Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày 19/6/2020, tại Hội trường HĐND tỉnh Cà Mau Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau (Liên hiệp hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ban chấp hành Liên hiệp hội Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

         Tham dự và chỉ đạo Đại hội có GS. VS. TSKH. Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Cà Mau; đại diện Liên hiệp hội các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các Hội thành viên, hội viên liên kết thuộc Liên hiệp hội tỉnh Cà Mau.

         Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm tiếp tục tăng cường đoàn kết, động viên đội ngũ trí thức trong tỉnh phát huy năng lực sáng tạo góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau ngày càng giàu mạnh.

         Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau chất lượng, hiệu quả hoạt động và các hội thành viên được nâng lên. Công tổ chức được quan tâm chỉ đạo củng cố kiện toàn. Nội dung phương thức hoạt động tiếp tục được cải tiến. Nổi bật là công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND các lĩnh vực khoa học và công nghệ, xây dựng luật, công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tham quan học tập mô hình sản xuất hiệu quả. Hoạt động của Liên hiệp hội và các hội viên luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ; hoạt động chuyên môn về khoa học và công nghệ, thông tin và phổ biến kiến thức; Tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá là đơn vị hoạt động mạnh của Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.

         Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, các ngành đối với Hội thi và Cuộc thi. Đến nay đã thành lập được Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp huyện, thành phố và đã đi vào ổn định, từng bước phát huy hiệu quả.

         Bên cạnh những ưu điểm đạt được, hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên vẫn còn những hạn chế nhất định.

        Công tác củng cố, phát triển tổ chức của một số hội thành viên còn gặp khó khăn, nhất là việc tuyên truyền, vận động đoàn kết trí thức khoa học công nghệ tự nguyện tham gia tổ chức hội.

          Hội thành viên có phát triển về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Cán bộ quản lý hội đa số là kiêm nhiệm, ít có thời gian thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Chưa tổ chức được nhiều những diễn đàn để cung cấp thông tin và tạo môi trường thuận lợi để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh, đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau đã không ngừng lớn mạnh và hoạt động có hiệu quả, tổ chức bộ máy ổn định; công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức được nâng lên; là một trong những điểm sáng của Liên hiệp Hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

         Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu như: Chú trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức, hội viên các Hội thành viên. Luôn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy tính năng động, sáng tạo, hiệu quả của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

         Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, GS.VS. TSKH. Đặng Vũ Minh tặng Liên hiệp hội tỉnh Cà Mau bức trướng thêu 8 chữ vàng “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”.

Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh tặng bức trướng LHH Cà Mau

         Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ 09 đồng chí, Ban kiểm tra 03 đồng chí; bầu Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch (01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký) 01 Trưởng Ban kiểm tra. Đ/c Mai Hữu Chinh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được đại hội tính nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đ/c Võ Thanh Trà giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký./.

Tin, ảnh: HH

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 746
  • Tất cả: 439604