Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà vinh lần thứ 8 năm 2020
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà vinh lần thứ 8 năm 2020

UBND TỈNH TRÀ VINH

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH

THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH TRÀ

VINH LẦN THỨ 8 NĂM 2020

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ 8 NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTC, ngày      tháng      năm 2020)

 

 


Điều 1. Tôn chỉ, mục đích

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 năm 2020 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

* Các cơ quan tổ chức:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh;

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh.

* Cơ quan phối hợp:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh;

- Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh;

- Báo Trà Vinh.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ 30/9/2001 đến 30/9/2014). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em người dân tộc thiểu số tham gia.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài, giải pháp dự thi

1. Các đề tài, giải pháp dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo. Mô hình, sản phẩm dự thi không trùng lắp hoàn toàn, không sao chép các mô hình, sản phẩm đã có.

 2. Đề tài, giải pháp dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm mẫu dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại, là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này. Đối với những sản phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, đề nghị phải có kiểm định an toàn của ngành chức năng.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

5. Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg thì gửi cho Ban Tổ chức Cuộc thi, nếu kích thước mô hình, sản phẩm lớn hơn 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng hơn 10kg được gửi bằng video clip (video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm).

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi có độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này.

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 03 tác giả).

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

4. Phải thuyết trình, trình bày ý tưởng, giải pháp của mình tham gia dự thi khi có yêu cầu của Hội đồng Giám khảo, Hội đồng thẩm định (khi có yêu cầu bổ sung làm rõ).

5. Người dự thi phải làm phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 7. Hồ sơ tham dự Cuộc thi

* Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh giải pháp dự thi đúng theo mẫu của Ban Tổ chức Cuộc thi.

4. Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gởi 2 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

6. Hồ sơ tham dự Cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức giữ lại (không hoàn trả cho tác giả). Riêng các sản phẩm hoặc mô hình được hoàn trả lại cho tác giả trong khoảng thời gian 15 ngày tính từ khi tổng kết trao giải thưởng. Hết thời gian trên, cơ quan tổ chức Cuộc thi sẽ loại bỏ các sản phẩm, mô hình đã dự thi.

Điều 8. Cơ cấu giải thưởng

02 giải Nhất, mỗi giải trị giá:                     12.000.000đ

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá:                        8.000.000đ

03 giải Ba, mỗi giải trị giá:                         6.400.000đ

15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá:       4.000.000đ

Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền điều chỉnh số lượng các giải thưởng trong phạm vi cơ cấu giải thưởng này.         

- Các giải thưởng bao gồm: Tiền thưởng, giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho các tác giả đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích. Ngoài các giải thưởng nêu trên, các đơn vị, tổ chức khác có thể trao một số giải phụ.

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng giấy khen và tiền thưởng theo quy định cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, tổ chức Cuộc thi.

Điều 9. Thời gian tổ chức

* Thời gian: Từ tháng 02/2020 đến tháng 12/2020.

- Phát động Cuộc thi tháng 02/2020.

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 30/9/2020 (tính theo dấu Bưu điện).

- Tổng kết, trao giải thưởng vào tháng 12 năm 2020.

- Những hồ sơ dự thi đoạt giải thưởng, sẽ được Ban Tổ chức tuyển chọn để tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) tổ chức.

- Hội đồng Giám khảo chỉ xem xét, đánh giá, chấm điểm đối với hồ sơ dự thi hợp lệ theo Thể lệ Cuộc thi này.

Điều 10. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 919, đường Phan Đình Phùng, khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Hỗ trợ, tư vấn tác giả dự thi: Ông Trần Văn Vũ, điện thoại: 0294. 3500183, di động: 0916109201; Ông Trần Văn Đông, di động: 0968800877; Ông Nguyễn Hiền Hưng, di động: 0946268068.

Email: lhhtravinh@gmail.com

Website: http://lhhkhkt.travinh.gov.vn

Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Việc tham gia Cuộc thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đối với các giải pháp dự thi đoạt giải và tác giả có đề nghị, sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ các thủ tục cần thiết để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp, xin ý kiến Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế./.

 

                                                                                       TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

                                                                                    TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

                                                                              CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP HỘI

                                                                                    Trần Bình Trọng

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 741
  • Tất cả: 439284