Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, phổ biến kiến thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh
Công tác thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ là một nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh (Liên hiệp hội). Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của Liên hiệp hội trong xã hội. Những năm qua, Liên hiệp hội đã có nhiều nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ này, bước đầu mang lại những kết quả quan trọng.

Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” được xuất bản hàng quý/lần

         Liên hiệp hội Trà Vinh hiện tại đang hoạt động ở nhiệm kỳ III (2018 - 2023), thành lập Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên theo Đề án của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ năm 2011, do 01 đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp hội làm Trưởng Ban. Hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân, tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ luôn được Ban Thường vụ Liên hiệp hội tỉnh xem trọng. Thời gian qua, đã thực hiện công tác thông tin, phổ biến kiến thức với các hình thức: Tổ chức Hội thảo khoa học; xuất bản Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” và duy trì hoạt động của Trang tin điện tử Liên hiệp hội.

         - Về tổ chức Hội thảo khoa học:

         Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác thông tin, phổ biến kiến thức, Liên hiệp hội và các Hội thành viên rất quan tâm các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế đã được thực hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nắm bắt được tình hình thực tế ở địa phương, định hướng được một số loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng thu nhập nông hộ gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hỗ trợ địa phương trong việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào lĩnh vực nông nghiệp và sự lãnh đạo, quản lý của cán bộ địa phương trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.

Hội thảo “Phát triển mô hình nuôi lươn đồng thương phẩm”

         Liên hiệp hội phối hợp với các Sở ngành liên quan, các Hội thành viên và địa phương tạo sự liên kết, thống nhất trong việc phối hợp chia sẻ thông tin, giới thiệu các mô hình có hiệu quả; phổ biến, nhân rộng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong hội viên và nhân dân thông qua tổ chức các cuộc Hội thảo, tập huấn. Cụ thể, như sau:

         + Phối hợp với UBND huyện Càng Long và UBND huyện Châu Thành tổ chức 02 Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế”, Phối hợp với Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Hội thảo “Bàn giải pháp nuôi lươn đồng thương phẩm vùng nước ngọt tỉnh Trà Vinh”; Phối hợp với Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức Hội thảo Đánh giá, nhân rộng mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi gà theo hướng an toàn”;  Phối hợp với Hội Thủy sản tỉnh tổ chức Hội thảo “Bàn giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi trồng thủy sản các xã ven sông Tiền tỉnh Trà Vinh”; Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần tổ chức Hội thảo “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dừa”. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức nhiều cuộc Hội thảo khoa học khác liên quan như: Hội thảo về định hướng phát triển đàn bò huyện Cầu Ngang; Hội thảo bàn giải pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây thanh long trên địa bàn tỉnh,...

Hội thảo “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dừa”

         Các cuộc hội thảo, tập huấn đã quy tụ nhiều nhà trí thức trong và ngoài tỉnh đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực hoạt động của cán bộ Liên hiệp hội, các Hội thành viên; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thêm những kiến thức khoa học - kỹ thuật cho nhà nông trong sản xuất. Những đề xuất, kiến nghị của đại biểu trong các cuộc hội thảo được tổng hợp, báo cáo đề xuất lãnh đạo tỉnh có chủ trương, biện pháp phù hợp. Đồng thời, qua mỗi cuộc hội thảo, tập huấn, Liên hiệp hội đều phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện công tác tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng.

- Về xuất bản Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật”:

         Kênh thông tin này phản ánh các hoạt động của Liên hiệp hội, các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc, giới thiệu các sự kiện nổi bật của tỉnh nhà, thông tin khoa học, công nghệ mới, giống cây, giống con mới, các mô hình sản xuất mới, các vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.... Hiện tại, Liên hiệp hội duy trì thực hiện việc phổ biến kiến thức bằng hình thức biên tập, phát hành Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” đến các cơ quan, sở, ban ngành, các cấp xã, phường, thị trấn, các Trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh, các Hội thành viên và Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố phía Nam (số lượng 700 bản/kỳ phát  hành). Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” được phát hành số đầu tiên trong quý III/2010 và đến nay đã phát hành được 39 số. Thời gian qua, đã huy động được lực lượng trí thức trong và ngoài tỉnh cung cấp tin, bài viết cho Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” nội dung ở các lĩnh vực nông - ngư nghiệp, sức khỏe, khoa học thường thức, sinh vật cảnh, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn vệ sinh thực phẩm… nhằm giới thiệu các mô hình có hiệu quả; phổ biến, nhân rộng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong hội viên và nhân dân, góp phần tích cực trong việc giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

         - Về việc duy trì tốt hoạt động của Trang tin điện tử và mạng xã hội:

         Đây là kênh chuyển tải thông tin nhanh, nhạy và hiệu quả. Hiện nay, Trang tin điện tử được thiết kế bao gồm cả hoạt động của các Hội thành viên. Trang tin điện tử Liên hiệp hội thường xuyên được nâng cấp, cải tiến hình thức và nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, cập nhật những tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống. Trang tin điện tử Liên hiệp hội Trà Vinh có nhiều chuyên mục được bạn đọc quan tâm và không ngừng tăng lên về số lượng. Trang tin điện tử Liên hiệp hội là bộ phận trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, chịu sự kiểm tra, quản lý của Bộ phận quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh.

         Đối với mạng xã hội, lãnh đạo Liên hiệp hội thường xuyên tuyên truyền cán bộ, viên chức thực hiện tốt việc chia sẻ thông tin tích cực và phản bác thông tin xấu độc lan truyền trên mạng Zalo, Facebook,...

         Cùng với các hình thức trên, các Hội thành viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tổ chức những hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về khoa học, y tế, xây dựng, tư vấn hỗ trợ pháp lý và tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức tiêu dùng,... theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng Hội thành viên. Rất nhiều cuộc hội thảo, tập huấn, tuyên truyền đã trực tiếp thông tin, phổ biến tới người tham dự và được các phương tiện thông tin đại chúng truyền tải những thông tin thiết yếu, thiết thực cho nhận thức, đời sống và thực tiễn sản xuất của người dân trong tỉnh.

         Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh; sự hỗ trợ của các cấp, các ngành về mặt cung cấp thông tin, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thông tin, phổ biến kiến thức hằng năm và sự nỗ lực thực hiện của Liên hiệp hội, các Hội thành viên và đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, Liên hiệp hội chưa gắn kết chặt chẽ với Liên hiệp hội Việt Nam để được hỗ trợ thêm về nhiệm vụ thông tin, phố biến kiến thức.

         Thời gian tới, để hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội Trà Vinh tiếp tục phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất và đời sống, cần thực hiện tốt những giải pháp sau:

         Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo công tác thông tin, phổ biến kiến thức:  Công tác thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ là vấn đề luôn vận động theo hướng đổi mới, liên lục cập nhật và nhạy cảm. Do vậy, yếu tố lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn đặt lên hàng đầu. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện như kinh phí, con người, phải có sự quan tâm thật sự của lãnh đạo Liên hiệp hội và các ngành liên quan. Vai trò của lãnh đạo Liên hiệp hội và các ngành liên quan thể hiện ở chỗ tăng cường tìm kiếm thêm nguồn lực cho hoạt động, phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động, điều phối hoạt động thông tin phổ biến kiến thức trong toàn hệ thống Liên hiệp hội...

         Thứ hai, tiếp tục kiện toàn Ban thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên:  Ban này phải có ít 02 viên chức phụ trách công tác thông tin, phổ biến kiến thức nhằm để huy động lực lượng cộng tác viên thường xuyên là các nhà báo, nhà truyền thông và đội ngũ chuyên gia về khoa học - kỹ thuật. Đồng thời, liên hệ và phối hợp tốt với Liên hiệp hội Việt Nam trong hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức.

         Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động và đa dạng hóa các kênh thông tin, phổ biến kiến thức:

         - Phổ biến kiến thức qua Trang tin điện tử và mạng xã hội: Để thực hiện tốt kênh thông tin này, Trang tin điện tử phải thực sự có sức thu hút, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, nhanh nhạy, luôn cập nhật thông tin thường xuyên. Trong xu thế phát triển hiện nay, Liên hiệp hội phải đặc biệt lưu ý quản lý và tổ chức tốt công tác truyền thông, phổ biến kiến thức qua mạng xã hội.

         - Phổ biến kiến thức qua việc xuất bản Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật”: Phải không ngừng nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, nội dung ngắn gọn, súc tích, diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, hình thức sinh động, bám sát thực tiễn, xác định rõ ràng đối tượng hướng đến của Thông tin để đáp ứng nhu cầu của họ. Phát hành rộng rãi đến huyện, xã, phường, thị trấn, đặc biệt là các Trung tâm học tập cộng đồng để chuyển tải những tiến bộ khoa học và kỹ thuật đến người dân tại địa phương.

         - Phổ biến kiến thức qua phát thanh, truyền hình: Đây là kênh có số lượng người xem nhiều nhất, vì vậy, Liên hiệp hội tỉnh cần thường xuyên chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện các chuyên đề, chuyên mục truyền thông liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội.

Bài, ảnh: Trần Văn Vũ

Phó Chủ tịch LHH KH&KT Trà Vinh

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 717
  • Tất cả: 439813