Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2024: “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn"
Các hoạt động hướng tới “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024 được triển khai từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 02 năm 2024, và được tổ chức thường xuyên, liên tục, tạo nền tảng, cơ sở cho các hoạt động trong tháng cao điểm (tháng 3) hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

         Ngày 25/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn". 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 được triển khai từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 02 năm 2024, được tổ chức thường xuyên, liên tục, tạo nền tảng, cơ sở cho các hoạt động trong tháng cao điểm (tháng 3).

         Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Các tổ chức xã hội cần phát huy rõ nét vai trò đại diện và cầu nối giữa người tiêu dùng với cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

         Trong Tháng cao điểm (tháng 3), sẽ tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 tại trung tâm thương mại hoặc siêu thị (nếu đủ điều kiện tổ chức). Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền và vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các điểm kinh doanh. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến trên Đài Phát thanh và truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh và Cổng/Trang thông tin điện tử về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, thực hiện các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

         Kết thúc tháng cao điểm, trong tháng 4, tháng 5 năm 2024, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần phát huy những kết quả đạt được trong tháng cao điểm, tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng tại địa phương, đơn vị và trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động. Ngoài ra, tùy theo đặc điểm, tình hình cụ thể, các doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể xây dựng và thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng theo ngày, tuần, tháng để tập trung vào nhóm người tiêu dùng tại địa phương hoặc trong lĩnh vực, phạm vi hoạt động.

         Thực hiện tổng kết, đánh giá về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được triển khai tại địa phương hoặc trong lĩnh vực, phạm vi hoạt động. Tham khảo, nhân rộng các hoạt động, mô hình thực hiện tốt và hiệu quả. Kịp thời khen thưởng, động viên phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác./.

Lê Hoàng Nin - Phòng Quản lý Thương mại

(Sở Công thương Trà Vinh)

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 751
  • Tất cả: 439371