Hội Khuyến học xã Lương Hòa A tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thực hiện Công văn số 4586/UBND-NC ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 61/KH-BCH ngày 27/11/2020 của Hội Khuyến học tỉnh về việc “Đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. 

Đại biểu về dự Đại hội

         Ngày 12/3/2021 Hội Khuyến học xã Lương Hòa A tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội Khuyến học huyện Châu Thành chọn làm điểm chỉ đạo trong toàn huyện.

         Đến dự Đại hội có Bà Nguyễn Thị Khá, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh; Ông Thạch Ngọc Sơn, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Ông Mai Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Châu Thành; Ông Võ Văn Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Bà Lý Thị Minh Hiếu, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã. Đến dự có lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của xã, Chủ tịch Hội Khuyến học 13 xã, thị trấn, Chi Hội trưởng các chi hội trực thuộc, đại diện các cơ sở Tôn giáo, Trưởng Ban Nhân dân 7 ấp và 60 hội viên tiêu biểu về dự.

Đại biểu về dự Đại hội

         Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học xã Lương Hòa A làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong nhiệm kỳ củng cố 7 chi hội ấp, 3 chi hội Trường học, 2 Ban Khuyến học cơ quan, 2 Ban Khuyến học cơ sở Tôn giáo. Đến nay toàn xã có 2.362 hội viên đạt 21,7% so dân số.

         Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, vận động 2.054 hộ đăng ký xây dựng gia đình học tập, công nhận 2.032 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, công nhận 7/7 ấp đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 2 cơ quan, 2 trường học đạt danh hiệu cơ quan học tập.

Bà Nguyễn Thị Khá, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Trong 5 năm qua vận động được 1.185.900.000 đ, hiện vật quy thành tiền 940.450.000đ. Ngoài ra vận động Hội từ thiện TZUCHI trao học bổng cho 380 lượt học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền 1.015.000.000đ. Mô hình đỡ đầu 1+1 đã hỗ trợ chi phí học tập cho 130 học sinh nghèo với số tiền 85.200.000đ. Phong trào tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học, đã vận động nuôi được 107 heo đất tập thể, 8.724 heo đất cá nhân với số tiền tiết kiệm được 4.459.655.000đ.

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Bà Nguyễn Thị Khá, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và Ông Mai Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Châu Thành ghi nhận những kết quả mà Hội Khuyến học xã Lương Hòa A đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã mà nồng cốt là Hội Khuyến học tiếp tục làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công nhận Gia đình học tập mỗi năm tăng từ 5% trở lên.

Ông Mai Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Châu Thành

phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Quán triệt và thực hiện tốt 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập” và Đề án xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn năm 2021 - 2030.

         Duy trì phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất khuyến học” và vận động quỹ Khuyến học để kịp thời hỗ trợ cho học sinh nghèo an tâm đến lớp. Phấn đấu vận động quỹ khuyến học bình quân 30.000 đ/người/năm.

         Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 23 ủy viên, ông Kim Ngọc Tâm được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học xã Lương Hòa A khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội Khuyến học huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Tin, ảnh: Liền Em

Hội Khuyến học tỉnh

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 755
  • Tất cả: 439375