Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi sáng tạo dành cho thnah thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà vinh lần thứ 11 năm 2023
Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi sáng tạo dành cho thnah thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà vinh lần thứ 11 năm 2023

Mẫu

                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


 

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI

SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ 11 NĂM 2023

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng

tỉnh Trà Vinh  lần thứ 11 năm 2023.

 

- Tôi tên là:…………………................................Nam (Nữ):....................................

- Dân tộc:……………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………….

- Hiện đang học lớp:…………Trường:…………………………………………….

- Địa chỉ trường học:………………………………………………………………..

- Họ và tên bố:…………………………….Nghề nghiệp:………………………….

- Họ và tên mẹ:……………………………Nghề nghiệp:………………………….

- Điện thoại:…………………….Fax:………………….Email:……………………

- Tên đề tài, giải pháp :………………………………………………………….......

……………………………………………………………...................................................

……………………………………………………………………………….......................

Danh sách đồng tác giả (không quá 03 tác giả, bao gồm người đứng tên làm đại diện):

 

TT

Họ và Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lớp, trường

Nơi ở

Đơn vị

% đóng góp

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

           

Thuộc lĩnh vực:  

   1. Đồ dùng dành cho học tập

2. Phần mềm tin học

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em

5. Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, phát triển kinh tế

            Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu) .

2. Bản thuyết minh giải pháp dự thi đúng theo mẫu của Ban Tổ chức Cuộc thi .

3. Bản sao Giấy khai sinh .

4. Mỗi hồ sơ kèm theo Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau và Mô hình, sản phẩm, video dự thi .

            Tôi xin cam đoan đề tài, giải pháp này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                      ……………., ngày........tháng..........năm 2023

                                                                                  Tác giả hoặc đại diện tác giả

                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Mô hình dự thi và các tài liệu có liên quan cần ghi rõ thông tin (tên tác giả, tên mô hình, địa chỉ, số điện thoại).

- Hồ sơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 năm 2023.

- Số 89 Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294. 3900183. Email: lhhtravinh@gmail.com

- Website: http://lhhkhkt.travinh.gov.vn

 

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 717
  • Tất cả: 439813