Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 PGĐ Sở Công Thương, Chủ tịch Hội BVNTD – Vũ Hồng Dương phát biểu tại buổi Lễ phát động.

         Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách quan trọng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng như: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

         Ngày 27/9/2022, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 5763/KH-BCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 25/10/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 Treo băng rôn hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh

         Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh và thực hiện chỉ đạo Sở Công Thương, Hội bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Trà Vinh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch nêu trên nhằm hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”, như:

         (1) Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam bằng hình thức tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng như hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn, tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại và các hoạt động tri ân khác. Kết quả từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện 11 đăng ký khuyến mại, 5.699 thông báo thực hiện khuyến mại;

         (2) Tổ chức Lễ phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Siêu thị Co.opmart Trà Vinh, với sự tham dự của trên 50 đại biểu Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố, Ban Chấp hành Hội bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Trà Vinh, Các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.

          (3) Treo băng rôn tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên các tuyến đường phố trên địa bàn Thành phố Trà Vinh và tại các chợ trung tâm huyện: Treo 30 băng rôn ngang với nội dung tuyên truyềnBảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, “1800-6838 – Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc” và 30 băng rôn dọc với nội dung tuyên truyền “An toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến”, “Không sản xuất và tiêu dùng sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường”.

         (4) Phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình Trà Vinh thực hiện chuyên mục tuyên truyền cung cấp những thông tin cơ bản về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, với chủ đề: Hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

          Qua tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tuyên truyền, phổ biến chính sách Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp hiểu để nâng cao nhận thức về việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Tăng cường, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng xã hội./.

    Lê Hoàng Nin – Hội BVNTD tỉnh Trà Vinh (Sở Công Thương Trà Vinh)

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 739
  • Tất cả: 439282