Đẩy mạnh, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 11/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới”. Ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội, Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Phạm Văn Tân – nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.

Ông Phạm Văn Tân – nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam

         Theo báo cáo đề xuất phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động rộng khắp cả nước, gồm 63 Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 90 hội ngành toàn quốc, hơn 600 tổ chức KH&CN trực thuộc và với 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu là trí thức, bằng 32,5% trí thức cả nước.

Ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội, Liên hiệp Hội Việt Nam

          Để đạt được những thành tựu về phát triển tổ chức cũng như kết quả hoạt động như ngày nay là sự nỗ lực của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Các nhiệm vụ này thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung qua các nhiệm kỳ Đại hội phù hợp với sự phát triển của Liên hiệp Hội, phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong từng thời kỳ. Theo đó, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam có sự thay đổi phù hợp qua các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước nói chung và Liên hiệp Hội nói riêng.

Ông Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ

         Theo ông Duệ cho biết, nhằm đánh giá các phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020, tại hội thảo này mong các đại biểu sẽ đưa ra nhiều ý kiến đóng góp từ 3 góc độ: Phương thức lãnh đạo; Phương thức quản lý; Phương thức triển khai thực hiện.

Ngoài ra theo ông Duệ, trong giai đoạn 2015-2020, các phương thức này đã phù hợp, hiệu quả hay chưa? Những điểm mạnh, điểm hạn chế của các phương thức và nguyên nhân của hạn chế, khó khăn khi thực hiện các phương thức đó?

         Theo ý kiến của ông Hoàng Văn Kể - Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng cho rằng, Liên hiệp Hội Việt Nam cần xây dựng Đề án số hóa các hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội đề nghị Nhà nước và các tỉnh, thành để đầu tư trang thiết bị và đào tạo nhân lực cho việc vận hành thực hiện trong thời gian tới;

Các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến tại hội thảo

         Ở tầm trung ương và cả nước đề nghị Đảng đoàn và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nắm chắc định hướng, xu hướng phát triển của đất nước trong các lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chủ động tổ chức công tác tư vấn phản biện kịp thời, đón đầu các chủ trương, chính sách, các chương trình đề án, dự án trọng điểm cấp quốc gia để tham mưu, tư vấn với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nâng tầm vị thế chính trị của Liên hiệp Hội.

         Còn đối với ý kiến của ông Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú thọ cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ ngành Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương;

         Củng cố, phát triển các hội thành viên theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và tính chuyên nghiệp; thu hút được nhiều trí thức trẻ, trí thức trong các cơ quan, doanh nghiệp; vận động kết nạp hội viên tập thể đối với các tổ chức khoa học, đào tạo có đông trí thức trình độ cao.

         Và theo ông Tuyển cần đổi mới nội dung hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng các nội dung hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội cả nước; Tổ chức chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Việt Nam, cụ thể hóa vào việc ban hành nghị quyết Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội địa phương và Hội ngành toàn quốc hằng năm và 6 tháng; lãnh đạo tổ chức thực hiện,có đánh giá hàng năm và 6 tháng.

Quang cảnh hội thảo

         Còn đối ý kiến của ông Trương Quang Hải – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bắc Giang cho rằng, Liên hiệp Hội Việt Nam cần đổi mới việc tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp và hội thảo khoa học; chú trọng trong việc lựa chọn nội dung cấp thiết, tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề lớn, khó khăn của đất nước đang đặt ra; tư vấn những giải pháp đột phá phát triển các lĩnh vực, các chiến lược phát triển đất nước. Sau diễn đàn và hội thảo khoa học, cần có báo cáo kết quả và đề xuất được những nội dung cụ thể với Đảng, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đây cũng là khâu đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động cần quan tâm thực hiện được để nâng cao được vai trò, vị thế của Liên hiệp hội.

         Cần tích cực tham gia hoạt động lập pháp, xây dựng các dự thảo Luật; tư vấn với Quốc hội đặt hàng Liên hiệp hội Việt Nam cử chuyên gia và tổ chức các hội thảo khoa học hoàn thiện dự thảo Luật, nhằm tập hợp, khai thác trí tuệ của đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Liên hiệp hội tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội.

          Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến Đảng đoàn Liên hiệp hội Trung ương, Đoàn chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước của các tỉnh, thành phố để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các Hiệp hội địa phương, đặc biệt là địa vị pháp lý đầy đủ của Liên hiệp hội cấp tỉnh trong hệ thống chính trị của địa phương.

         Cơ quan Trung ương Liên hiệp hội chủ động hỗ trợ các Liên hiệp hội địa phương kết nối, hợp tác với các hội chuyên ngành ở Trung ương trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như hợp tác nghiên cứu triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào địa phương.

         Tăng cường giao ban theo khu vực, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ủy viên hội đồng Trung ương, cán bộ làm công tác vận động trí thức cho toàn hệ thống trong Liên hiệp hội.

          Đề nghị Ban Bí thư sớm xem xét thông qua “Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” tạo điều kiện cho tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh thành phố ổn định, thống nhất theo mô hình chung để hoạt động có hiệu quả hơn./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 801
  • Tất cả: 439016