Hội nghị giao ban công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập lần thứ 28 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
Thực hiện công tác khuyến học khuyến tài năm 2023. Ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 28 về công tác Khuyến học của Cụm 8 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các mô hình hay đồng thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, phát biểu

 chào mừng đại biểu về dự Hội nghị

         Đến dự Hội nghị có: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học VN, phụ trách khu vực phía nam; Bà Trần Thị Anh Vũ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội, phụ trách phía nam, Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự còn có lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Sóc Trăng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Hội Khuyến học 12 tỉnh khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố của tỉnh Sóc Trăng; Chủ trì Hội nghị: Bà Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học VN; Ông Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Thường vụ TW Hội - Cụm Trưởng, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ; Bà Đồng Thị Bạch Tuyết, Phó Cụm trưởng, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, Ông ……, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tọa Hội nghị

          Sáu tháng đầu năm 2023 bằng nhiều hình thức linh hoạt, các cấp hội trong Cụm đã tổ chức tuyên truyền các văn bản của cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, về các tiêu chí gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, công dân học tập… kết hợp vừa triển khai, tuyên truyền công tác khuyến học trong cán bộ, hội viên và nhân dân, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023 các tỉnh, thành đã tổ chức được 14.032 cuộc với 386.766 lượt người tham dự.

Đại biểu về dự Hội nghị

          Cùng với việc củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội, các địa phương còn đẩy mạnh phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động, phát triển hội viên mới. Số hội viên 6 tháng đầu năm tăng 110.153 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn Cụm lên 4.550.589 hội viên, chiếm 28,84% tổng dân số toàn Cụm (15.777.001 dân). Một số tỉnh, thành số hội viên đã tăng cao: như Tiền Giang 24.734 hội viên; Cà Mau tăng 21.559 hội viên; Bạc Liêu tăng 21.555, Cần Thơ tăng 19.565 hội viên; v.v… Chất lượng hội viên tiếp tục được nâng lên, nhiều tỉnh, thành tỷ lệ hội viên được phát thẻ đạt tỷ lệ cao, như: Cần Thơ 95%,Trà Vinh 93%; Bến Tre 90%, v.v…Việc thu hội phí vẫn duy trì tốt, có tỉnh 6 tháng đầu năm thu hội phí với số tiền 1 tỷ 128 triệu đồng.

          Thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 ”

            * Kết quả triển khai đăng ký các mô hình học tập trong 6 tháng đầu năm 2023 của toàn Cụm bình quân đạt tỷ lệ như sau: Gia đình học tập đăng ký đạt 78,03%; Dòng họ học tập đăng ký đạt 63,16% ; Cộng đồng học tập cấp ấp đăng ký đạt 75,65%; CĐHT cấp xã hầu hết đạt trên 90%; Đơn vị học tập đăng ký đạt 93,81%.

         Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”: Nhìn chung Hội Khuyến học các tỉnh có xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” và có hướng dẫn về Quy trình đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” thực hiện theo Bộ tiêu chí của Trung ương Hội ban hành tại Quyết định số 244/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022.Trên cơ sở các văn bản của cấp trên và kế hoạch của tỉnh/ thành, hướng dẫn của HKH các tỉnh thành trong Cụm…, Toàn Cụm có 1.417 xã phường, thị trấn thực hiện xây dựng mô hình “Công dân học tập”, bước đầu đã đạt được một số kết quả tốt, 6 tháng đầu năm 2023 toàn Cụm đã đăng ký 1.755.504 công dân học tập đã công nhận 643.403 danh hiệu công dân học tập đạt tỷ lệ 36,65%.  

         Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn cụm có 11/12 tỉnh thành đã tổ chức tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận CDHT trên máy vi tính, điện thoại thông minh cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị, thành…để triển khai đến các hội viên trong cơ quan, đơn vị, trường học thuộc địa phương mình. Kết quả đến cuối tháng 5/2023 toàn Cụm đã có trên 40.000 Công dân đã đăng ký trên phần mềm, tỉnh Đồng Tháp số công dân đăng ký cao là: 12.159 CDHT, Cần Thơ là 8.718 CDHT đã chấm điểm theo các tiêu chí do TW hướng dẫn; Việc xây dựng kế hoạch ký kết và ban hành chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2023 - 2030 với MTTQ, các sở, ban ngành, đoàn thể... có tác dụng phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người, vì tương lai của mỗi gia đình, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân mục đích, ý nghĩa của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí trong nhân dân, đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình học tập.

Đại biểu tỉnh Trà Vinh về dự Hội nghị

         Trong 6 tháng đầu năm Hội Khuyến học các tỉnh, thành trong Cụm đã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu học tập của người dân và tổ chức mở được 241 lớp học với 12.000 lượt người tham dự như: các lớp xóa mù chữ, các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dạy nghề ngắn hạn, tin học - ngoại ngữ, bổ túc văn hóa, phổ cập giáo dục…

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học VN và Ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ tặng hoa và trao Cờ luân lưu cho ông Trịnh Minh Thành, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau.

         Phát huy kết quả đã đạt được, các địa phương trong Cụm đã linh hoạt, đa dạng hóa hình thức vận động quỹ khuyến học, bằng nhiều hình thức vận động phù hợp như: mở rộng mô hình nuôi heo đất khuyến học, 1+1, 1+n..; mô hình vận động Quỹ khuyến học mang tên danh nhân (như: Nguyễn Sinh Sắc, Trần Đại Nghĩa, Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, Hà Huy Giáp, Phan Văn Trị, Lương Định Của, Dương Kỳ Hiệp, Trương Vĩnh Trọng, GS Nguyễn Thiện Thành v.v..) của Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Tăng, Bến Tre, Trà Vinh, v.v...  đã mang lại kết quả khả quan; Công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học, nhất là trao quà, học bổng trực tiếp cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại biểu về dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

         Trong 6 tháng đầu năm toàn Cụm vận động Quỹ khuyến học, khuyến tài bằng tiền và hiện vật quy ra tiền trị giá 301,408 tỷ đồng. Đã chi cấp phát học bổng cho học sinh, sinh viên, người lớn và quà, phần thưởng trị giá 248,732 tỷ đồng. Tính bình quân công tác vận động Quỹ trong 6 tháng đầu năm của Cụm đạt 19.106 đồng/người dân. Nhiều tỉnh, thành kết quả vận động Quỹ khuyến học đạt khá cao như: An Giang trên 40 tỷ, Cần Thơ trên 39 tỷ, Vĩnh Long trên 38 tỷ, Tiền Giang trên 36 tỷ, Kiên Giang trên 27 tỷ, Sóc Trăng trên 26 tỷ, v.v… Kết quả trên đã góp phần có hiệu quả vào việc thực hiện an sinh xã hội, hạn chế học sinh nhà nghèo phải bỏ học vv...

          Hội nghị thống nhất bàn giao cho Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức Hội nghị Cụm lần thứ 29, tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023./.

Tin, ảnh: Liền Em

Hội Khuyến học tỉnh

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 741
  • Tất cả: 439284