Công bố Sách vàng Sáng tạo 2019
Sáng 23-8 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Sách vàng sáng tạo 2019. Đây là hoạt động thường niên được tiến hành từ năm 2016 và được tổ chức vào dịp Quốc khánh hằng năm.

Từ phải qua: Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn LHHVN Đặng Vũ Minh; UVTW, PCT-TTKUBTWMTTQVN Hầu A Lềnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, CT-UBTWMTTQVN Trần Thanh Mẫn; UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh; PCT Liên hiệp Hội VN, Đại biểu QH K14 Nghiêm Vũ Khải mở biểu trưng Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2019.

Tham dự buổi Lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội cùng 74 tác giả, nhóm tác giả được tôn vinh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2019.
Phát biểu tại buổi Lễ, PCT Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó CT Thường trực Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2019 cho biết:  Hội đồng tuyển chọn đã làm việc khách quan, chính xác, trung thực, xem xét, đánh giá 118 hồ sơ tham dự tuyển chọn đã đạt các tiêu chí đề ra. Thông qua bỏ phiếu kín, Hội đồng đã tuyển chọn được 74 công trình của các tác giả, nhóm tác giả với số phiếu đồng ý rất cao.

 

PCT Liên hiệp Hội VN, Đại biểu QH K14 Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó CT Thường trực Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2019  Nghiêm Vũ Khải phát biểu

Đây là các công trình đã được ứng dụng và có hiệu quả kinh tế - xã hội trong sản xuất, đời sống thuộc các lĩnh vực:. sinh học phục vụ sản xuất, đời sống (17 công trình); công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (14 công trình); y tế (12 công trình); công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp (8 công trình); cơ khí tự động hóa (6 công trình); công nghệ vật liệu (5 công trình); công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên (5 công trình); giáo dục (3 công trình) do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương; các tỉnh, thành phố giới thiệu. Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tuyển chọn Hội đồng tuyển chọn đã có Tờ trình số 624/TTr-LHHVN ngày7/8/2019 trình Ban Chỉ đạo biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019.
Bày tỏ vui mừng khi đến dự lễ công bố Sách vàng sáng tạo 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu:: Tiếp theo thành công ban đầu của Sách vàng sáng tạo Việt Nam3 năm qua, việc ra mắt Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019 với 74 công trình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà.

 

Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Chủ tịch Quốc hội  nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sáng kiến Liên hiệp Hội Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ trong một thời gian ngắn đã gấp rút hoàn thành việc tuyển chọn, biên tập cuốn Sách vàng sáng tạo Việt Nam với 74 công trình khoa học tiêu biểu từ các tỉnh thành trong toàn quốc để ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương các tác giả của các công trình này, đó là những tập thể, cá nhân trên mọi miền Tổ quốc; có người là giáo sư, tiến sỹ, có người là chủ doanh nghiệp, có người là những công nhân, nông dân và cả những sinh viên, học sinh. Qua đó cho thấy khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội.

 

Bí thư Trung ương Đảng, CT-UBTWMTTQVN Trần Thanh Mẫn

Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính đột phá về khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nghiên cứu, sáng tạo để tạo ra các ý tưởng, các sản phẩm có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện nay, như: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo…, nhất là các giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội ở nước ta.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, CT-UBTWMTTQVN Trần Thanh Mẫn

 trao giấy Chứng nhận và Sách vàng cho các tác giả, nhóm tác giả trong Sách vàng Sáng tạo VN 2019

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”, từ thực tiễn sinh động của nhân dân trong hoạt động lao động sản xuất, cần tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước, ở từng bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, say mê tìm tòi, nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

 

Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn LHHVN Đặng Vũ Minh, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh

 trao giấy Chứng nhận và Sách vàng cho các tác giả, nhóm tác giả trong Sách vàng Sáng tạo VN 2019

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp đẩy mạnh Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” để kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính chất sáng tạo hiện có thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân; khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; kịp thời biểu dương các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực ứng dụng sáng kiến, đổi mới công nghệ để không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng cơ sở dữ liệu về sáng tạo, sáng kiến, sáng chế, ý tưởng mới; nhân rộng các mô hình về “đoàn kết sáng tạo”…

 

UVTW Đảng, PCT-TTKUBTWMTTQVN Hầu A Lềnh trao giấy Chứng nhận và Sách vàng cho các tác giả, nhóm tác giả trong Sách vàng Sáng tạo VN 2019

Đối với việc tuyển chọn, biên tập để công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào mỗi dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm, đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đổi mới để lựa chọn được những công trình, giải pháp khoa học công nghệ thật sự có chất lượng tiêu biểu, hữu ích trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống.
Phát biểu tại buổi Lễ,  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Sách vàng sáng tạo là một biểu hiện của truyền thống đoàn kết, hiếu học, trọng đức, trọng tài của dân tộc Việt Nam; đức tính thông minh, sáng tạo, cần cù của người Việt Nam. Ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng Sách vàng sáng tạo Việt Nam ngày một phát huy giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân “cống hiến sức lực, trí tuệ và thi đua sáng tạo; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

 

TT

TÊN CÔNG TRÌNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

1

Cột cảnh báo nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu pháo hiệu cảnh báo cho các ngầm tràn đoạn đường ngập nước

 

- Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Thành – Nguyễn Đức Hùng

- Đơn vị: Công ty TNHHMTV cơ khí Tuyết Thành huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: Xóm Cầu, Nhã Nam, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Giải thưởng:  Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 7, năm 2017 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức; Giải Khuyến khích Cuộc thi sáng chế năm 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

- Điện thoại:0919164647; Email: tuyetthanh.sower@gmail.com

2

Ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất ngọc trai nước ngọt bằng phương pháp lai ghép mô tế bào

 

- Tác giả: Trương Đình Tùng

- Đơn vị: Công ty TNHH Hà Bắc Pearl

- Địa chỉ: xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

- Giải thưởng: Giải thưởng Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2017 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức; Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VII, năm 2016 – 2017 do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức.

- Điện thoại: 0978.879.665

- Email: ngoc.trai.nhu.y.ha.bac@gmail.com

3

Chế tạo thiết bị tưới tự động

- Nhóm tác giả: Phạm Văn Quang; Phạm Minh Tân

- Đơn vị: Trường Đại học An Giang

- Giải thưởng: Giải Nhì, Hội thi STKT tỉnh An Giang lần thứ X (2016 – 2017)

- Điện thoại: 0837669983; 0919173237

4

Sản xuất xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường, sử dụng hoạt chất kháng khuẩn từ lá cây chùm ruột

- Tác giả: Lê Trọng Đức

- Đơn vị: Trưởng THPT Hậu Nghĩa

- Giải thưởng: Giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An lần 1, năm 2018

- Điện thoại: 0934180692

5

Xây dựng web Moodle phục vụ dạy và học tiếng Anh trong nhà trường trung học cơ sở

- Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Thanh; Nguyễn Minh Tâm

- Đơn vị: Trường THCS Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên

- Giải thưởng: Giải Nhì - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II.

- Điện thoại: 0915248221; 0942056889

6

Đánh giá hiệu quả giảm đau và tính an toàn của phương pháp gây tê khoang cùng kết hợp gây mê toàn thân qua hệ thống Jackson Reestrong phẫu thuật thoát vị bẹn ở trẻ em

- Tác giả: Vũ Viết Tài

- Đơn vị: Bệnh viện ĐKKV La Gi tỉnh Bình Thuận

- Giải thưởng: Giải Nhì - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, năm 2017.

Điện thoại: 0918063699

7

Máy xúc điều khiển từ xa ứng dụng công nghệ thực tế ảo

- Tác giả: Nguyễn Bật Dũng

- Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

- Giải thưởng: Giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14, năm 2017 - 2018.

- Điện thoại: 0393193423

8

Chế biến xúc xích cá xông khói theo tiêu chí an toàn và dinh dưỡng bằng phụ phẩm cá tra kết hợp với công nghệ xông khói tự nhiên

- Tác giả: Dương Tú Liên

- Đơn vị: Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Sở Công Thường TP. Cần Thơ

- Giải thưởng: Giải Nhất hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ IX, năm 2017.

- Điện thoại: 0985383305

9

Hệ thống xả khói mù trên xe thiết giáp BTR 152

- Tác giả: Đỗ Đức Trung

- Đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ

- Giải thưởng:

- Giải Nhất – Hội thi STKT TP. Cần Thơ lần thứ IX năm  2017.

- Giải Khuyến khích Tuổi trẻ sang tạo trong Quân đội lần thứ 18, năm 2018

- Điện thoại: 0918150300

10

Chế tạo vật liệu hấp phụ khí độc, hơi hóa chất cho quạt lọc khí độc trong phòng thí nghiệm

 

- Tác giả: Ngô Thị Kim Hậu

- Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, Ninh Kiều TP Cần Thơ

- Giải thưởng:

- Giải Nhì – Hội thi STKT TP. Cần Thơ lần thứ IX năm  2017.

- Sáng kiến kinh nghiệm được công nhận có ứng dụng trên toàn quốc 2017 – 2018;

- Giải Phụ nữ sáng tạo trong cuộc thi Phụ nữ tham gia ứng biến với rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khi hậu năm 2017.

- Điện thoại: 0783549966

11

Nghiên cứu sử dụng bột đá non nước phế thải để sản xuất vật liệu composite

- Nhóm tác giả: Đoàn Thị Thu Loan, Dương Thế Hy, Nguyễn Kim Sơn, Phan Thế Anh

- Đơn vị: - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

- Giải thường: Giải Ba, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

- Điện thoại: 0935884986, 0916349834, 0903553919

12

Nghiên cứu thiết kế bê tông nhựa chống hằn lún vệt bánh xe ứng dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Nhóm tác giả: Lê Văn Trung, Nguyễn Biên Cương, Bùi Hồng Trung, Mai Triệu Quang

- Đơn vị: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng

- Giải thường: Giải Ba, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

- Điện thoại: 0903.580.349, 0913.401.627, 0913.430.345

13

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả mang tải máy biến áp phân phối ngâm trong dầu

- Nhóm tác giả: Lê Văn Phú , Nguyễn Thảo Nguyên, Ngô Văn Bá, Tán Phan Minh Hải

- Đơn vị: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

- Giải thường: Giải Ba, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

- Điện thoại: 0966.555.696, 0963.400.994, 0963.231.834

14

Phát triển thiết bị phần cứng Firewall tốc độ cao

- Nhóm tác giả: Nguyễn Hoài Đức, Lê Công Hồng, Phùng Thế Đạt, Trần Ngọc Sơn, Võ Thị Kim Nga

- Đơn vị: Trung Tâm Vi Mạch Đà Nẵng

- Giải thường: Giải Ba, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

- Điện thoại: 0905.496.099; 0905.768.366; 0356.028.068

15

Chemoscope – Phần mềm hỗ trợ học tập hóa học tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR) trên Android

- Tác giả: Trần Thị Anh Thư

- Đơn vị: Trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

- Giải thưởng: Giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 – 2017 do Bộ Giào dục tổ chức

Giải Tư cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế Intel International Science and Engineering Fair 2017, California, USA do Society for Science & the Public, Intel Corporation tổ chức

- Điện thoại: 0886890929

16

Cải tiến nâng cao hiệu quả của quy trình công nghệ sản xuất alumin tại nhà máy Alumin Tân Rai, Lâm Đồng

- Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Phòng, Đặng Trung Kiên, Trương Tấn Phát, Võ U Noa, Trần Vũ Trường

- Đơn vị: Công ty TNHHMTV nhôm Lâm Đồng

- Giải thưởng: Giải 3 Hội thi STKT tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, 2016 – 2017; Giải 3, Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 2017.

- Điện thoại: (Miss: Hồng Hà, 0985050839 Sở KH Lâm Đồng)

17

Máy gieo hạt chân không 6 trong 1 tự động

- Tác giả: Nguyễn Hồng Chương

- Đơn vị: xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

- Giải thưởng: Giải Nhì cuộc thi STKT tỉnh Lâm Đồng 2016 – 2017

- Điện thoại: (Miss: Hồng Hà, 0985050839 Sở KH Lâm Đồng)

18

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc đặt mảnh ghép nhân tạo điều trị thoát vị bẹn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

- Nhóm tác giả: Lưu Ngọc Hùng, Phạm Gia Thành

- Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

- Giải thưởng: Giải Nhì giải thưởng STKH công nghệ Việt Nam 2018

- Điện thoại: 0912001107; 0915363264

19

Sản xuất ống nhựa thoát nước thải từ rác thải màng co PVC

- Nhóm tác giả: Nguyễn Viết Thanh, Trần Đăng Thành, Lê Hồng Quang, Lê Xuân Nhất, Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Hoa

- Đơn vị: Cty CP Đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương

- Giải thưởng: Giải Ba Giải thường STKHCN Việt Nam 2018

- Điện thoại: 0912318929; 091766848, 0963689090

20

Ứng dụng kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị bệnh nhân đau thắt ngực ổn định tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

- Nhóm tác giả: Hà Văn Bình, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Văn Ngọc, Bùi Thị Tuyết Nhung, Trương Văn Lai

- Đơn vị: Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình

- Giải thưởng: Giải Nhất Hội thi STKT tỉnh Ninh Bình năm 2016 – 2017

Giải A, giải thường Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần II, năm 2018

-Điện thoại: 0916780186; 0983072458; 0912687736

21

Xác định tỷ lệ CaCO3thích hợp để đạt độ bền tối ưu vỏ bao trong dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng tại Công ty TNHH Mỹ Hạnh – Tập đoàn kinh tế Xuân Thành

- Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Xuân Thành

- Đơn vị: Công ty TNHH Mỹ Hạnh – Tập đoàn kinh tế Xuân Thành

- Giải thưởng: Giải Đặc biệt Hội thi STKT tỉnh Ninh Bình năm 2016 – 2017 (2017)

- Điện thoại: 092888888; 0962893899

22

Tạo quy cách bộ đà đỡ đa năng dùng cho lưới điện trên không

- Nhóm tác giả: Trác Thanh Điền, Trường Anh Khoa

- Đơn vị: Công ty Điện lực Bạc Liêu

- Giải thưởng: Giải Nhì hội thi STKT tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII năm 2016 – 2017 (2017)

- Điện thoại: 0919478919

23

Bộ cờ hóa học

-Tác giả: Đồ Thanh Xuân Quốc Vũ

- Đơn vị: Trường THCS Võ Thị Sáu, Thành phố Bạc Liêu

- Giải thưởng: Giải Nhất hội thi STKT tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII năm 2016 – 2017 (2017)

- Điện thoại: 0918442677

24

Nghiên cứu các giải pháp phun ép nước tăng độ liên kết của than tại các khu vực có điều kiện địa chất không ổn định, than mềm yếu, bở rời tại công ty than Khe Chàm – TKV

- Nhóm tác giả: Nguyễn Huy Nam, Bùi Xuân May, Nguyễn Văn Đụng, Lương Thanh Chung, Nguyễn Quang Vinh

- Đơn vị: Công ty Than Khe Chàm - TKV

- Giải thưởng: Giải Nhất Hội thi STKT tỉnh Quảng Ninh lần I năm 2016 – 2017 (2017)

- Điện thoại: 02033868257

25

Máy chặt kẽm và làm kiềng để chén cao su KTA

- Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

- Đơn vị: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Giải thưởng:

Giải Ba hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 10 2016 – 2017 (2017);

- Giải thưởng Lương Đình Của của TW Đoàn năm 2017.

- Điện thoại: 0918023528

26

Máy sấy muối ớt ướt

- Tác giả: Huỳnh Văn Bé

- Đơn vị: Có sở chế biến muối sấy Ngọc Yến

- Giải thưởng: Giải B Hội thi lần thứ XIV 2016 – 2017 (2017); Tốp 10 Thương hiệu mạnh đất Việt gương mặt Doanh nhân xuất sắc đất Việt lần IV năm 2019

- Điện thoại: 0918 332 487

27

Áp dụng giá trị ứng dụng của điện tâm đồ và siêu âm tim trong chẩn đoán vị trí tổn thương động mạch vành trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

- Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trung

- Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

- Giải thưởng: Giải Nhất Hội thi sáng tạo KH-CN-KT Thái Bình lần VII năm 2016 – 2017 (2017)

- Điện thoại: 0989506515

28

Thiết kế, chế tạo bộ đồ dùng dạy học đa năng cho trẻ mầm non

- Tác giả: Nhâm Minh Tứ

- Đơn vị: Trường Mầm non Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

- Giải thưởng: - Giải Nhất hội thi và triển lãm đồ dùng đồi chơi tự làm của cấp học Mầm non tỉnh Thái Bình năm 2016

- Giải Nhất Hội thi STKHCN-KT Thái bình lần thứ VII, năm 2016 – 2017 ( 2017);

- Giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc 2017

- Điện thoại: 0973518010

29

Nghiên cứu chế tạo vắcxin phòng bệnh sài sốt chó (bệnh Ca rê)

- Tác giả: Nguyễn Thị Lan

- Đơn vị: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Giải thưởng:  Giải thưởng Kovalevskaia dành cho nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2018

- Điện thoại: 0903238487

30

Cụm công trình đào tạo, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về công nghệ xử lý, tận dụng chất thải - Phân tích, đánh giá chất lượng môi trường

- Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Thuý, Lê Hoàng Oanh; Trần Thị Huyền Nga; Nguyễn  Minh Phương; Ngô Vân Anh; Hoàng Minh Trang; Lưu Minh Loan; Lê Hương Giang; Trần Thị Hồng; Ngô Thị Phương Lan; Đồng Kim Loan; Nguyễn Thị Loan; Phạm Thị Mai; Trần Thị Phương; Trịnh Thị Thanh; Đỗ Thị Mộc.

- Đơn vị: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Giải thưởng:  Giải thưởng Kovalevskaia tặng  cho tập thể cán bộ nữ Bộ môn Công nghệ Môi trường, Khoa Môi trường – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

-Đthoại: 0913063898, 0982888499, 0964720794

31

Sử dụng các vật liệu tiên tiến trong thiết kế, chế tạo thiết bị liên hợp Oxi –Ozone và ứng dụng để khử khuẩn, nấm mốc trong môi trường nước và không khí mô công nghiệp

- Nhóm tác giả: Lê Cao Cường, Lê Tùng Lâm, Hoàng Mạnh Tưởng, Nguyễn Văn Thìn, Lê Hồng Vân

- Đơn vị: Công ty cổ phần Thiết bị Ozone Bkidt

- Giải thưởng: Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

-Đthoại: 0912534363

32

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy vê chỏm cầu

- Tác giả: Thân Đức Ngân, Trần Duy Khánh

- Đơn vị: Công ty TNHH cơ khí thực phẩm Trung nghĩa

- Giải thưởng: Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017

-Đthoại: 0913564801

33

Sản xuất thuốc vô khuẩn ứng dụng công nghệ Blow-Fill-Seal (BFS) tự động, khép kín

- Tác giả: Hồ Thị Thanh Xuân, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Thị Thoan, Nguyễn Hải Yến.

- Đơn vị: Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Giải thưởng: Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

- Điện thoại: 0984404650

34

Nghiên cứu thiết kế chế tạo phao báo hiệu hàng hải bằng vật liệu mới Polypropylen Copolymer Polystone (PPC) ứng dụng công nghệ cao

- Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Sơn, Phạm Văn Thương, Trần Văn Quảng, Phạm Thành Tín

- Đơn vị: Công ty cổ phần Công nghệ James Boat

- Giải thưởng: Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

- Điện thoại: 0904895157

35

Triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm trí tuệ nhân tạo (IBM watso for oncology) hỗ trợ điều trị người bệnh ung thư tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

- Nhóm tác giả: Trần Xuân Vĩnh, Nguyễn Văn Thư, Lê Công Bình, Ngô Hữu Hà,Nguyễn Huy Ngọc

- Đơn vị: Bệnh viên đa khoa tình Phú Thọ

- Giải thưởng: Giải Nhất giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Phú Thọ năm 2018

- Điện thoại: 02106254179 (Bệnh viện ĐKPT)

36

Công nghệ sản xuất trà cốm gạo lứt

- Nhóm tác giả: Đỗ Thị Kim Ngọc, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Trung Hiếu

- Đơn vị: Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

- Giải thưởng: Giải  Nhì Hội thi SKKT tỉnh Phú Thọ năm 2017

- Điện thoại: 02103865073 (Viên KHNLN Phú Thọ)

37

Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) viruses at the animal – humun interface in Viet Nam, 2003 - 2010

- Tác giả: Nguyễn Lê Khánh Hằng

- Đơn vị: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ y tế

- Giải thưởng: Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

- Điện thoại: 0934413168

38

Duc Chinh Pham, Consistent limited kinematic hardening plasticity theory and path-independent shake-down theorems. International Journal of Mechanical Sciences 130,11-18(2017)

- Tác giả: Phạm Đức Chính

- Đơn vị: Viện cơ học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

- Giải thưởng: Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

- Điện thoại: 02437628125

39

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo lắp ráp bàn thử nghiệm bộ máy tính ZY 8000-1 (CCU) lắp trên đầu máy D19E (đổi mới)

- Nhóm tác giả: Hoàng Quang Vinh; Vũ Đức Thắng; Tạ Hồng Hợp

- Đơn vị: Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn

- Giải thưởng: Giải Nhất - Giải thưởng sáng tạo ĐSVN năm 2017, 2018.

- Điện thoại: Ông Tạ Hồng Hợp – Trưởng phòng Kỹ thuật Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn; Email: phongkythuatxndmsg@gmail.com; Di động: 0982248645

40

Nghiên cứu thử nghiệm thiết bị kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống tín hiệu điện khí tập trung kiểu 6502

 

- Nhóm tác giả: Đàm Ngọc Mẫn, Dương Ngọc Thắng; Hà Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Long, Ngô Xuân Đạt.

- Đơn vị: Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

- Giải thưởng: Giải Nhất - Giải thưởng sáng tạo ĐSVN năm 2017, 2018.

- Điện thoại: Ông Đàm Ngọc Mẫn – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn; Email: damman5274@gmail.com; di động: 0376366668

41

Nghiên cứu biểu hiện gene và định hướng chế tạo chế phẩm sinh học chứa chitinase và protease từ Leccanicillium lecanii diệt nấm bệnh hại cây trồng

- Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Quân, Hoàng Phú Hiệp, Nguyễn Thị Hồng Chuyên

- Đơn vị: Đại học sư phạm Thái Nguyên

- Giải thưởng: Giải Nhất giải thưởng “Khoa học Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018”

- Điện thoại: 0911240988; 0915542543

42

Nghiên cứu thành phần loài và các chỉ số đa dạng sinh học của họ cá bống phân bố ở vùng bãi bồi ven biển Đồng Bằng sông Cửu Long

- Nhóm tác giả: Đinh Minh Quang, Trần Đắc Định, Nguyễn Minh Thành, Phan Như Ý, Lê Thị Mỷ Tiên, Nguyễn Thị Kiều Tiên

- Đơn vị: Đại học Cần Thơ

- Giải thưởng: Giải Nhất Giải thường Khoa học Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018

- Điện thoại:0909756705,0985600545

43

Phân lập các dòng nấm từ những mẫu nấm ký sinh côn trùng và nghiên cứu ứng dụng trong phòng trừ sinh học sùng hại khoai lang (Cylas formicarius Fabricius)

- Nhóm tác giả: Trần Thị Hiền, PhạmThị Thùy Dương, Phạm Hoàng Việt, Nguyễn Quỳnh Phương Anh, Đăng Hồng Nhung. Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Bảo Châu.

- Đơn vị: Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

- Giải thưởng: Giải Nhất Giải thường “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018

- Điện thoại: 02838386602, 0377522426

44

Nghiên cứu thành phần loài và ảnh hưởng của các tác động tiêu cực tới khu hệ lưỡng cư, bò sát ở hai xã Tông Lạnh và Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

- Nhóm tác giả: Nguyễn Đặng Thùy Linh, Vanhsin Khuang Kham Doy, Bùi Thị Thanh Dung. Giảng viên hướng dẫn: Phạm Văn Anh

- Đơn vị: Đại học Tây Bắc

- Giải thưởng: Giải Nhất Giải thường “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018

- Điện thoại: 0832756797

45

Phương pháp cải hoán xe bọc thép chở quân BTR-152 thành xe bọc thép cứu thương.

- Nhóm tác giả: Trần Hữu Lý, Nguyễn Huy Trường, Bùi Đức Nho

- Đơn vị: Viện kỹ thuật cơ giới quân sự, Tổng Cục kỹ thuật

- Giải thưởng: Giải nhất của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (Giải thưởng WIPO) năm 2018

- Điện thoại: 0915555551, 09729616666, 0983442220

46

Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xác định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp và phát hiện gen kháng kháng sinh

- Nhóm tác giả: Lê Hữu Song, Ngô Tất Trung, Đào Thanh Quyên, Phạm Quốc Hoàn, Nguyễn Đăng Mạnh, Vũ Viết Sáng, Nguyễn Thị Kim Phương, Trần Thị Thanh Huyền, Trần Thị Liên, Trần Thị Thu Hiền, Trịnh Văn Sơn.

- Đơn vị: Bệnh viên Trung ương Quân đội 108

- Giải thưởng: Giải nhất giải thưởng Sáng tạo KHCN; giải thưởng WIPO của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới năm 2018

-Điện thoại: 0974845270; 0919119416; 0986860889; 0986795068

47

Nano hydrogel kháng oxi hóa có khả năng điều hòa khí nitric oxide và tăng sinh mạch máu ứng dụng trong Y học

- Nhóm tác giả: Vòng Bính Long, Bùi Quốc Thắng, Tomita Tsutomu, Sakamoto hiroki, Hiramatsu yuji, Nagasaki yukio

- Đơn vị: Đại học quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

- Giải thưởng: Giải Nhì giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Mình năm 2018

- Điện thoại: 0913674300

48

iNut Smartcity: Nền tảng kết nối vạn vật cho thành phố thông minh thông qua lực lượng nhà phát triển ứng dụng

- Nhóm tác giả:  Ngô Huỳnh Ngọc Khánh, Đoàn Vinh Phú, Trương Trọng Thân, Phạm Huỳnh Khanh, Đỗ Thị Như Quỳnh

- Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ iNut

- Giải thưởng: Đặt biệt tại Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Bình Dương 2018;

- Điện thoại: 097 276 8491; 097 276 8491

49

Nghiên cứu ứng dụng khí cụ ngọc trai trong quá trình điều trị lệch lạc khớp cắn răng hàm do thói quen dẩy lưỡi ở trẻ

- Nhóm tác giả: Trần Tuấn Anh, Trần Văn Đáng, , Nguyễn Phan Hồng Ân, Võ Trương Như Ngọc

- Đơn vị: Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương

- Giải thưởng: Giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VII năm 2017; theo Quyết định số 2724/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017.

- Điện thoại: 0913621020, 0915713171

50

Thiết kế và chế tạo hệ thống máy nghiền phân Compost

- Tác giả: Nguyễn Trung Khiêm

- Đơn vị: Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, Xí nghiệp Xử lý Chất thải

- Giải thưởng: Giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VII năm 2017; theo Quyết định số 2724/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017.

- Điện thoại: Email: Khiemck@gmail.com

51

Khảo sát đáp ứng miễn dịch đối với liên cầu khuẩn (Streptococcus suis - S.suis) bằng vắc-xin tại chỗ trên đàn heo quy mô trang trại tại tỉnh Tiền Giang

 

-  - Tác giả: Thái Quốc Hiếu

- Đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang

- Giải thưởng: Giải Khuyến khích Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017;

- Giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XII năm 2016-2017

- Điện thoại: 0913972527

52

Bể lắng - lọc thông minh, chất lượng cao, thân thiện môi trường

- Tác giả: Trương Công Nam

- Đơn vị: Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế

- Giải thưởng:

Giải Nhì giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2018;

Giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thừa Thiên Huế lần thứ VIII – 2017 - 2018

- Điện thoại: 0913425555

53

Két sắt cơ điện tử

- Tác giả: Phạm Thành Long

- Đơn vị: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

- Giải thưởng: Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2108

- Điện thoại: 0947169291

54

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Anti –HP pro – Hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng

- Nhóm tác giả: Đặng Thị Kim Thoa, Tạ Thị Lượng

- Đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Giải thưởng:

Giải Nhất “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đối mới sáng tạo Techfest tỉnh Thái Nguyên”năm 2017

Giải Nhất “Ý tưởng khởi nghiệp Đại học Thái Nguyên” lần thứ I/2017;

Giải Nhì “Ý tưởng khối nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm lần thứ I” năm 2017

- Điện thoại: 0983844268, 0354337214

55

Thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh điện áp tại các trạm biến áp 110KV không người trực có xét đến các điều kiện ràng buộc

- Nhóm tác giả: Phạm Trung Nghĩa, Phạm Hoàng Phương, Vũ Hoàng Tùng

- Đơn vị: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

- Giải thưởng:

Giải Nhì giải thưởng hội thị Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương năm 2016 – 2017 (2017)

- Điện thoại: 0983844268, 0354337214

56

Nghiên cứu thu hồi dàn chống và các thiết bị trong lò chợ cơ giới hóa đồng bộ sử dụng cáp thép kết hợp với lưới thép thay thế cho các phương pháp thu hồi truyền thống đảm bảo an toàn, hiệu quả tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin

- Nhóm tác giả: Trần Mạnh Cường, Vũ Ngọc Thắng và các cộng sự: Đinh Trung Kiên, Trương Ngọc Linh, Cao Việt Phương, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Lê Tùng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Bắc, Phạm Thành Công, Nguyễn Quyết Thắng, Thái Văn Hoàng, Bùi Thanh Đoàn, Trương Văn Chính, Phạm Văn Thắng

Đơn vị : Công ty Cổ phần Than Hà Lầm

Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 phố Tân Lập – p Hà Lầm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giải thưởng : Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Tiết kiệm Năng lượng và sử dụng năng lượng mới

Điện thoại : 0914201465

57

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản xuất cốp pha nhựa khung thép

Tác giả : Nguyễn Xuân Thủy

Đơn vị : Công ty Cổ phần thiết kế và phát triển công nghệ xây dựng SPAN

Tổ 3, khu 10, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giải thưởng : Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Công nghệ Vật liệu

Điện thoại : 0984140122

58

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bệ quay cho đài ra đa cảnh giới tầm trung, sóng mét RV

Nhóm tác giả : Phạm Quốc Hoàng; Lê Xuân Hùng; Trần Đức Việt và các cộng sự:  Nguyễn Tài Hoài Thanh; Phùng Tuấn Anh; Dương Văn Ngụy; Nguyễn Văn Quân.

 

Đơn vị : Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng

236 Hoàng Quốc Việt – Cổ Nhuế, Từ Liêm – Hà Nội

Giải thưởng : Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Cơ khí tự động hóa

Điện thoại :  069515579 – 0984775668

59

Thiết kế, chế tạo thiết bị đầu quay không lõi làm sạch cáu cặn trong lòng ống trao đổi nhiệt bằng nước, khí áp lực cao

Nhóm tác giả : Ngô Xuân Cường; Lê Thu Quý; Đỗ Thanh Tùng và các cộng sự: Nguyễn Anh Dũng, Kiều Đăng Trường, Lê Đăng Thắng

Đơn vị :Phòng TNTĐ công nghệ hàn và xử lý bề mặt – Viện nghiên cứu cơ khí, Bộ Công thương.

Số 4 Phạm Văn Đồng – Mai Dịch, Cầu Giấy - HN

Giải thưởng : Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Cơ khí tự động hóa

Điện thoại : 0915114200; Email: ncuongts@yahoo.com

60

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chuyển đổi năng lượng tái tạo từ phụ phẩm nông nghiệp theo công nghệ khí hóa liên tục qui mô công nghiệp (gọi tắt là thiết bị chuyển đổi năng lượng sinh khối)

Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Tùng và các cộng sự: Nguyễn Văn Thành, Mai Thanh Huyền, Nguyễn Đình Quý, Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thúy

Đơn vị :Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp – Bộ Công thương.

Địa chỉ: Số 8 đường Trần Phú – p Mộ Lao – Q Hà Đông – TP Hà Nội.

Giải thưởng : Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Tiết kiệm Năng lượng và sử dụng năng lượng mới Điện thoại : 0989741728; Emailnguyentungbo@gmail.com.vn

61

Thiết lập hệ thống đại học điện tử theo mô hình quản trị qui trình nghiệp vụ (Bisiness Process Management) và xu hướng công nghệ SMAC (Social – Mobil – Analytics – cloud)

Nhóm tác giả: Trần Đức Quý, Hoàng Anh và các cộng sự: Hoàng Minh Tuấn,  Lê Trường Giang, Nguyễn Đắc Nam, Mai Văn Thanh, Vũ Quý Trung;  Trương Văn Khải, Phạm Bá Tuấn Chung, Lê Minh Hoàng

Đơn vị : Trường Đại học Công nghiệp HN

Địa chỉ: Số 298 đường Cầu Diễn – p Minh Khai – Q Bắc Từ Liêm, HN

Giải thưởng : Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Công nghệ Thông tin Điện tử và Viễn thông

Điện thoại : 0904215756; Emaiihoanganh@dhcnhn.vn

62

Nghiên cứu xử lý nước thải dây chuyền sản xuất Diazodinitrophenol bằng giải pháp kết hợp sắt nano hóa trị 0 và Fenton

Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Huống, Tô Văn Thiệp; Nguyễn Văn Hoàng và công sự:Phạm Kiên Cường

Đơn vị :Viện Công nghệ mới – Viện Khoa học công nghệ quân sự

- Địa chỉ: 17 Hoàng Sâm – Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

Giải thưởng : Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Công nghệ Nhằm bảo vệ Môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

Điện thoại : 0986238357 – 069516281; Email vanhuongvg@gmail.com

63

Tinh chế muối ăn thành dung dịch muối tinh khiết và chế tạo máy điện phân javel đảm bảo an toàn cho con người và môi trường

Nhóm tác giả : Lưu Ngọc Tuấn,  Trương Công Nam, Mai Xuân Tấn

Đơn vị : Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế

103 Bùi Thị Xuân – TP Huế

Giải thưởng : Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Công nghệ Nhằm bảo vệ Môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

Điện thoại : 0913425555; Emailinfo@huewaco.com.vn

64

Nghiên cứu lắp đặt hệ thống cứu hỏa tự động lên xe tăng thiết giáp

Nhóm tác giả: Lê Trường An; Phạm Ngọc Nam, Nguyễn Duy Tấn

Đơn vị : Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa) – Tổng Cục Kỹ thuật – BQP

Điện thoại : 0983481728 – 02838940535

Emailtruonganttg@gmail.com

Giải thưởng: Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Cơ khí tự động hóa

65

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy lạnh thùng quay để sấy thóc

Nhóm tác giả: Đinh Văn Nhượng, Nguyễn Trọng Các, Tạ Hồng Phong, Bùi Văn Tú

Đơn vị : Trường Đại học Sao đỏ

Số 24 phố Thái Học II – p Sao đỏ - Thị xã Chí Linh, Hải Dương

Giải thưởng : Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Cơ khí tự động hóa

66

Hệ thống cảm biến quan trắc chất lượng nước tự động

Nhóm tác giả: Phạm Quốc Toản, Nguyễn Hoài Đức, Nguyễn Trọng Hải, Đỗ Hữu Tuấn

Đơn vị : Trung tâm vi mạch Đà Nẵng

Tầng 6 – 15 Quang Trung, Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0905496099

Email : ducnh@centic.vn

Giải thưởng: Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Cơ khí tự động hóa

67

Tinh chỉnh và tối ưu các thông số vận hành phân xưởng PRU (propylene Recovery Unit) nhằm tối đa thu hồi sản phẩm propylene trong điều kiện phân xưởng vận hành ở công suất cao 110% -115% thiết kế

Nhóm tác giả: Hồ Quang Xuân Nhàn; Đặng Ngọc Đình Diệp; Nguyễn Hoàng Tri và các cộng sự: Nguyễn Hữu Trúng, Trương Đức Hạnh, Trần Thị Khánh Linh,  Nguyễn Thành Bông, Nguyễn Văn Thọ.

Đơn vị : Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Xã Bình Trị - huyện Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi

Giải thưởng : Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Công nghệ Nhằm bảo vệ Môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

Điện thoại : 0907879601Email: nhanhqx@bsr.com.vn

68

Nghiên cứu tách dầu nhũ hóa bền trong nước chua tại phân xưởng xử lý nước chua (SWS)

Nhóm tác giả: Lê Quốc Việt; Mạch Quang Tùng;  Phạm Ngọc Hà và các cộng sự: Nguyễn Sơn Lâm, Đặng Ngọc Đình Diệp, Lê Trọng Khải, Bùi Anh Khánh, Lê Thanh Văn

Đơn vị : Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn

208 Hùng Vương – p Trần Phú – Quảng Ngãi

Giải thưởng: Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Công nghệ Nhằm bảo vệ Môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

Điện thoại : 0914268787Emailvietlq@bsr.com.vn

69

Nghiên cứu chế tạo test phát hiện độc tố BC trong môi trường

 

Nhóm tác giả: Lâm Vĩnh Ánh; Nguyễn Quốc Hùng; Ngô Ngọc Trung và các cộng sự: Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Phượng Minh, Phạm Thị Thanh Mai, Mai Thị Thu

Đơn vị : Viện Hóa học – môi trường quân sự - Bộ Tư lệnh hóa học, BQP

An Khánh – Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại : 0972661111

Email: hungthutver@yahoo.com

Giải thưởng: Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.

70

Cải tiến khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế, xây dựng mô hình chăm sóc ban đầu toàn diện theo các nguyên lý y học gia đình tại Tiền Giang

Tác giả: Nguyễn Hùng Vĩ

Đơn vị : Sở Y tế Tiền Giang

82 Trịnh Hoài Đức – P 2 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giải thưởng : Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

Điệnthoại:0903820901;Emailnguyenhungvi2008@gmail.com

71

Giá trị của asymmetric dimethylarginine huyết tương trong việc đánh giá tiến triển của bệnh thận và nguy cơ bệnh tim mạch ở bệnh nhân bệnh thận mãn

-Nhóm tác giả : Hoàng Trọng Ái Quốc; Võ Tam và các cộng sự: Hoàng Thị Lan Hương, Lê Thị Diệu Phương, Hoàng Trọng Hanh, Trần Thị Cẩm Tú, Hoàng Pitơ, Trương Viết Hoàng, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Phương Nhung, Võ Đăng Trí, Châu Thị Thanh Nga, Lương Thị Quỳnh Tiên.

-Đơn vị : Bệnh vịên Trung ương Huế

16 Lê Lợi – TP Huế

-Giải thưởng : Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018 – lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.

-Đ.thoại : 0914114167;Emailaiquochue@yahoo.com

72

Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống đóng mở cửa van dạng tàu thủy có khẩu độ lớn phục vụ cho dự án chống ngập úng khu vực TP HCM và các tỉnh đồng bằng ven biển

- Nhóm tác giả: Trương Đình Dụ, Phùng Văn Ngọc; Ngô Sỹ Lộc và cộng sự: Lê Đình Hưng

Đơn vị : Viện hợp tác và phát triển tài nguyên nước

95 Chùa Bộc – Đống Đa

- Giải thưởng: Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2016 – lĩnh vực Công nghệ Nhằm bảo vệ Môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên

73

Nghiên cứu bảo tồn và khai thác bộ sưu tập nấm ký sinh côn trùng tại Việt Nam

- Nhóm tác giả: Đinh Minh Hiệp, Trương Bình Nguyên, Lê Huyền Ái Thúy

- Đơn vị: Ban Quản lý khu công nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh

- Giải thưởng: Giải Nhì lĩnh vực Khoa học cơ bản – Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

- Điện thoại: 0918144422

74

Nghiên cứu xây dựng công nghệ vi nhân giống quang tự dưỡng phục vụ công tác giống cây trồng

-Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh và các cộng sự: Nguyễn Như Hiến, Phạm Minh Duy, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thụy Phương Duyên, Trình Thị Thanh Vân, Lê Trọng Lư, Huỳnh Hữu Đức, Nguyễn Đình Sỹ, Mai Quốc Quân, Nguyễn Du Sanh, Phùng Văn Trung.

- Đơn vị: Viện Sinh học nhiệt đới

- Giải thưởng: Giải Nhì lĩnh vực Khoa học cơ bản – Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

- Điện thoại: 0908477075, 0971226985

                                                                                                                          Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 841
  • Tất cả: 439181