Hội Đông y – châm cứu tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
         Ngày 26/6/2020 Hội Đông y – Châm cứu tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Đông y- Châm cứu tỉnh (Khóa III) và các đồng chí đại diện cho Hội Đông y các Huyện, Thị xã, Thành phố đến dự. 

         Trong 6 tháng đầu năm Hội Đông y- Châm cứu tỉnh phát triển được 11 hội viên mới nâng tổng số hội viên đến nay là: 1.201 Hội viên. Hội Đông y huyện Trà Cú tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đông y cấp xã gồm 17/17 xã, thị trấn đạt 100%. Hội Đông y huyện Cầu Ngang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đông y cấp xã gồm 10/15 xã, thị trấn đạt 66,6%. Hội Đông y cấp huyện và cấp xã còn lại đang củng cố tổ chức Đại hội và một số Hội Đông y cấp huyện, cấp xã chưa hết nhiệm kỳ nên không tổ chức Đại hội trong năm 2020. Thực hiện Đề án số: 31 ngày 21/5/2020 về nhân sự Ban Chấp hành Hội Đông y- Châm cứu tỉnh Trà Vinh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua kết quả triển khai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Đông y – Châm cứu tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của các cơ quan, Ban ngành có liên quan đã hiệp thương giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Đông y – Châm cứu tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được 16 đồng chí.  Ban Thường vụ thông nhất cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ (2020-2025) gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí; dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 09/9/2020.

         Triển khai đến cán bộ, hội viên Hội Đông y các cấp thực hiện Kế hoạch số 155 - KH/TU ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo s 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Hội quần chúng trong tình hình mới và Công văn số 1806/UBND-NC ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tô chức Hội qun chúng trong tình hình mới; Công văn số 880 - CV/TU ngày 12/4/2020 của Tỉnh ủy "về việc tiếp tục tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Nhìn chung qua kết quả triển khai thực hiện cán bộ, hội viên Hội Đông y các cấp nghiêm túc chấp hành tốt Chỉ thị 15, Chỉ thị l6 của Chính phủ về tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-I 9; Công văn số 851-CV/TU ngày 27/02/2020; Công văn số 857-CV/TU ngày 09/03/2020; Công văn số 864-CV/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 52/MTTQ-BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, ngày 13/3/2020 vê việc “Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Hướng dẫn s 08-HD/ĐUK ngày 02/01/2020 của Đảng ủy Khối về chuyên đề năm 2020 Tăng cường Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Mỗi đảng viên, đoàn viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2020 theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

          Công tác khám chữa bệnh và từ thiện nhân đạo gắn với mô hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 6 tháng đầu năm 2020 tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các phòng chẩn trị, tổ chẩn trị tại các Huyện, Thành Hội và Chi hội trực thuộc đã khám chữa bệnh miễn phí được 260.067 lượt người, số thang thuốc Bắc, Nam cấp miễn phí 1.196.065 thang, số điều trị không dùng thuốc bằng Châm cứu, xoa bóp và day ấn huyệt miễn phí 147.437 lượt người. Tổng số tiền miễn phí trên 1,5 tỷ đồng. Đây việc làm tốt đẹp truyền thống của Hội Đông y đã trở thành phong trào thường xuyên của cán bộ hội viên, bằng tấm lòng hảo tâm, tương thân tương ái các lương y, hội viên đã sử dụng nhiều phương pháp chữa bệnh dùng thuốc và không dùng thuốc cho nhân dân ngày càng có kết quả và được nhiều bệnh nhân tín nhiệm. Hội vận động trồng được 96 vườn thuốc mẫu trong các Hội Đông y xã và chi, tổ hội trực thuộc các lương y, hội viên. Hội phối hợp với các Trạm y tế xây dựng 68 vườn thuốc mẫu tại Trạm để tuyên truyền trong nhân dân với tổng diện tích trên 8.000m2. Các cấp Hội còn khai thác và duy trì nguồn dược liệu mọc hoang trong thiên nhiên để sử dụng phục vụ điều trị miễn phí cho nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân biết cách trồng và sử dụng thuốc nam bằng nhiều hình thức.

         Hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ –VN tỉnh, Hội vận động lương y, hội viên nâng cao nhận thức quan tâm đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tham gia đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng, Quỹ vì người nghèo, phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Dịch bệnh Covid- 19 và hạn hán xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu long…” Các Huyện, Thị, Thành Hội và Chi hội trực thuộc vận động lương y, hội viên tham gia khám chữa bệnh miễn phí bằng phương pháp Đông y tại các phòng chẩn trị ở các cấp Hội trong tỉnh đạt được kết quả như sau: Nấu ăn được 7.200 phần cơm phục vụ cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 62 triệu đồng, cấp phát 50 phần quà  và nhiều hiện vật khác số tiên trên 25 triệu đồng.

         Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT/BYT/TWHĐY ngày 31/7/2014 về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y Việt Nam trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền. Hội Đông y- Châm cứu tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “ Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Quyết định số: 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ Tướng Chính phủ “Về ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược đến năm 2020”.

          Phối hợp triển khai thực hiện công văn số 1492/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc báo cáo tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020 và Quyết định 2223/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh đến Hội Đông y các cấp trong tỉnh để phối hợp thực hiện.

          Ban kiểm tra Tỉnh hội đến kiểm tra tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 của Hội Đông y các Huyện, Thị xã, Thành phố. Qua kết quả kiểm tra nhìn chung Hội Đông y các cấp chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ hội viên về lĩnh vực Đông y.

Tuy nhiên một số Hội Đông y cũng còn nhiều gặp khó khăn về kinh phí tổ chức Đại hội như Hội Đông y huyện Châu Thành, Hội Đông y huyện Cầu Ngang (Chủ tịch đã từ trần) đang củng cố nhân sự tổ chức Đại hội lại, Hội Đông y huyện Càng Long gặp khó khăn về nhân sự… 

         Công tác thi đua khen thưởng căn cứ Luật Thi đua khen thưởng, quy định chung của Ban thi đua khen thưởng tỉnh và quy chế thi đua khen thưởng của Hội Đông y Việt Nam đã ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐY, ngày 20/06/2014 của Ban Thường vụ Trung ương hội Đông y Việt Nam, Hội Đông y – Châm cứu tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước đến Hội Đông y các cấp đăng ký thi đua. Trong 6 tháng đầu năm 2020 Hội Đông y – Châm cứu tỉnh đề nghị về Trung ương Hội Đông y Việt Nam xét tặng 01 Cờ thi đua cho đơn vị Hội Đông y- Châm cứu tỉnh Trà Vinh “ Đạt thành tích đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020”; 17 Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Đông y” và Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích trong công tác củng cố, xây dựng và phát triển Hội Đông y nhiệm kỳ (2015-2020). 

         Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Hội Đông y – Châm cứu tỉnh tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Hội; nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động, phát huy tiềm năng chuyên môn của các hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia công tác bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về y dược cổ truyền. Tuyên truyền, theo dõi, cập nhật các thông tin mới nhất về dịch bệnh để kịp thời Thông báo đến cán bộ, hội viên nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         Tiếp tục nâng cao công tác khám chữa bệnh bằng phương pháp Đông y phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và công tác từ thiện nhân đạo khác. Tổ chức Đại hội, đại biểu Hội Đông y – Châm cứu tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 09/9/2020./.

Kiên Chinh

                                                                    Phó Chủ tịch Hội Đông y - Châm cứu tỉnh Trà Vinh

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 736
  • Tất cả: 439279