Bản thuyết minh Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 năm 2023
Bản thuyết minh Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 năm 2023

Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN THUYẾT MINH MÔ HÌNH, SẢN PHẨM DỰ THI

 

Kính gửi : Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh  lần thứ 11 năm 2023

 

1. Họ tên người dự thi: …………………………..  Năm sinh:…………………………….

2. Địa chỉ người dự thi:……………………………………... Điện thoại:…………………

3. Tên mô hình sản phẩm dự thi:…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

4. Ý tưởng của người dự thi:………………………………………………………………..

5. Trình bày tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm:………………………...........................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Các nguyên vật liệu làm ra mô hình, sản phẩm………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Cách lắp ráp, lắp đặt sản phẩm:…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

8. Nguyên tắc hoạt động, vận hành của các mô hình, sản phẩm dự thi:…………………...

………………………………………………………………………………………………

9. Mô tả vắn tắt giải pháp, kèm theo hình vẽ, sơ đồ của sản phẩm dự thi:………………...

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

10. Khả năng áp dụng của sản phẩm:……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

11. Hiệu quả đạt được của sản phẩm (nếu có):……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

* Ghi chú: Phần thuyết minh là bắt buộc đối với tất cả các mô hình, sản phẩm dự thi.

                                                                                Trà Vinh, ngày........tháng.......năm 2023

                                                                                                         TÁC GIẢ                                                                                                          

                                                                                                 (hoặc đại diện tác giả)

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 717
  • Tất cả: 439813