ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

         Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các bộ phận tham mưu hướng dẫn, kiện toàn bộ máy nhân sự của 81 tổ chức KH&CN; hỗ trợ thủ tục pháp lý cho nhiều tổ chức KH&CN tiến hành các hội thảo khoa học và hoạt động chuyên môn. Triển khai tổ chức đoàn giám sát liên ngành về hoạt động hợp tác quốc tế đối với 11 tổ chức KH&CN tại Hà Nội; thăm mô hình một số dự án tại Quảng Ninh, làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh nhằm đánh giá kết quả của các dự án và sự phối hợp của các tổ chức với chính quyền địa phương. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra chấn chỉnh và xử lý một số tổ chức hoạt động yếu kém, không đúng chức năng, nhiệm vụ hoặc các vấn đề về tạp chí do các tổ chức KH&CN quản lý; giải thể một số tổ chức KH&CN hoạt động không hiệu quả.
         Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tăng cường vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở các chương trình phối hợp hoạt động đã ký.
         Quan tâm tới việc củng cố tổ chức các hội thành viên, nhất là các liên hiệp hội địa phương trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các hội thành viên trong công tác tập hợp đội ngũ trí thức và triển khai các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

         Ông Thao cũng cho biết thêm, nhằm phát triển hơn nữa, trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục bổ sung và hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.
         Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tăng cường các các buổi làm việc với Lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố để phối hợp triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư nhằm tạo điều kiện để các Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố, các Hội ngành toàn quốc và các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hỗ trợ các hội thành viên, đơn vị trực thuộc về công tác tập hợp, vận động trí thức, củng cố phát triển tổ chức, thi đua khen thưởng, tôn vinh trí thức và các hoạt động chuyên môn khác.
         Tiếp tục triển khai các Chương trình phối hợp công tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Ban, Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn doanh nghiệp.
`       Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng và hoàn thành viên xây dựng Trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam tại lô D20, Khu đô thị mới quận Cầu Giấy, Hà Nội.
         Hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
         Tại hội nghị, ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam do Đảng lãnh đạo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư. Ban Bí thư lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam thông qua Đảng đoàn Liên hiệp Hội.

          Liên hiệp Hội Việt Nam là nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị

         Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, trước hết là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức Đảng trong Liên hiệp Hội Việt Nam, các Hội thành viên và Liên hiệp Hội địa phương.
Thứ hai là thúc đẩy việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng đối với đội ngũ trí thức Việt Nam và Liên hiệp Hội Việt Nam. Tiếp đến là củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, làm tốt công tác hội viên; Chủ động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước; Nâng cao năng lực, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn; Tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

          Cũng tại hội nghị, Đoàn chủ tịch đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bầu bổ sung Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 836
  • Tất cả: 439176