Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Cầu Ngang tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg và Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020
Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-KHVN ngày 20/8/2019 của Hội Khuyến học Việt Nam; Công văn số 54/BCH ngày 10/6/2019 của Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh về việc tổng kết 5 năm và Đại hội biểu dương, khen thưởng các Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020.

Ông Thạch Sone, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Được sự chấp thuận của Huyện ủy, UBND huyện, ngày 03/7/2020 Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Cầu Ngang tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Đại hội biểu dương, khen thưởng các Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020.

          Đến dự có Ông Thạch Sone, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh; Bà Trần Thị Kim Chung, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT huyện; Đến dự có lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn và 170 đại biểu đại diện cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2016 - 2020.

         Thực hiện Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam về việc ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/ bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016 - 2020. Hội Khuyến học phối kết hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Đảng uỷ, UBND các xã - thị trấn tổ chức tuyên truyền 2.031 cuộc có 72.640 lượt người dự, tuyên truyền qua trạm truyền thanh được 3.356 giờ có trên 180.800 lượt người nghe. Tổ chức tập huấn 5 cuộc có 1.105 lượt người dự. Tập huấn chuyên môn cho các xã, thị trấn 15 cuộc có 285 lượt người tham gia.

          Trong 5 năm qua Hội khuyến học phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện chỉ đạo thí điểm về xây dựng đơn vị “Cộng đồng học tập” tại Thị trấn Mỹ Long, các xã, thị trấn còn lại thực hiện thí điểm 01 ấp -khóm/ xã-thị trấn. Chọn xã Vinh Kim thí điểm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg về xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”. Năm 2016 các xã, thị trấn còn lại thực hiện đại trà, kết quả công nhận 32.020/35.316 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập” chiếm tỉ lệ 96% số hộ; công nhận 09/09 dòng họ đạt danh hiệu “dòng họ học tập”. 102/102 ấp khóm đạt danh hiệu"Cộng đồng học tập". Công nhận 62 trường học, 24 cơ quan đạt danh hiệu đơn vị học tập và 4 cơ sở Tôn giáo.

          5 năm qua vận động quỹ tiền mặt 11.898.867.000 đồng, hiện vật quy thành tiền 12.016.740.000 đồng. Cấp học bổng cho 1.439 em ở các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh tổng số tiền 2.760.000.000 đồng, hỗ trợ cho các em trường phổ thông trong huyện có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng 29.433 lượt học sinh với số tiền 9.714.000.000 đồng và hiện vật như xe đạp, quần áo, sách vở… Đỡ đầu cho 1.432 học sinh với số tiền 2.990.000.000 đồng.

Bà Trần Thị Kim Chung, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

trong xây dựng Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2016 - 2020

         Phong trào tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học của mỗi học sinh được thực hiện hàng năm. Trong 5 năm qua phát động nuôi được 124.697 con heo đất, trong đó có 5.205 con heo tập thể của trường học, cơ quan ngành huyện, UBND các xã, thị trấn. Tổng khui heo đất vào cuối tháng 7 hàng năm với số tiền tiết kiệm được 53.561.000.000 đồng, các em  mua sắm trang bị dụng cụ cho năm học mới. Riêng heo đất tập thể mang về huyện khui 5 năm được 769 con, sau khi khui các cơ quan hiến lại cho Hội Khuyến học được 846.000.000 đồng.

         Các Trung tâm Học tập cộng đồng càng có chiều sâu và có hiệu quả, tăng về số lượng, nội dung phong phú và đa dạng về hình thức phục vụ  học tập suốt đời cho cộng đồng. Trong 5 năm mở được 6.690 lớp, cho 366.135 lượt người dự. Việc cập nhật kiến thức và kỹ năng lao động kỹ thuật cho người dân, giúp họ tiếp cận với những công nghệ sản xuất mới, cải thiện cuộc sống, xóa đói giảm nghèo mang lại nhiều kết quả đáng kể. Ngoài ra, TTHTCĐ còn phối hợp các ban ngành liên quan mở các các chuyên đề về giáo dục sức khỏe, bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, kế hoạch hóa gia đình...

          Tại Đại hội đã trao Giấy Công nhận 75 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 và bầu 45 đại biểu đi dự Đại hội biểu dương cấp tỉnh.

          Nhằm kịp thời động viên tinh thần cho các tập thể, cá nhân, Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang khen thưởng cho 6 tập thể, 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng các danh hiệu học tập giai đoạn 2016 - 2020.

Tin, ảnh: Liền Em

 

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 745
  • Tất cả: 439365